Kundeservice & support: +49 2452 962-450

Ma. – To.: 8:00 – 17:30 | Fr.: 8:00 – 17:00

 1. Bruksområder
 2. Fukting
 3. Luftfukting i serverrom

Høyere effektivitet: Luftfukting i serverrom

Beskyttelse mot statisk elektrisitet og effektiv avkjøling: Luftfukterne fra Trotec er viktige komponenter i serverrom og datasentre.

En teknikk som arbeider på en pålitelig måte er det viktigste kriteriet for kunder som er tilkoblet et datasenter. Et eget serverrom er nesten hjertet til et firma, og dermed må også teknikken der gå rundt kontinuerlig. IT-enhetene må være i en upåklagelig tilstand. Derfor må klimaet tilpasses teknikkens krav i datasentre og serverrom. Proffene bruker luftfuktere mot for tørr luft, noe som kan medføre en rekke problemer. De binder støv og beskytter mot statisk elektrisitet. Dessuten sørger de for en sunn kjøleeffekt ved hjelp av fordunsting. Trotec har et stort utvalg luftfuktere som er ideelt egnet for bruk i serverrom og datasentre.

Der mye elektronikk arbeider sammen, oppstår det store elektrostatiske ladninger. Ladningene blir enda større hvis luftfuktigheten er lav. Dette prinsippet sørger for problemer i ulike foredlings- og produksjonsområder. De omfatter feil produksjon og høye energikostnader til skader på maskinen. Også i serverrom og datasentre er elektrostatiske ladninger blant de hyppigste årsakene til driftsstans og høye energikostnader. Selv små statiske ladninger kan skade komponentene i et serverrom. Selv om de ikke fører til total svikt, kan det likevel føre til programvaretap og feil lagring av informasjon. Det fatale med elektrostatisk spenning er fremfor alt at den ikke er synlig med det blotte øye. Derfor gjelder følgende ved drift i datasentre og serverrom: Det må genereres en egnet luftfuktighet.

Luftfukting beskytter mot statisk elektrisitet

Det å unngå elektrostatisk ladning er en av de viktigste forholdsreglene som må tas i et datasenter og i serverrom. Det oppnår man med en kontinuerlig og effektiv fukting av romluften. Fordi: Ved en relativ luftfuktighet på ca. 50 prosent har ledeevnen til luften og apparatets overflate økt så mye at elektriske ladninger kan avledes uten problemer. Den fuktige luften tar opp flere ioner og lagrer disse. På den måten blir ionene tyngre og mer ubevegelige. Grunnet den raske avledningen av spenningen, samler det seg også færre elektrostatiske ladninger. Et annet pluss ved ideell luftfukting i datasentre og serverrom er en redusert avleiring av støvpartikler. Det er den elektrostatiske ladningen som trekker støv til overflaten og binder det der. Hvis ladningen ledes systematisk bort med bedre luftfuktighet, er ikke støv lenger noe problem.

Et annet punkt er kjølingen av serverrom. Driften av mange enheter fører til skadelig varme. Her hjelper det også å berike romluften med fuktighet. Ved å bruke luftfukter oppstår den kjente fordunstingskjølingen. Det kalde vannet som blåses gjennom enheten, tas omgående opp av romluften. Da oppstår det en fordunstingskjøling som senker romtemperaturen. Her sparer du energi, for ved å bruke en luftfukter blir det unødvendig med ekstra klimatisering.

Pålitelig luftfukting

De mobile fordunstingsluftfukterne fra Trotec er løsningen hvis det dreier seg om ideelle klimaforhold i datasentre og serverrom. Ingen systemfeil og ingen feil lagring av informasjon grunnet elektrostatisk ladning: Det garanterer bruken av profesjonelle apparater fra Trotec. De regulerer luftfuktigheten i rommet optimalt i lokaler på inntil 420 kvadratmeter – uten tidkrevende installasjon og bare med et tastetrykk. Den hygrostatstyrte skiveluftfukteren suger inn romluften og leder den over en fuktetrommel utstyrt med en fordunstingsduk som roterer gjennom et vannbad. Den permanente rotasjonen sørger for at luften berikes med fuktighet før den blåses ut igjen jevnt og uten utfelling. I prosessen blir romluften både fuktet og renset. Støv og andre svevepartikler som suges inn med luften, bindes og blir igjen i oppsamlingskaret.

Ulike modeller, samme mål

En ideell romluftfukter og samtidig ren luft: Det garanterer alle luftfuktere fra Trotec. Alt etter størrelsen på rommet der luften skal forsynes med fuktighet, er det særlig en modell som anbefales. For bruk i mindre serverrom er det for eksempel luftfukteren B 250 som er særlig velegnet. Teknikken kan gi tilstrekkelig fuktighet til opptil 500 kubikkmeter luft per time. Den er naturligvis helt elektronisk styrt, og den aktuelle relative luftfuktigheten vises via en elektronisk sensor. Når ønsket fuktighetsverdi er lagt inn, er det ikke mer å tenke på. B 250 overtar automatisk styringen. Hvis vannet i tanken er brukt opp, kobles apparatet automatisk ut og en indikator angir at tanken er tom. Den alternative automatiske vanntilførselen er løsningen for den som ikke ønsker å fylle tanken selv. "Storebroren", luftfukteren B 400, imponerer med enda større ytelse. Den robuste og vedlikeholdsvennlige skiveluftfukteren kan berike opptil 800 kubikkmeter med luft med fuktighet per time. Dette er en profesjonell luftfukter med to-trinns-vifte, automatisk AV-funksjon og mange andre funksjoner. For denne og alle andre Trotec luftfuktere gjelder følgende: De arbeider etter det pålitelige fordunstingsprinsippet slik at det ikke kan oppstå verken kalkavleiring eller kondens. Og romluften blir aldri for fuktig.

Luftfuktere i serverrom

 • beskytter komponentene mot statisk elektrisitet.
 • sørger for lengre drift av IT-enheter.
 • binder støv.
 • gjør det mulig å spare energi med fordunstingskjøling.

Fordeler med Trotec skiveluftfukterne

 • helelektronisk styring
 • oversiktlig kontrollpanel med indikatorer for faktisk og nominell verdi for luftfuktighet, vannivå og viftetrinn.
 • ekstra luftrensing med separat filter i innsugsområdet
 • variabel utblåsningsretning
 • særdeles robust konstruksjon

Luftfukting i serverrom

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig

Ytterligere applikasjonseksempler for luftavfukting

 • Luftfukting i barnehager og skoler

  Det finnes knapt noe annet som er viktigere for helsen enn luften vi puster inn hver dag. Det gjelder særlig barna våre, som tilbringer dagen på barnehagen eller skolen. Nettopp der må man sørge for gode hygienevilkår og frisk luft. Tørr luft gjør barna mer utsatt for sykdommer og senker konsentrasjonsevnen betraktelig. Siden det ikke alltid er mulig å lufte med jevne mellomrom, er det viktig å ta...

  Ytterligere informasjon
 • Fuktighetsregulering i finérlagre

  Finér må behandles spesielt forsiktig. Særlig i lagre der luften er svært tørr, må man passe på. Fordi: Hvis finérplatene tørker ut, blir de sprø og sprekker. For å forhindre dyre uttørkingsskader, må lageret rustes opp – med et pålitelig og effektivt fuktighetsreguleringssystem. Trotec-gruppen anbefaler å bruke en luftfuktere i et større områder. I mindre områder er også de effektive luftvaskerne...

  Ytterligere informasjon
 • Fuktighetsregulering i instrumentlagre

  Tre, filt, lim og lakk av høy kvalitet: Musikkinstrumenter blir som regel laget av ømfintlige materialer som gir dem særpreget klang og resonans. Derfor er det viktig å sørge for optimal beskyttelse og behandling under lagring av verdifulle instrumenter. Dette gjelder særlig for instrumenter som helt eller delvis består av tre. For tre er et materiale som lever og reagerer ømfintlig på...

  Ytterligere informasjon
 • Luftfukting i drivhus

  Varme temperaturer og høy luftfuktighet er det viktigste tropiske og subtropiske planter trenger for å vokse raskt og bra. Alle soppkulturer liker å ha det varmt og fuktig. Regelmessig vanning er ikke tilstrekkelig, da størstedelen av eksotiske planter tar opp vann via omgivelsesluften. For å oppnå det spesielle klimaet er det i tillegg til systematisk oppvarming også nødvendig å bruke moderne...

  Ytterligere informasjon