Apparater for rask og skånsom rengjøring av tepper

Spørsmål?

Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.

Handel: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Sluttforbruker: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Bruksområder
  2. Lagring og logistikk avfukting
  3. Tepperengjøring - luftavfukting i tørkerom

Tepperengjøring: Luftavfukting på tørkerom

Luftavfuktere og vifter for en raskere tørkeprosess

Tepper er vakre! Ofte er de verdifulle, og særlig i moskeer er bønneteppene mer enn bare noe vakkert å legge på gulvet. Den hyppige bruken til hver bønnetid krever at teppene er rene og pene.

Og desto viktigere er det at rengjørings- og tørkeprosessen tilpasses teppenes individuelle fibrer og materialer. Om tørketemperaturen er feil, kan materialet ta skade.

Viktig: Hele rengjøringsprosessen inkludert tørking bør være så kort som mulig. Jo mer uheldige klimabetingelsene er for tørkingen, for eksempel på grunn av høy luftfuktighet i varme regioner, jo viktigere blir det å velge riktige tørkeapparater. Her er riktig tørketeknologi fra Trotec en stor konkurransefordel.

Selve rengjøringen kan egentlig i ikke gå så mye fortere. Rengjøring av høy kvalitet krever sin tid. Forhåndstørking i sentrifuge kan heller ikke forkorte prosessen i særlig grad, eller kun med høye kostnader. Det egentlige innsparingspotensialet ligger derimot i tørkeprosessen i tørkerommet. Her er det teknologien som bestemmer tørketiden. Ved å bruke Trotec-apparater som er perfekt avstemte, sparer du både tid og unødvendig høye driftskostnader.

Stol på Trotecs formel for rask tørking av tepper med restfuktighet:
Effektiv avfukting +
luftsirkulasjon  = rask tørkeprosess som tar vare på materialene

Maksimal avfuktingseffekt med luftavfuktere fra Trotec

Restfuktigheten i teppene fjernes ved hjelp av luftavfuktere med høy avfuktingskapasitet. Her kreves det kondensatorer med effektive rotasjonskompressorer som egner seg for kontinuerlig drift i tørkerom. Ekstremt høy luftfuktighet i kombinasjon med høye temperaturer over 40 grader utgjør en stor utfordring for tørkeapparater. Derfor bør du kun bruke luftavfuktere som tåler betingelsene i tørkerom med høye temperaturer.

Kjekt å vite: Trotecs kondensatorer utmerker seg fordi de er robuste, pålitelige og effektive. For eksempel er den mobile kondensatoren TTK 800 blant de mest solgte og stabile kondensatorene i hele Europa.

For skånsom tørking av ømfintlige tepper er både de mobile, fleksible luftavfukterne i TTK-proffserien og TTK S-serien velegnet. I tillegg har vi de stasjonære, effektive aggregatene i DH- og DH S-serien, som oppfyller de høyeste kravene også i store rom. Trotecs sortiment av industri-luftavfuktere omfatter også tørkeapparater med en avfuktingskapasitet på 30 – 1 160 liter per dag. Det starter med små, mobile luftavfuktere som TTK 200 med en avfuktingseffekt på 35 liter per dag. Vi har også et tørkeapparat som er perfekt egnet til bruk i tørkerom, industrikondensatoren DH 145 S med en maksimal avfuktingseffekt på hele 475 liter per dag.

Permanent luftsirkulasjon med vifter fra Trotec

Trotec har et stort utvalg av radial- og aksialvifter med en lufteffekt på 400 m³/t til 54 000 m³/t. De passer til alle romarealer, med justerbar hastighet og lite vedlikehold selv ved kontinuerlig drift.

De mobile turboviftene TFV 10 S og TFV 30 S er svært velegnet til fleksibel bruk i tørkerom. På grunn av de kompakte dimensjonene kan disse effektive viftene plasseres mellom teppene og benyttes i tre ulike oppstillingsvinkler (0°, 45° eller 90°). Den varme romluften fordeles på en god måte, slik at tørketiden forkortes merkbart.

Alle de effektive viftene i TTV-serien, for eksempel TTV 4500, utmerker seg med en enorm effekt på inntil 4 500 m³/t. Selv i store tørkerom skaper de bevegelse i luften.

Kjekt å vite: De fleste viftene i TTV-serien kan kobles i grupper, slik at effekten kan tilpasses etter behov.

Velprøvde løsninger og mangeårig erfaring med tørking

Du har know-how når det gjelder rengjøring og vet hva som utmerker hvilke tepper og hvilken temperatur som kreves i løpet av tørkeprosessen. Trotec leverer profesjonell teknologi for en rask og skånsom tørkeprosess. Hvilke apparater som passer for deg, avhenger av en rekke faktorer. Våre profesjonelle rådgivere hjelper deg gjerne med å velge den apparatkombinasjonen som passer i dine tørkerom.

Midlertidig behov? Leieutstyr for ethvert behov

Har du kun midlertidig behov for mobile luftavfuktere eller vifter til å forkorte tørketiden til tepper i tørkerom? Da kan du leie dem. I vår TKL-leieportal finner du utstyr i alle effektklasser til en god pris!

Trotec/5