Kundeservice & support: +49 2452 962-450

Ma. – To.: 8:00 – 17:30 | Fr.: 8:00 – 17:00

 1. Bruksområder
 2. Lagring og logistikk avfukting
 3. Tepperengjøring - luftavfukting i tørkerom

Tepperengjøring: Luftavfukting på tørkerom

Luftavfuktere og vifter for en raskere tørkeprosess

Tepper er vakre!

Ofte er de verdifulle, og særlig i moskeer er bønneteppene mer enn bare noe vakkert å legge på gulvet. Den hyppige bruken til hver bønnetid krever at teppene er rene og pene.

Og desto viktigere er det at rengjørings- og tørkeprosessen tilpasses teppenes individuelle fibrer og materialer. Om tørketemperaturen er feil, kan materialet ta skade.

Viktig: Hele rengjøringsprosessen inkludert tørking bør være så kort som mulig. Jo mer uheldige klimabetingelsene er for tørkingen, for eksempel på grunn av høy luftfuktighet i varme regioner, jo viktigere blir det å velge riktige tørkeapparater. Her er riktig tørketeknologi fra Trotec en stor konkurransefordel.

Selve rengjøringen kan egentlig i ikke gå så mye fortere. Rengjøring av høy kvalitet krever sin tid. Forhåndstørking i sentrifuge kan heller ikke forkorte prosessen i særlig grad, eller kun med høye kostnader. Det egentlige innsparingspotensialet ligger derimot i tørkeprosessen i tørkerommet. Her er det teknologien som bestemmer tørketiden. Ved å bruke Trotec-apparater som er perfekt avstemte, sparer du både tid og unødvendig høye driftskostnader.

Stol på Trotecs formel for rask tørking av tepper med restfuktighet:
Effektiv avfukting +
luftsirkulasjon  = rask tørkeprosess som tar vare på materialene

Maksimal avfuktingseffekt med luftavfuktere fra Trotec

Restfuktigheten i teppene fjernes ved hjelp av luftavfuktere med høy avfuktingskapasitet. Her kreves det kondensatorer med effektive rotasjonskompressorer som egner seg for kontinuerlig drift i tørkerom. Ekstremt høy luftfuktighet i kombinasjon med høye temperaturer over 40 grader utgjør en stor utfordring for tørkeapparater. Derfor bør du kun bruke luftavfuktere som tåler betingelsene i tørkerom med høye temperaturer.

Kjekt å vite: Trotecs kondensatorer utmerker seg fordi de er robuste, pålitelige og effektive. For eksempel er den mobile kondensatoren TTK 800 blant de mest solgte og stabile kondensatorene i hele Europa.

For skånsom tørking av ømfintlige tepper er både de mobile, fleksible luftavfukterne i TTK-proffserien og TTK S-serien velegnet. I tillegg har vi de stasjonære, effektive aggregatene i DH- og DH S-serien, som oppfyller de høyeste kravene også i store rom. Trotecs sortiment av industri-luftavfuktere omfatter også tørkeapparater med en avfuktingskapasitet på 30 – 1 160 liter per dag. Det starter med små, mobile luftavfuktere som TTK 200 med en avfuktingseffekt på 35 liter per dag. Vi har også et tørkeapparat som er perfekt egnet til bruk i tørkerom, industrikondensatoren DH 145 S med en maksimal avfuktingseffekt på hele 475 liter per dag.

Permanent luftsirkulasjon med vifter fra Trotec

Trotec har et stort utvalg av radial- og aksialvifter med en lufteffekt på 400 m³/t til 54 000 m³/t. De passer til alle romarealer, med justerbar hastighet og lite vedlikehold selv ved kontinuerlig drift.

De mobile turboviftene TFV 10 S og TFV 30 S er svært velegnet til fleksibel bruk i tørkerom. På grunn av de kompakte dimensjonene kan disse effektive viftene plasseres mellom teppene og benyttes i tre ulike oppstillingsvinkler (0°, 45° eller 90°). Den varme romluften fordeles på en god måte, slik at tørketiden forkortes merkbart.

Alle de effektive viftene i TTV-serien, for eksempel TTV 4500, utmerker seg med en enorm effekt på inntil 4 500 m³/t. Selv i store tørkerom skaper de bevegelse i luften.

Kjekt å vite: De fleste viftene i TTV-serien kan kobles i grupper, slik at effekten kan tilpasses etter behov.

Velprøvde løsninger og mangeårig erfaring med tørking

Du har know-how når det gjelder rengjøring og vet hva som utmerker hvilke tepper og hvilken temperatur som kreves i løpet av tørkeprosessen. Trotec leverer profesjonell teknologi for en rask og skånsom tørkeprosess. Hvilke apparater som passer for deg, avhenger av en rekke faktorer. Våre profesjonelle rådgivere hjelper deg gjerne med å velge den apparatkombinasjonen som passer i dine tørkerom.

Ytterligere applikasjonseksempler for luftavfukting

 • Avfukting og luftrensing av lagre

  Løsningene som Trotec Group tilbyr for luftavfukting, spenner fra kondensavfuktere i DH-serien til adsorpsjonstørkere i TTR-serien. Begge fås i mobile og stasjonære utførelser. Vi har riktig avfuktingsteknologi for alle typer vare- og forsendelseslagre. Innovative målere og dataloggere gjør luftavfuktingskonseptet for lagerhaller og transportområder komplett.   Ytterligere informasjon
 • Luftavfukting i gjødsellageret

  Produksjon av hygroskopiske materialer i den kjemiske industrien krever takt. Disse materialene elsker vann og trekker altfor gjerne også til seg fuktighet fra omgivelsesluften. Det kan få fatale økonomiske konsekvenser. Når det binder seg til vann, blir materialet klebrig og klumpete, og i verste fall ubrukelig. Et eksempel er gjødsel. Hvis det er for høy luftfuktighet på gjødsellageret, trekker...

  Ytterligere informasjon
 • Avfukting i vindkraftdelelageret

  Under montering av vindkraftanlegg blir anleggsdelene gjerne liggende månedsvis i svært store lagerhaller eller midlertidige teltlagre på stedet. For å unngå lagerskader som følge av korrosjon og rust er det viktig å ha et nøye gjennomtenkt system for fuktighetsregulering.

  Ytterligere informasjon
 • Avfukting i apparathus

  Feilfritt beskyttelsesutstyr og perfekt fungerende apparater er uunnværlig for brannvesen og teknisk hjelpevesen. Sikkerhetsdresser, slanger og rør må være helt tette. Verktøy som utvidertang og boltkuttere må være i perfekt stand, det samme gjelder teknisk utstyr som vifter med høy ytelse, skjærebrennere og lyskastere. For at hele utstyret skal kunne lagres beskyttet etter bruk, må det tørkes på...

  Ytterligere informasjon
 • Luftavfukting i tørkerom

  Luftfuktighet kan føre til elektrisk lading under produksjonen av elektronikk og halvledere. Sensitive bearbeidingstrinn utføres derfor i ren- og tørkerom. Våre mobile adsorpsjonstørkere i TTR-serien er ideelt egnet for å innfri slike høye krav til luftavfukting.

  Ytterligere informasjon
 • Luftavfukting for lasterom

  Det er bare én ting som hjelper mot mugg, bakterier og korrosjon på transportgods og skipet, og det er å tilføre konstant tørr luft med en luftfuktighet som er tilpasset lasten. Dette oppnås pålitelig med et profesjonelt planlagt system for luftavfukting.

  Ytterligere informasjon
 • Luftavfukting – platinalager

  Luftfuktighet under lagring av kretskort kan føre til elektrisk lading og patinadannelse/korrosjon. Patinalageret kan avfuktes ved hjelp av mobile adsorpsjonstørkere i TTR-serien, som også er egnet for andre driftsområder innenfor elektronikk- og halvlederproduksjon.

  Ytterligere informasjon
 • Luftavfukting – frakt og transport

  Både i kjemisk og farmasøytisk industri kan hygroskopisk bulkgods bli skadet av luftfuktighet i siloen og under transport. Fuktighet forblir et problem også etter produksjonen, ettersom de fleste av produktene pakkes i ømtålig emballasje med papirvedlegg. Profesjonell luftavfukting spiller dermed en viktig rolle både under lagring, frakt og transport.

  Ytterligere informasjon
 • Tørrluftlager

  Behovene på et tørrluftslager er like for mange bransjer. Bakterievekst på næringsmidler, pulver som klumper seg og metalldeler som korroderer kan alle unngås hvis den relative fuktigheten holdes konstant på under 50 %. En relativ luftfuktighet på 70 % er tilstrekkelig beskyttelse mot mugg. Luftavfukterne i TTR-serien sammen med matchende dataloggere danner luftavfuktingssystemer som pålitelig...

  Ytterligere informasjon
 • Luftavfukting for trelastlager

  Den nødvendige konstante trefuktigheten på f.eks. mindre enn 9 prosent ved lagring av trevirke skapte en utfordring for trevirket som brukes i møbelproduksjon, fordi uten en luftavfukter sørger sesongbaserte temperaturforskjeller og -svingninger for at fuktighetsnivået i treverket øker. Dette har en betydelig negativ innvirkning på trekvaliteten, fra problemer med bearbeiding til vraking av...

  Ytterligere informasjon
 • Luftavfukting i vinkjelleren

  De ulike temperaturene som viner gjæres ved stiller vinprodusenten vanligvis inn via termostater som er integrert i tankene. Men bruk av luftavfuktere er også uunnværlig. Ved lav luftfuktighet kan rødvin utvikle seg best. Dessuten motarbeider et tørkeapparat kondens helt målrettet. Trotec har en rekke kraftige tørkeapparater i sitt sortiment som kan brukes ved ulike behov. Fremfor alt er de mobile...

  Ytterligere informasjon
 • Fuktighetsregulering ved lagring av råtobakk

  Det er en kunst å foredle råtobakk. Langt unna den store tobakksindustrien blir spesielle blandinger med ulik aroma produsert i mindre manufakturbedrifter. Men også her må bedriftene som regel kjøpe inn råtobakk, som kommer fra helt andre deler av verden, i containere. Og siden varen som regel ikke blir viderebehandlet samtidig, må tobakksbladene lagres med omhu. Dette er den eneste måten å bevare...

  Ytterligere informasjon