Skreddersydde løsninger for industrikunder:

Ta kontakt med våre industrieksperter for å forklare hva du trenger. Vi kontakter deg. 

Servicenumre:

Handel: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Sluttforbruker: +49 2452 962 450
Mandag til Fredag: 8.00 til 17.00

Spørsmål?

Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.

Handel: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Sluttforbruker: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Produkter og tjenester
  2. Service
  3. Industriservice

Industriservice for alle bransjer

Et anlegg kan aldri bli bedre enn spesifikasjonene

Uansett om det dreier seg om farmasøytisk industri, bilindustri eller logistikk, gjelder følgende: Ettersom alle industribedrifter har sine bestemte prosesser, anlegg og lokaler, vil hver eneste behovssituasjon være unik.

All klimakondisjonering krever skreddersydd enhetskonfigurasjon. I industrielle områder som for eksempel transportveier og kjølehussluser, er det ofte vanskelig å beregne luftstrøm, luftfuktighet og temperatursvingninger. Unøyaktige beregninger kan i verste fall føre til unødvendige ekstrakostnader fordi behovsanslaget er for høyt, eller gjøre at man blir sittende med en løsning som ikke fungerer godt nok i praksis.


Spesialistene våre hjelper deg å få regnestykket til å gå opp

For å beregne behovet i industrien nøyaktig og utarbeide skreddersydde konsepter for klimakondisjonering trenger man erfarne klimaeksperter. Ekspertteamet og tjenestene vi tilbyr gjennom vår industriservice gir deg all hjelp du trenger: Sammen med deg analyserer vi den individuelle behovssituasjonen på stedet, fastslår det spesifikke utstyrsbehovet og utarbeider en skreddersydd, detaljert prosjektløsning like ned til den nøyaktige plasseringen av utstyret.  

For din sikkerhet: fjernovervåkning og prøvekjøring med mobilt utstyr

Før de nødvendige stasjonære aggregatene blir installert, vil vår industriservice gjennomføre en valideringsfase der man først bruker de mobile utførelsene av tørkesystemene. Disse kan enkelt settes opp og testes ut med en prøvekjøring uten at det må iverksettes byggtekniske tiltak. Under valideringen vil de mobile fjernovervåkningsmålerne våre registrere alle relevante klimaparametere (f.eks. lufttemperatur, relativ fuktighet, duggpunkt eller strømningshastighet) i forhåndsdefinerte områder. Parameterne overføres kontinuerlig til Trotec-serveren, og evalueres av ekspertene våre. Den store fordelen med praktisk uttesting: Du ser selv hva som skjer i ditt eget produksjons- eller lagermiljø. Hvis ønskelig kan telemetriske klimadata for sammenlignende analyse registreres allerede før prøvefasen. Etter valideringsfasen kan resultatene dokumenteres komplett, og behovsberegningen kan optimaliseres.  


Du investerer kun i løsninger som er dokumentert å fungere i praksis!

Med vår industriservice er du på den trygge siden: De stasjonære aggregatene bestilles først når du har forsikret deg om at konseptet vi tilbyr for klimakondisjonering, er riktig for deg. Du betaler kun en rimelig leiepris for prøvekjøringen.  

Trotecs industriservice tilbyr ikke bare avfuktingsteknologi, men også funksjonstestede løsninger!

Dra fordel av spisskompetansen og det store sortimentet som Trotec Group tilbyr.  

Ta kontakt med våre industrieksperter for å forklare hva du trenger. Vi kontakter deg.

Ring oss på: Tlf. +49 2452 962 777 eller send din forespørsel til info@trotec.com.