Tørking av trykkluft

Spørsmål?

Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.

Handel: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Sluttforbruker: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
 1. Bruksområder
 2. Generelle avfuktingsløsninger
 3. Tørking av trykkluft

Optimal beskyttelse av anlegg: Tørking av trykkluft

Luftavfuktere tørker vanndamp og beskytter maskiner og anlegg. Slik sikres produksjonen.

De vanligste årsakene til produksjonsstans er for mye vanndamp i maskiner og anlegg, og korrosjon i rørledninger. Derfor er det viktig å unngå for fuktig trykkluft. En effektiv mulighet er å bruke kraftige lufttørkere. Hvor tørr trykkluften må være for å å sikre optimale produksjonsbetingelser og vern av maskiner og anlegg, finner du ut ved å se på den relative luftfuktigheten. Ligger den under 50 prosent, behøver du ikke regne med korrosjon. Adsorpsjonstørkerne fra Trotec sørger for effektiv og kontinuerlig tørking av trykkluften.

Produksjonsstans forårsaker ekstremt høye kostnader. Bedriften må forhindre leveringsproblemer, betale personalet, finansiere fagfolk til å utføre dyre feilsøk og selvsagt betale reparasjon. Det er særlig viktig å unngå en uventet stans i produksjonen. Derfor gjelder det å vedlikeholde systemet av mekanikk og elektronikk i maskiner og produksjonsanlegg kontinuerlig, slik at det blir mulig å arbeide feilfritt og uten stans. Fokus bør ligge på klimabetingelsene som maskiner og anlegg er utsatt for, både utvendig og innvendig.

Målrettet tørking av trykkluft

Ofte er det korrosjonsskader i rørledningssystemet eller for mye vanndamp i maskin og anlegg som fører til stans av anleggene. Årsaken er som regel for fuktig trykkluft. Derfor er det viktig å unngå at vanndampandelen er for høy ved å tørke trykkluften. Dette krever teknologi, siden det er den eneste måten å unngå skader på produksjonsanlegg, og dermed stans, over tid. Alle adsorpsjonstørkere fra Trotec bidrar til dette viktige arbeidet – effektivt og økonomisk.

Relativ luftfuktighet

Ved tørking av trykkluft er det ett viktig spørsmål som må besvares: Hvor tørr må luften være? Svaret høres kanskje enkelt ut: Den relative luftfuktigheten må ligge under 50 prosent. I dette området er korrosjon tilnærmet utelukket. Forøvrig: Den relative luftfuktigheten viser i hvilken grad luften er mettet med vanndamp. Verdien på 50 prosent luftfuktighet betyr dermed at luften inneholder bare halvparten så mye vanndamp som det er mulig for den å inneholde ved den aktuelle temperaturen. Stiger temperaturen, kan luften også ta opp mer vanndamp – nemlig inntil den er 100 prosent mettet. Da er duggpunktet nådd. Fra dette punktet avgis vanndampen som kondensvann. Kondens dannes også når luft som er rik på vanndamp, altså fuktig luft, avkjøles. Jo varmere luften er, jo mer vanndamp kan den ta opp.

Trykkduggpunktet

Duggpunktet gjelder som fuktighetsmål fordi det avhenger av hvor mye vanndamp luften inneholder. Ved trykkluft kalles det for et trykkduggpunkt. Når trykket stiger og temperaturen forblir konstant, nås duggpunktet raskere. Dette innebærer: Luften kan ikke ta opp like mye vann som når trykket er lavere. Et lavt trykkduggpunkt viser til lavere vanninnhold i trykkluften.

Gjennomtenkte løsninger

For å trekke ut fuktigheten i trykkluften, bruker vi tørkeaggregater. Når det gjelder fuktighetsregulering kan Trotec tilby en rekke løsninger som skaper optimale fuktighetsverdier i et produksjonsanlegg. Enten du ønsker en mobil versjon eller stasjonær drift – apparatene har lang levetid, er vedlikeholdsvennlige og kan konfigureres fleksibelt. Adsorpsjonstørkerne fra Trotec kan dessuten gjenvinne varme.

TTR-adsorpsjons-tørkeaggregater til konstant drift

De stasjonære TTR-adsorpsjonstørkerne fra Trotec holder luftfuktigheten lav kontinuerlig, slik at maskiner og anlegg blir beskyttet mot korrosjon og skadelig vanndamp. Produktene er «made in Germany», holder altså profesjonell kvalitet og overholder de høye kravene som stilles innen produksjon. I stasjonær bruk i industrien blir tørkeaggregater ofte lagt i rør og må integreres fleksibelt i eksisterende prosesser. Her kan våre apparater skilte med en konfigurerbar retningsskifte-funksjon for luften. Betjeningssiden er alltid vent mot brukeren, mens luftstrømmens retning enkelt kan tilpasses etter behov ved å snu modulen. Blåse ut tørr luft mot høyre og ta inn fuktig luft fra venstre – eller omvendt – det er enkelt å snu luftstrømmen til TTR-adsorpsjonstørkerne med noen få håndgrep.

De mobile TTR-adsorpsjonstørkerne er fleksible i bruk

For midlertidig bruk av effektive luftavfuktere fra Trotec kan vi særlig anbefale mobile TTR-adsorpsjonstørkere. På kort tid kan de kompakte universaltalentene stilles opp der de behøves, og ett knappetrykk senere er de i gang. Også her er bedriften garantert en nøyaktig regulering av luftfuktigheten. Håndholdte målere som for eksempel termohygrometere og dataloggere som den innovative DL200X runder av luftavfuktingskonseptet og gjør konstant overvåking mulig.

Fordeler ved adsorpsjonstørkere til tørking av trykkluft

 • målrettet luftavfukting av profesjonell kvalitet «made in Germany» – original Trotec-fabrikasjon for effektiv fjerning av vanndamp
 • effektive og robuste modeller til stasjonært eller mobilt bruk
 • retningsskifte for luftstrømmen kan konfigureres ved alle modeller
 • krever lite vedlikehold og lite plass
 • standardutstyret omfatter et stort utvalg funksjoner og tilbehør
 • Svært økonomisk med moduler som settes sammen i grupper
 • Allsidige utstyrsvarianter gjør det enkelt å konfigurere apparatene individuelt til nær alle typer bruk

Trotec-rådgiverne

Fleksibel bruk eller kontinuerlig tørking av trykkluft: Hvilket tørkeaggregat fra Trotec egner seg best – svaret får du hos medarbeiderne i Trotec industriservice. Fagfolkene våre bistår i planleggingen av nødvendig kapasitet og valg av modeller.

Etter ønske produserer vi også tilpassede adsorpsjonstørkere i spesialutførelse

Vi produserer etter ønske gjerne også tilpassede adsorpsjonstørkere i spesialutførelse «made in Germany» som passer perfekt til dine behov, for eksempel:

 • TTR-tørkeaggregater i hygieneutførelse
 • TTR-tørkeaggregater for LABS-fri tørrluft
 • TTR-tørkeaggregater med ekstra lavt duggpunkt

Benytt deg av muligheten til å planlegge, konstruere og produsere spesialutførelser med spesielt tilpassede komponenter for egne individuelle behov i nært samarbeid med våre spesialister: Her finner du mer informasjon …