Kundeservice & support: +49 2452 962-450

Ma. – To.: 8:00 – 17:30 | Fr.: 8:00 – 17:00

 1. Bruksområder
 2. Generelle avfuktingsløsninger
 3. Tørking av trykkluft

Optimal beskyttelse av anlegg: Tørking av trykkluft

Luftavfuktere tørker vanndamp og beskytter maskiner og anlegg. Slik sikres produksjonen.

De vanligste årsakene til produksjonsstans er for mye vanndamp i maskiner og anlegg, og korrosjon i rørledninger. Derfor er det viktig å unngå for fuktig trykkluft. En effektiv mulighet er å bruke kraftige lufttørkere. Hvor tørr trykkluften må være for å å sikre optimale produksjonsbetingelser og vern av maskiner og anlegg, finner du ut ved å se på den relative luftfuktigheten. Ligger den under 50 prosent, behøver du ikke regne med korrosjon. Adsorpsjonstørkerne fra Trotec sørger for effektiv og kontinuerlig tørking av trykkluften.

Produksjonsstans forårsaker ekstremt høye kostnader. Bedriften må forhindre leveringsproblemer, betale personalet, finansiere fagfolk til å utføre dyre feilsøk og selvsagt betale reparasjon. Det er særlig viktig å unngå en uventet stans i produksjonen. Derfor gjelder det å vedlikeholde systemet av mekanikk og elektronikk i maskiner og produksjonsanlegg kontinuerlig, slik at det blir mulig å arbeide feilfritt og uten stans. Fokus bør ligge på klimabetingelsene som maskiner og anlegg er utsatt for, både utvendig og innvendig.

Målrettet tørking av trykkluft

Ofte er det korrosjonsskader i rørledningssystemet eller for mye vanndamp i maskin og anlegg som fører til stans av anleggene. Årsaken er som regel for fuktig trykkluft. Derfor er det viktig å unngå at vanndampandelen er for høy ved å tørke trykkluften. Dette krever teknologi, siden det er den eneste måten å unngå skader på produksjonsanlegg, og dermed stans, over tid. Alle adsorpsjonstørkere fra Trotec bidrar til dette viktige arbeidet – effektivt og økonomisk.

Relativ luftfuktighet

Ved tørking av trykkluft er det ett viktig spørsmål som må besvares: Hvor tørr må luften være? Svaret høres kanskje enkelt ut: Den relative luftfuktigheten må ligge under 50 prosent. I dette området er korrosjon tilnærmet utelukket. Forøvrig: Den relative luftfuktigheten viser i hvilken grad luften er mettet med vanndamp. Verdien på 50 prosent luftfuktighet betyr dermed at luften inneholder bare halvparten så mye vanndamp som det er mulig for den å inneholde ved den aktuelle temperaturen. Stiger temperaturen, kan luften også ta opp mer vanndamp – nemlig inntil den er 100 prosent mettet. Da er duggpunktet nådd. Fra dette punktet avgis vanndampen som kondensvann. Kondens dannes også når luft som er rik på vanndamp, altså fuktig luft, avkjøles. Jo varmere luften er, jo mer vanndamp kan den ta opp.

Trykkduggpunktet

Duggpunktet gjelder som fuktighetsmål fordi det avhenger av hvor mye vanndamp luften inneholder. Ved trykkluft kalles det for et trykkduggpunkt. Når trykket stiger og temperaturen forblir konstant, nås duggpunktet raskere. Dette innebærer: Luften kan ikke ta opp like mye vann som når trykket er lavere. Et lavt trykkduggpunkt viser til lavere vanninnhold i trykkluften.

Gjennomtenkte løsninger

For å trekke ut fuktigheten i trykkluften, bruker vi tørkeaggregater. Når det gjelder fuktighetsregulering kan Trotec tilby en rekke løsninger som skaper optimale fuktighetsverdier i et produksjonsanlegg. Enten du ønsker en mobil versjon eller stasjonær drift – apparatene har lang levetid, er vedlikeholdsvennlige og kan konfigureres fleksibelt. Adsorpsjonstørkerne fra Trotec kan dessuten gjenvinne varme.

TTR-adsorpsjons-tørkeaggregater til konstant drift

De stasjonære TTR-adsorpsjonstørkerne fra Trotec holder luftfuktigheten lav kontinuerlig, slik at maskiner og anlegg blir beskyttet mot korrosjon og skadelig vanndamp. Produktene er «made in Germany», holder altså profesjonell kvalitet og overholder de høye kravene som stilles innen produksjon. I stasjonær bruk i industrien blir tørkeaggregater ofte lagt i rør og må integreres fleksibelt i eksisterende prosesser. Her kan våre apparater skilte med en konfigurerbar retningsskifte-funksjon for luften. Betjeningssiden er alltid vent mot brukeren, mens luftstrømmens retning enkelt kan tilpasses etter behov ved å snu modulen. Blåse ut tørr luft mot høyre og ta inn fuktig luft fra venstre – eller omvendt – det er enkelt å snu luftstrømmen til TTR-adsorpsjonstørkerne med noen få håndgrep.

De mobile TTR-adsorpsjonstørkerne er fleksible i bruk

For midlertidig bruk av effektive luftavfuktere fra Trotec kan vi særlig anbefale mobile TTR-adsorpsjonstørkere. På kort tid kan de kompakte universaltalentene stilles opp der de behøves, og ett knappetrykk senere er de i gang. Også her er bedriften garantert en nøyaktig regulering av luftfuktigheten. Håndholdte målere som for eksempel termohygrometere og dataloggere som den innovative DL200X runder av luftavfuktingskonseptet og gjør konstant overvåking mulig.

Fordeler ved adsorpsjonstørkere til tørking av trykkluft

 • målrettet luftavfukting av profesjonell kvalitet «made in Germany» – original Trotec-fabrikasjon for effektiv fjerning av vanndamp
 • effektive og robuste modeller til stasjonært eller mobilt bruk
 • retningsskifte for luftstrømmen kan konfigureres ved alle modeller
 • krever lite vedlikehold og lite plass
 • standardutstyret omfatter et stort utvalg funksjoner og tilbehør
 • Svært økonomisk med moduler som settes sammen i grupper
 • Allsidige utstyrsvarianter gjør det enkelt å konfigurere apparatene individuelt til nær alle typer bruk

Trotec-rådgiverne

Fleksibel bruk eller kontinuerlig tørking av trykkluft: Hvilket tørkeaggregat fra Trotec egner seg best – svaret får du hos medarbeiderne i Trotec industriservice. Fagfolkene våre bistår i planleggingen av nødvendig kapasitet og valg av modeller.

Etter ønske produserer vi også tilpassede adsorpsjonstørkere i spesialutførelse

Vi produserer etter ønske gjerne også tilpassede adsorpsjonstørkere i spesialutførelse «made in Germany» som passer perfekt til dine behov, for eksempel:

 • TTR-tørkeaggregater i hygieneutførelse
 • TTR-tørkeaggregater for LABS-fri tørrluft
 • TTR-tørkeaggregater med ekstra lavt duggpunkt

Benytt deg av muligheten til å planlegge, konstruere og produsere spesialutførelser med spesielt tilpassede komponenter for egne individuelle behov i nært samarbeid med våre spesialister: Her finner du mer informasjon …

Ytterligere brukseksempler for luftavfukting

 • Miljøsimulering klimarom

  I klimarom og vindkanaler er det tre faktorer som må kunne simuleres optimalt: Lufttemperatur, vindkraft og luftfuktighet. Til det siste punktet krever bilindustrien luftavfuktere som er like effektive også ved lavt duggpunkt under 0°. Altså adsorpsjons-luftavfuktere i toppklassen.

  Ytterligere informasjon
 • Avfukting og luftrensing lakkering

  Ved lakkering av bildeler gjelder det å kontrollere tre parametere: romtemperaturen, luftfuktigheten og luftens støvinnhold. For dette produksjonstrinnet i bilindustrien kan vi tilby fremtidsrettede luftrensere med en spesiell volumregulering i tillegg til luftavfuktere og oppvarming.

  Ytterligere informasjon
 • Luftavfukting i telt

  Når man setter opp et telt eller andre former for provisoriske overnattingssteder, er det viktig med gode rombetingelser. Det gjelder særlig for nødboliger der mange mennesker overnatter sammen. Dette kan for eksempel være teltleire eller containerleire for asylsøkere, teltleire for ungdomsgrupper, romtelt til overnatting ved store arrangementer, eller også containere for sesongarbeidere. Først og...

  Ytterligere informasjon
 • Tørking av hygroskopisk bulkgods

  Vekslende og for høy luftfuktighet kan gjøre at pulver og granulater mister flyteevnen, noe som medfører høye følgekostnader. For å hindre at hygroskopisk bulkgods klumper seg og tilstopper transportveiene må all luft under produksjon av kjemiske og farmasøytiske produkter være foravfuktet. Med adsorpsjonstørkere fra TTR-serien er dette enkelt å få til.

  Ytterligere informasjon
 • Tørking etter silorengjøring

  Etter at lagerbeholderne og siloene er rengjort, må de tørkes helt for å sikre at det nye bulkgodset er beskyttet mot fuktighet fra start av. For å sikre rask og økonomisk tørking anbefaler vi kunder fra kjemisk og farmasøytisk industri å velge våre høytytende tørkere TTR-serien.

  Ytterligere informasjon
 • Tørking av pellets

  Den som ikke bryr seg om riktig klimatisering i produksjons- og lagerrommene, risikerer store skader på sitt produkt. Det gjelder også ved produksjon av pellets. Det biologiske brenselet er fremfor alt utsatt for en for høy luftfuktighet. Det ubehandlede treverket trekker fuktigheten ut av luften og tar den opp. Resultatet kan være katastrofalt både for kunden og for produsenten: Da er det nemlig...

  Ytterligere informasjon
 • Fuktighetsregulering i hoteller

  Riktig romklima er en forutsetning for at gjestene skal føle seg vel på et hotell. For varm og fuktig luft gjør rommene ufriske og ubehagelige. Ofte oppstår det også skader på materialer og interiør etter kort tid. På tapetene kan det oppstå flekker, gardiner og tekstiler blir klamme og ufriske, og i verste fall kan det også oppstå mugg. I tillegg til god service er det derfor viktig med en...

  Ytterligere informasjon
 • Luftavfukting i skøytehaller

  I alle skøytehaller dannes det kondens som følge av temperaturforskjellen mellom luften og isen, og spesielt når fuktig luft fra utsiden strømmer kontinuerlig inn gjennom kjøleanlegget. Løsningen mot dryppende vann på isen og bygningsskader er en luftavfukter. Ved bruk av en luftavfukter forebygges kondensdannelse på forhånd.

  Ytterligere informasjon
 • Mobile enheter for rørleggere

  Mange håndverksbedrifter som jobber med sanitær, oppvarming og klima bruker mobilt utstyr fra Trotec Group. Her finner rørleggere på et sted de regelmessig trenger i hverdagen for å kompensere for svikt av stasjonære anlegg: alt fra mobile varmeapparat og varmesentraler, over mobile klima- eller kjøleanlegg og helt til klimamålere for å overvåke den mobile klimaløsningen.

  Ytterligere informasjon
 • Fuktighetsregulering etter renovering

  Omfattende renoveringsarbeider gjør at leiligheter og hus raskt finner en kjøper. Eiendomsmeglere velger slik sanering for å gjøre objektet mer attraktivt på markedet. Også husbyggere legger vekt på at det nye huset er i perfekt stand før de flytter inn. Når bygge- eller renoveringsarbeidene nærmer seg slutten, gleder de fremtidige beboerne seg stadig mer til å flytte inn. Her tilbyr de kraftige,...

  Ytterligere informasjon
 • Fuktighetsregulering i kinosaler

  Kinopublikum ønsker først og fremst å slappe av med en god film og leve seg inn i en annen verden i fred og ro. Høye stemmer og uønskede lyskilder kan være like forstyrrende som feil temperatur og dårlig luft i kinosalen. Men fordi det er vanskelig å lufte en kinosal, er den som regel utstyrt med et effektivt klimaanlegg. Men det er ikke nok til å få kontroll over den skadelige luftfuktigheten. Er...

  Ytterligere informasjon
 • Fuktighetsregulering i gassfordelerstasjoner

  Konsekvensene av kondens og høy luftfuktighet i gassfordelerstasjoner er kjente – og kostbare: Korrosjon på rør, trapper og andre metalldeler, samt svikt i styringselektronikk pga. fuktighet, kan koste så det svir. For å unngå at det kommer dit hen lønner det seg å investere i et profesjonelt luftavfuktingssystem.

  Ytterligere informasjon
 • Fuktighetsregulering i gassturbinstasjon

  Gassturbinkraftverk bidrar i stor grad til å dekke kortvarige forbrukstopper. For å unngå feil på enkelte gassturbiner som følge av korrosjon og elektronikkproblemer, er det viktig å ha en nøye gjennomtenkt fuktighetsregulering.

  Ytterligere informasjon
 • Offshore: forebygg korrosjon

  Elektrisk svikt og korroderte metalldeler i gondolen på vindkraftanlegget eller i selve tårnet er dessverre typiske fuktskader i offshore-miljøer. De fører til betraktelige merutgifter på grunn av ekstra vedlikehold og eventuelle driftsstans. I tillegg får anlegget kortere driftstid. Strategisk plasserte luftavfuktere, varmeapparater og vifter hjelper imidlertid godt på, og beskytter mot kondens...

  Ytterligere informasjon
 • Luftavfukting for brokonstruksjoner

  Den indre konstruksjonen av en bro består av stålbjelker, elektriske ledninger eller maskinrom som er utsatt for høy luftfuktighet. I flere tiår har bruken av luftavfuktere vist seg å være et alternativ til kostbar og tidkrevende behandling med rusthemmende maling for å holde den indre konstruksjonen tørr. Trotec tilbyr adsorpsjonstørkere med forskjellig kapasitet til utførelse av luftavfukting.

  Ytterligere informasjon