Inspeksjoner hos energileverandører

Spørsmål?

Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.

Handel: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Sluttforbruker: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Bruksområder
  2. Inspeksjoner, motorer og kropp
  3. Inspeksjoner hos energileverandører

Spore opp svakheter: Inspeksjoner hos energileverandører

Energileverandører bruker varmekameraer fra Trotec for pålitelig vedlikehold av strømnettet.

Energileverandørene har et stort ansvar. Ytelsen og tilfredsheten til mange selskaper og privatkunder avhenger av deres arbeid. Det gjelder særlig for strømforsyningen. Kundene må kunne stole på feilfri forsyning. For at ledningsnettet til enhver tid skal være i drift, må energileverandøren garantere at det tekniske er i optimal stand. Med regelmessige inspeksjoner har leverandørene mulighet til å vedlikeholde strømnettet på en pålitelig måte og utbedre skader tidlig. Varmekameraene fra Trotec viser nøyaktig hvilke komponenter som har behov for reparasjon. Skift ut komponenter som er svekket grunnet alder eller defekte før det oppstår svikt: Det er en av de viktige oppgavene som medarbeiderne for vedlikehold hos energileverandørene må oppfylle. Nettopp for strømforsyning er dette første bud, for selskapets navn garanterer feilfri forsyning. Det er en stor fordel at strømflyten er ledsaget av varme når man skal påvise feil. Elektriske komponenter og apparater i et strømnett blir ekstra varme før det oppstår svikt. Disse stedene kan spores opp med infrarøde kameraer av høy kvalitet. Takket være den moderne teknikken og de presise måleverdiene kan et varmekamera fra Trotec lokalisere selv de minste varmeforskjeller. Det betyr i praksis: Medarbeiderne for vedlikehold oppdager en temperaturøkning i en av komponentene i strømnettet allerede på et tidlig stadium. Slik kan vedlikehold planlegges presist og utføres tidlig.

Presis måleteknologi i bruk

Som regel har energileverandører detaljerte forløpsplaner for hvilke komponenter det må utføres vedlikeholdsarbeid på i hvilke belastede områder og i hvilke intervaller. Bruken retter seg etter hvor viktig driften er for hele strømnettet på et bestemt sted. Byggekomponenter og nettdeler som befinner seg på svært trafikkerte gater eller i nærheten av industrianlegg må inspiseres hyppigere. Der utsettes systemet for erosjon og forurensning. Proffene planlegger inspeksjonene og Trotec leverer den ideelle måleteknologien. Detaljerte termiske bilder fra varmekameraene i Trotecs IC-serie gir den beste dokumentasjonen av termografiske målinger på strømnettet. De infrarøde kameraene utmerker seg med sine allsidige måle- og analysefunksjoner og leverer resultater som man kan stole på.

Tips: Leie istedenfor å kjøpe

Varmekameraene i IC-serien og nettbrett-varmekameraet AC080V er også tilgjengelig i TKL-utleieportalen til en god leiepris. Lei istedenfor å kjøpe hvis det dreier seg om en prøvekjøring eller midlertidig bruk!

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig