1. Bruksområder
  2. Luftrensing
  3. Støvfrie byggeplasser takket være luftrensere

Luftrensere på byggeplassen – jobb støvfritt

Tillegg og alternativ til støvmaske og rengjøring

Soppsporer og skadelige stoffer fanges ikke opp av støvmasken.

På byggeplasser er det mye støv. Særlig i sammenheng med løfting, pussing, saging og fresing, og fjerning av gammel murpuss eller gamle fliser. Som oftest bruker håndverkere støvmasker og må regne med omfattende rengjøringsarbeider. Det er mye mer effektivt og mye sunnere å bruke luftrensere som suger bort støvet før det legger seg på alle flater og i lungene.

De siste årene har det skjedd en utvikling når det gjelder vern mot støv på byggeplasser. Ved noen typer arbeid på byggeplassen er det mulig å suge bort støvet med selve verktøyet, for eksempel slipemaskiner. Men det er ofte ikke nok. Det kreves mer i tillegg. Dessuten reduserer støvfritt mørtel emisjonene i luften ved påføring av murpuss. Men den finnes også arbeider der det er umulig å unngå støvutvikling, særlig ved ombygging. Når gamle fliser eller murpuss skal fjernes, deler av bygg rives og ved strålingsarbeider oppstår det høye konsentrasjoner av støv og svevestøv som kan komme inn i luftveiene. Den aktuelle grensen for arbeidsplasser ligger på 10 mg/m³ for støv som pustes inn i de ytre luftveiene, og 3 mg/m³ for støv som pustes inn i de indre luftveiene. Men arbeiderne kan kun se en støvsky av større støvpartikler. Derfor er det så viktig å filtrere bort finstøv fra luften så raskt som mulig.

Særlig i gamle bygninger inneholder støvet ofte kreftfremkallende stoffer som kvartsstøv, gammel isolasjon, støv fra harde tresorter eller blyholdig støv, samt allergifremkallende muggsoppsporer. En støvmaske har ingen effekt mot slike belastninger – heller ikke støvsugere, kluter eller koster. Men det har luftrensere i TAC-serien.

Profesjonelle luftrensere – løsningen mot alt støv som pustes inn i de ytre eller indre luftveiene

BG-bygg anbefaler bruk av profesjonelle luftrensere på byggeplasser. De har utgitt retningslinjer og en liste med anbefalte apparater – blant annet Trotecs luftrensere i TAC-serien. Byggentreprenører og håndverksbedrifter kan velge mellom fire ulike størrelser på apparatene, som dekker alle vanlige typer bruk på byggeplasser: TAC 1500TAC 3000TAC 5000 og TAC 6500. De kan suge bort støvet på et avgrenset område ved at de stilles opp nært arbeidsplassen, eller de kan filtrere all luften i rommet. Alle fire er utviklet for støvklasse H og godkjent for asbestsanering ifølge TRGS 519. Dette er altså optimale løsninger mot støv og alle typer emisjoner. Forøvrig er partikkelteller PC200 fra målerprogrammet meget velegnet for å kontrollere romluften og teste renseeffekten.

Riktig filter for alle typer belastning av romluften

Disse luftrenserne egner seg ikke bare for byggeplasser, men også til luftrensing i renromsomgivelser. Dette skiller dem fra de fleste andre luftrensere. Ulike utstyrsdetaljer gjør betjeningen både sikker og økonomisk, for eksempel den optiske og akustiske visningen av før- og hovedfilterskifte, en driftstimeteller og en monoventic-bryter for nøyaktig innstilling av ulike luftmengder. Filtermoduler som kan kombineres fleksibelt, som Z-line-filter G4, svevestøvfilter H13, plissefilter-kassetter F7 eller posefilter F7, gjør at du kan velge filterkjeder som er spesielt tilpasset belastningsgraden i romluften.

Støvfrie byggeplasser takket være luftrensere

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig

Ytterligere applikasjonseksempler for luftrensing

  • Rengjøring av romlufttekniske anlegg

    Ren luft på arbeidsplassen og i institusjonsbygg er ikke bare lovpålagt – det er også en viktig faktor for daglig velvære. Regelmessig rengjøring av romlufttekniske anlegg sikrer at luften forblir ren. Bruk av egnede luftrensere med HEPA-filter sørger for at svevestøv filtreres ut i tråd med forskriftene.

    Ytterligere informasjon