Væskeanalyse
  1. Produkter og tjenester
  2. Måleinstumenter
  3. Væskeanalyse

Væskeanalyse

Presis måler for pH-verdien i vannet i industrielle og private områder.

Væskeanalyse
Væskeanalyse
Væskeanalyse

Kan brukes på mange områder

Den hendige bremsevæsketesteren BW05 er den perfekte måleren for rask og presis måling av vannandelen i bremsevæske på kjøretøy, både på bilverksted og hjemme.

BW05 brukes for kontroll av de tre viktigste bremsevæsketypene DOT3, DOT4 og DOT5.1 og er utrolig enkel å bruke.

Den kompakte og hendige BW10 pH-måleren i lommeformat er like ideell for akvarie- og planteelskere som for eiere av svømmebasseng.

Men BW10 er også en pålitelig ledsager for bruk på profesjonelle områder, for eksempel for måling av pH-verdier ved kvalitetskontroller i drikke- og næringsmiddelindustrien eller rask og pålitelig vannkontroll.

På mange områder er det viktig med presis pH-verdimåling av sure og basiske væsker og løsninger. Privat bruk inkluderer f.eks. akvarier, hagedammer eller svømmebasseng. Profesjonell bruk omfatter bl.a. laboratorieanalyser og vannkontroll, samt kvalitetskontroll innenfor drikke- og næringsmiddelindustrien.

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig