1. Produkter og tjenester
  2. Måleinstumenter
  3. Væskeanalyse

Væskeanalyse

Presis måler for pH-verdien i vannet i industrielle og private områder.

På mange områder er det viktig med presis pH-verdimåling av sure og basiske væsker og løsninger. Privat bruk inkluderer f.eks. akvarier, hagedammer eller svømmebasseng. Profesjonell bruk omfatter bl.a. laboratorieanalyser og vannkontroll, samt kvalitetskontroll innenfor drikke- og næringsmiddelindustrien.

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig