Løsninger for elektronikk- og halvlederindustrien
 1. Bransjeløsninger
 2. Bransjeoversikt
 3. Elektronikk og halvledere

Løsninger for elektronikk- og halvlederindustrien

Høytytende teknologi garanterer lav fuktighet

Løsninger for elektronikk- og halvlederindustrien

Pålitelige løsninger mot fuktighet og kondens

Luftfuktighet og kondens er to faktorer som skaper problemer under produksjon av elektroniske komponenter og halvledere. Heldigvis har Trotec Group pålitelige løsninger å tilby i form av topp moderne måle- og styringsteknologi samt industritørkere og kraftige luftavfuktere.

Den største utfordringen ved lagring og produksjon av elektroniske komponenter og halvledere er fuktighet: Selv ørlite for høy luftfuktighet kan føre til korrosjon. Kondensfuktighet på overflater kan føre til irritasjoner på mikrochiper eller sensorer, eller gjøre at belegg festes dårlig. Romluften under produksjon, i tørkeskap/-rom og ved lagring av elektroniske komponenter og halvledere må derfor ha konstant lav fuktighet.

Prosessklimatisering: Løsningen er høytytende apparater fra TTR- og DH-serien.

Trotecs adsorpsjonsluftavfuktere og -tørkeaggregater i TTR-serien samt de stasjonære kondensatorene for industriell bruk (DH-serien) sikrer at fuktigheten holdes nede. Vi tilbyr dessuten termohygrometre, pyrometre, anemometre og dataloggere for nøyaktig overvåkning av luftfuktigheten.

Kvalitetssikring gjennom prøvekjøring med mobilt utstyr

Vi utarbeider individuelle løsningspakker for de spesifikke kravene knyttet til produksjon av elektronikk og halvledere. Vår industriservice kan ofte teste klimakonseptet med en mobil prøvekjøring før de stasjonære luftavfukterne og industritørkerne monteres. Ved hjelp av Trotec kan du dermed sikre at produksjonsomgivelsene innfrir kravene til luftfuktighet. På den måten legger du et viktig grunnlag for kvalitetsstandarden til elektroniske komponenter og halvlederprodukter.


Etter ønske produserer vi også tilpassede adsorpsjonstørkere i spesialutførelse

Vi produserer etter ønske gjerne også tilpassede adsorpsjonstørkere i spesialutførelse «made in Germany» som passer perfekt til dine behov, for eksempel:

 • TTR-tørkeaggregater i hygieneutførelse
 • TTR-tørkeaggregater for LABS-fri tørrluft
 • TTR-tørkeaggregater med ekstra lavt duggpunkt

Benytt deg av muligheten til å planlegge, konstruere og produsere spesialutførelser med spesielt tilpassede komponenter for egne individuelle behov i nært samarbeid med våre spesialister: Her finner du mer informasjon …

Trotec-produkter for elektronikk- og halvlederindustrien

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig

Brukseksempler for elektronikk- og halvlederindustrien

 • Elektrotermografi

  Hvordan er tilstanden til strømledningene som skjuler seg i en vegg eller et apparat? Er plasten blitt porøs? Er det feil i koblingene? Om det er like før en strømledning eller kobling løsner, eller isoleringen er i ferd med å sprekke, kan du vente deg store skader. For å forhindre brann i ledninger og feilfunksjon i det elektriske anlegget, er det viktig å finne slike feil på ledningene tidlig og...

  Ytterligere informasjon
 • Tørrluftlager

  Behovene på et tørrluftslager er like for mange bransjer. Bakterievekst på næringsmidler, pulver som klumper seg og metalldeler som korroderer kan alle unngås hvis den relative fuktigheten holdes konstant på under 50 %. En relativ luftfuktighet på 70 % er tilstrekkelig beskyttelse mot mugg. Luftavfukterne i TTR-serien sammen med matchende dataloggere danner luftavfuktingssystemer som pålitelig...

  Ytterligere informasjon
 • Kabelreparasjon

  Kabler i industrien utsettes hyppig for de tøffeste miljøbetingelser. Da oppstår det defekter som fører til at den nødvendige strømforsyningen avbrytes – og det gjerne over lengre tid. For å forhindre alvorlig produksjonsstans, eller kunne utføre reparasjoner så raske som mulig, lokaliseres kabelbrudd og -defekter med infrarød termografi. For effektiv kabelreparasjon i industrien brukes de...

  Ytterligere informasjon
 • Luftfukting i serverrom

  En teknikk som arbeider på en pålitelig måte er det viktigste kriteriet for kunder som er tilkoblet et datasenter. Et eget serverrom er nesten hjertet til et firma, og dermed må også teknikken der gå rundt kontinuerlig. IT-enhetene må være i en upåklagelig tilstand. Derfor må klimaet tilpasses teknikkens krav i datasentre og serverrom. Proffene bruker luftfuktere mot for tørr luft, noe som kan...

  Ytterligere informasjon
 • Luftavfukting i tørkerom

  Luftfuktighet kan føre til elektrisk lading under produksjonen av elektronikk og halvledere. Sensitive bearbeidingstrinn utføres derfor i ren- og tørkerom. Våre mobile adsorpsjonstørkere i TTR-serien er ideelt egnet for å innfri slike høye krav til luftavfukting.

  Ytterligere informasjon
 • Luftavfukting – platinalager

  Luftfuktighet under lagring av kretskort kan føre til elektrisk lading og patinadannelse/korrosjon. Patinalageret kan avfuktes ved hjelp av mobile adsorpsjonstørkere i TTR-serien, som også er egnet for andre driftsområder innenfor elektronikk- og halvlederproduksjon.

  Ytterligere informasjon
 • Klimatisering av prosesser i industrien

  Ved prosessklimatisering i industrien brukes ofte konsepter med stasjonær eller mobil luftavfukting. Lokalt i maskiner, anlegg eller enkelte arbeidsprosesser kreves ofte tørrere luft – konstant og uavhengig av omgivelsesbetingelsene. Trotec Group tilbyr effektive adsorpsjonstørkere nettopp for denne typen industriell bruk.

  Ytterligere informasjon