Spørsmål?

Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.

Handel: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Sluttforbruker: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Bruksområder
  2. Lagring og logistikk avfukting
  3. Luftavfukting – platinalager

Luftavfukting i platinalageret

Unngå korrosjon og elektrisk lading av kretskort

Luftfuktighet under lagring av kretskort kan føre til elektrisk lading og patinadannelse/korrosjon. Patinalageret kan avfuktes ved hjelp av mobile adsorpsjonstørkere i TTR-serien, som også er egnet for andre driftsområder innenfor elektronikk- og halvlederproduksjon.

Elektronikk- og halvlederindustrien stiller ekstra høye krav til luftavfukternes avfuktingseffekt. I tillegg til å beskytte metall mot korrosjon og patina er det viktig å hindre at belegg mykner. Kretskort kan dessuten bli elektrisk ladet hvis de oppbevares ved for høy luftfuktighet. Som kvalitetssikringstiltak for platinalageret er det sterkt anbefalt å investere i luftavfuktere som kan reguleres nøyaktig og holder konstant effekt.

Duoventic: separat finjustering av fuktighetsinnhold og volumstrøm

De stasjonære og mobile adsorpsjonstørkerne i TTR-serien sørger gjennom en av de tre variantene av TTR-funksjonsprinsippet for høy avfuktingseffekt samtidig som energiforbruket er lavt. De to mobile adsorpsjonstørkerne som er merket med "D" for Duoventic-luftmengderegulering – TTR 400 D og TTR 500 D– tilbyr optimal fleksibilitet ved innstilling av nødvendig tørrluftmengde. Den innovative Duoventic-luftmengdereguleringen gjør at de to viftene for de adskilte luftkretsløpene kan reguleres elektronisk og trinnvis uavhengig av hverandre. Dette muliggjør en separat finjustering av fuktighetsinnhold og volumstrøm i den nødvendige tørrluften, og dermed en nøyaktig styrt prosentverdi av relativ luftfuktighet i platinalageret.

Pålitelig måleteknologi og datalogger "made in Germany"

For å kunne holde en ensifret relativ luftfuktighet på et konstant nivå er elektronikk- og halvlederindustrien avhengig av ekstremt pålitelig måleteknologi – særlig i platinalageret. Trotec tilbyr derfor blant annet termohygrometerne T210 og T260. De tyskproduserte dataloggerne i MultiMeasure Professional-serien – DL200H eller DL200X– gir i tillegg en rekke muligheter for manipulasjonssikre langtidsmålinger av luftavfuktingen.

Klimakondisjonering i platinalageret: Bruk vår industriservice

Trotec supplerer elektronikk- og halvlederindustrien ikke bare med luftavfuktere og måleteknologi, men også med teknisk og økonomisk optimaliserte løsninger for klimakondisjonering på alle områder der kretskort blir lagret eller produsert. Ekspertene fra vår industriservice beregner samtlige av klimaparameterne for platinalageret ditt, og anbefaler egnet utstyr deretter. I tillegg stiller vi mobilt utstyr til din disposisjon, slik at du kan teste den planlagte luftavfuktingen på forhånd, og forvisse deg om at den fungerer i praksis.

Flere løsninger for elektronikk- og halvlederindustrien

Etter ønske produserer vi også tilpassede adsorpsjonstørkere i spesialutførelse

Vi produserer etter ønske gjerne også tilpassede adsorpsjonstørkere i spesialutførelse «made in Germany» som passer perfekt til dine behov, for eksempel:

  • TTR-tørkeaggregater i hygieneutførelse
  • TTR-tørkeaggregater for LABS-fri tørrluft
  • TTR-tørkeaggregater med ekstra lavt duggpunkt

Benytt deg av muligheten til å planlegge, konstruere og produsere spesialutførelser med spesielt tilpassede komponenter for egne individuelle behov i nært samarbeid med våre spesialister: Her finner du mer informasjon …