Krigen mot luftfuktighet
 1. Bransjeløsninger
 2. Bransjeoversikt
 3. Militærteknikk

Krigen mot luftfuktighet

Luftavfukting ved lagring av militærteknisk utstyr, ammunisjon og militærutrustning.

Krigen mot luftfuktighet

Tørr lagring for dyrt utstyr

Kravene som stilles ved lagring av helikoptre, kjøretøy, uniformer og ammunisjon for militæret, er de samme som i en rekke andre industrigreiner der løsningene våre brukes med godt resultat: Det viktigste er å bekjempe luftfuktigheten, slik at man unngår mugg, elektronisk svikt, kjemiske reaksjoner og korrosjon. Militærplanleggere trenger ikke å se lenger enn til sortimentet vårt for å finne ytekraftige avfuktere og innovative målere.

I det militære er ytekraftige og konstant kontrollerbare luftavfuktingssystemer nødvendig i mange forskjellige situasjoner. Erfaringene våre fra bilindustrien, logistikkbransjen og kjemisk industri gjør oss kvalifisert til å løse disse spesifikke utfordringene. I det militære må kjøretøy, fly, helikoptre og militærteknisk utstyr som for eksempel tanks, luftverns- eller tåkekanoner beskyttes mot fuktighet for å være i bruksklar stand til enhver tid. Dette gjelder både ved oppbevaring i depoter samt ved sjø-, luft- eller landtransport til de aktuelle innsatsområdene.

Luftavfukting i ammunisjonslageret sikrer at ammunisjonen er klar til bruk

Ammunisjon som oppbevares i magasiner under bakken, kan dessuten få kjemiske reaksjoner som følge av fuktighet. Dette kan gjøre dem ubrukelige eller føre til farlige feilfunksjoner under bruk. En annen utfordring er luftavfukting under innsats i felten – f.eks. med klimakondisjonering av ammunisjonslagre eller utstyr med mobil teknologi.

Krigen mot luftfuktighet

Stasjonære og mobile løsningspakker for luftavfukting

Trotec tilbyr forskjellige løsninger for militær bruk de stasjonære adsorpsjonstørkerne i TTR-serien kan for eksempel avfukte store haller for kjøretøy samt hangarer og utrustningsdepoter. Adsorpsjonstørkerne kan dessuten settes opp utenfor ammunisjonsmagasinene for å gi avfukting ved hjelp av eksternt tilført luft. Med integrert varmegjenvinning (standardutstyr) og elektronisk energistyring er de blant de mest driftsøkonomiske av sitt slag. TTR-luftavfukterne fås også i mindre, mobile utførelser og TTR 250 Ex tilbys for eksplosjonsfarlige områder. Også kondensatorene i DH-serien er egnet for militær bruk, og fås i forskjellige effektklasser for luftavfukting av lagre eller sanitærområder. Hvis luften skal være varm i tillegg til tørr, anbefales elektriske varmeapparater og varmeaggregater . Det robuste og høytytende varmeapparatet TEH 200 tåler selv de røffeste omgivelsesforhold, og er utviklet spesielt for det ambulante behovet ved store oppvarmingsscenarier og korrosjonsbeskyttelse av større områder.

Måleteknologien er en avgjørende faktor i denne kampen

Uansett om det er i kjøretøydepotet, ammunisjonsmagasinet, lagerteltet eller garderoben: Kampen mot luftfuktighet kan kun vinnes med svært pålitelige klimamålere og dataloggere . Luftfuktigheten må nemlig holdes konstant nede for at korrosjon, mugg og andre typer sopp, kjemiske reaksjoner og elektronisk svikt skal unngås.

Vi står til tjeneste med rådgivning for militærplanleggere

Militærbransjen har sine særegenheter – og det har også alle innsatssteder, transportveier eller ammunisjonsdepoter. Få rådgivning fra fagmedarbeiderne i vår industriservice . De hjelper deg å planlegge kapasitetsberegninger, utarbeide løsninger for klimakondisjonering og velge riktig utstyr.


Etter ønske produserer vi også tilpassede adsorpsjonstørkere i spesialutførelse

Vi produserer etter ønske gjerne også tilpassede adsorpsjonstørkere i spesialutførelse «made in Germany» som passer perfekt til dine behov, for eksempel:

 • TTR-tørkeaggregater i hygieneutførelse
 • TTR-tørkeaggregater for LABS-fri tørrluft
 • TTR-tørkeaggregater med ekstra lavt duggpunkt

Benytt deg av muligheten til å planlegge, konstruere og produsere spesialutførelser med spesielt tilpassede komponenter for egne individuelle behov i nært samarbeid med våre spesialister: Her finner du mer informasjon …

Trotec-produkter for det militære

Brukseksempler for militærteknikk

 • Lagertelt/telthaller

  Telthaller og store lagertelt settes raskt og kostnadseffektivt opp sammenlignet med tradisjonelle lagerhaller. De eneste utfordringen sammenlignet med bygninger er, selv ved isolerte telthaller, kondensutvikling og regulering av fuktigheten. Stasjonære høytytende tørkere med slangesystemer for jevn tilførsel av tørr luft sørger for å forebygge fuktproblemer før de oppstår.

  Ytterligere informasjon
 • Tørrluftlager

  Behovene på et tørrluftslager er like for mange bransjer. Bakterievekst på næringsmidler, pulver som klumper seg og metalldeler som korroderer kan alle unngås hvis den relative fuktigheten holdes konstant på under 50 %. En relativ luftfuktighet på 70 % er tilstrekkelig beskyttelse mot mugg. Luftavfukterne i TTR-serien sammen med matchende dataloggere danner luftavfuktingssystemer som pålitelig...

  Ytterligere informasjon
Trotec/90