1. Produkter og tjenester
  2. Måleinstumenter
  3. Datalogger

Klimadataloggere - maksimalt nøyaktig klimaovervåkning

Registrer viktige klimadata over lengre tid – også på steder som ligger langt unna eller er vanskelig tilgjengelig. Programvaren som brukes for å evaluere måleverdiene, er inkludert i klimadataloggerne fra Trotec.

Det er i mange situasjoner nødvendig å måle og registrere temperatur og luftfuktighet: for eksempel ved transport av ømtålige produkter, ved drift av kjølehus, i serverrom eller i forbindelse med obligatoriske kontrollprotokoller i håndverksbransjen. Ved fukt- og muggskader i leiligheter kan skadeårsaken fastslås gjennom registrering av klimadata. Dette krever imidlertid nøyaktige målinger med en profesjonell klimadatalogger. Hos Trotec er du garantert å finne en datalogger som passer dine behov.

Størst mulig målenøyaktighet og god lagringskapasitet er i alle tilfeller en selvfølge. Analyse- og administrasjonsprogramvare er inkludert i samtlige modeller. Men ikke nok med det: Ettersom Trotec-klimadataloggerne konfigureres via PC, er innstillingene for hvert apparat sikret mot manipulering. Dette betyr høyest mulig målenøyaktighet og førsteklasses sikkerhet – i samsvar med Trotecs løfte om topp kvalitet "made in Germany".

For enkle og nøyaktige langtidsregistreringer av klimadata i boliger, arbeidslokaler og lagerrom anbefales BL30 klimadatalogger fra Trotec. Denne kan lagre opptil 32 000 måleverdier. Hos dataloggere i DL-serien er lagringskapasiteten langt over 3 millioner måleverdier. Apparatene er naturligvis manipulasjonssikre og allsidige i profesjonell bruk. Du kan her innrette opptil 32 målekanalgrupper!

Det er imidlertid ikke bare langtidsregistrering av temperatur- og luftfuktighetsverdier som er viktig. I mange bransjer kreves også kontinuerlig måling og dokumentering av CO2-verdier. Med BZ30 datalogger for CO2-luftkvalitet tilbyr vi presisjon og fleksibilitet i bruk.

Her er en kort oversikt over dataloggerne fra Trotec:

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig