Spørsmål?

Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.

Handel: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Sluttforbruker: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Bruksområder
  2. Lagring og logistikk avfukting
  3. Luftavfukting i tørkerom

Luftavfukting i ren- og tørkerom

Mål: å unngå elektrisk lading for enhver pris

Luftfuktighet kan føre til elektrisk lading under produksjonen av elektronikk og halvledere. Sensitive bearbeidingstrinn utføres derfor i ren- og tørkerom. Våre mobile adsorpsjonstørkere i TTR-serien er ideelt egnet for å innfri slike høye krav til luftavfukting.

Elektronikk- og halvlederindustrien er per i dag den bransjen som stiller høyest krav til luftavfukting i renrom. Produsenter av litium-ionbatteri krever for eksempel en relativ luftfuktighet på bare 2 prosent. Dette er en ekstrem verdi sammenlignet med farmasøytisk industri og bilindustrien, som i gjennomsnitt krever hhv. 10 og 35 prosent. For å oppnå så sterk luftavfukting kreves nøyaktig regulerbare luftavfuktere med konstant avfukting.

Duoventic: separat finjustering av fuktighetsinnhold og volumstrøm

De stasjonære og mobile adsorpsjonstørkerne i TTR-serien sørger gjennom en av de tre variantene av TTR-funksjonsprinsippet for høy avfuktingseffekt samtidig som energiforbruket er lavt. De to mobile adsorpsjonstørkerne som er merket med "D" for Duoventic-luftmenderegulering – TTR 400 D og TTR 500 D– tilbyr optimal fleksibilitet ved innstilling av nødvendig tørrluftmengde. Den innovative Duoventic-luftmengderegulering gjør at de to viftene for de adskilte luftkretsløpene kan reguleres elektronisk og trinnvis uavhengig av hverandre. Dette muliggjør en separat finjustering av fuktighetsinnhold og volumstrøm i den nødvendige tørrluften, og dermed en nøyaktig styrt prosentverdi av relativ luftfuktighet. TTR 400 D og TTR 500 D er designet for små renrom eller tørkekamre.

Adsorpsjonstørker TTR 800 til 13500 for store tørkerom

Store tørke- og renrom avfuktes mest effektivt ved hjelp av de stasjonære adsorpsjonstørkerne med modellnummer TTR 800 til 13500. Disse har Monoventic-styring for regulering av tørrluften. Alternativt kan det brukes Flowmatic-styring for automatisk å holde volumstrømmen av tørrluft på et konstant nivå.

Pålitelig måleteknologi og datalogger "made in Germany"

For å kunne holde en ensifret relativ luftfuktighet på et konstant nivå er elektronikk- og halvlederindustrien avhengig av ekstremt pålitelig måleteknologi. Trotec tilbyr derfor blant annet termohygrometerne T210 og T260. De tyskproduserte dataloggerne i MultiMeasure Professional-serien – DL200H eller DL200X – gir i tillegg en rekke muligheter for manipulasjonssikre langtidsmålinger av luftavfuktingen.

Rådgivning og mobilt testutstyr: Bruk vår industriservice

Trotec Group tilbyr elektronikk- og halvlederindustrien luftavfuktere og måleteknologi samt teknisk og økonomisk optimaliserte løsninger for klimakondisjonering. Ekspertene fra vår industriservice beregner samtlige av klimaparameterne, og anbefaler egnet utstyr deretter. I tillegg stiller vi mobilt utstyr til din disposisjon, slik at du kan teste den planlagte luftavfuktingen i tørkerommet på forhånd, og forvisse deg om at den fungerer i praksis.

Flere løsninger for elektronikk- og halvlederindustrien

Etter ønske produserer vi også tilpassede adsorpsjonstørkere i spesialutførelse

Vi produserer etter ønske gjerne også tilpassede adsorpsjonstørkere i spesialutførelse «made in Germany» som passer perfekt til dine behov, for eksempel:

  • TTR-tørkeaggregater i hygieneutførelse
  • TTR-tørkeaggregater for LABS-fri tørrluft
  • TTR-tørkeaggregater med ekstra lavt duggpunkt

Benytt deg av muligheten til å planlegge, konstruere og produsere spesialutførelser med spesielt tilpassede komponenter for egne individuelle behov i nært samarbeid med våre spesialister: Her finner du mer informasjon …