Sikkert arbeid for kabeloperatøren
  1. Bransjeløsninger
  2. Bransjeoversikt
  3. Kabeloperatør

Sikkert arbeid for kabeloperatøren

Værbeskyttelse og teknisk utstyr for jordings- og installasjonsarbeid

Sikkert arbeid for kabeloperatøren

Gode ​​arbeidsforhold i all slags vær

Medarbeiderne til kabeloperatørene må være klar og effektive i all slags vær, slik at linjene til kundene fungerer kontinuerlig. For bedre arbeidsbetingelser for montørene på stedet tilbyr Trotec profesjonelt og robust utstyr: værsikre monteringstelt, ekstra varmeaggregater eller presis måleteknikk for bestemmelse av kablenes og rørenes forløp.

Utbyggingen av fibernettet er en presserende virksomhet som utføres av kabeloperatører. Gode tilkoblinger og raske forbindelser er nemlig ikke bare etterspurt i storbyområder, men i økende grad også i distriktene. Operatørens medarbeidere jobber omtrent kontinuerlig for å kunne tilby kundene bedre ytelse. Vedlikehold og reparasjon av eksisterende ledninger og reparasjonsarbeid på bryter- og koblingsbokser er også del av det daglige arbeidet. Da må fremfor alt montørene være godt utstyrt slik at de kan utføre arbeidet presist og effektivt. Det betyr ikke bare optimalt teknisk utstyr, men også apparater og utstyr som sørger for gode arbeidsforhold. Med Trotec er kabeloperatørene godt utstyrt.

Montering i vær og vind 

Ved reparasjon og legging av kobber- eller optiske fiberkabler trenger montørene værbeskyttede arbeidsområder for å kunne utføre elektroarbeidet. Reparasjoner på koblingsbokser må også utføres i all slags vær. Beskyttelse mot vind og regn får de med monteringsteltene fra Trotec-gruppen, som fås i ulike størrelser og former. Enten de er utstyrt med skråtak eller flatt tak: Arbeidsteltene gir pålitelig værbeskyttelse og er selvsagt produsert av lysekte materiale – for optimale lysforhold til arbeidet på stedet. Praktisk: Monteringsteltene settes enkelt og raskt opp av én medarbeider.

Sikkert arbeid for kabeloperatøren

Ekstra varme

Ekstremt kalde temperaturer bør heller ikke oppholde medarbeiderne fra å utføre nødvendig kabelarbeid. For oppvarming av monteringsteltene er de kraftige og robuste oljevarmeviften fra Trotec og de mobile elektriske varmeapparatene i TEH-serien, de elektriske varmeapparater i TDE-serien, eller for eksempel de kompakte elektriske varmeviftene og de elektriske varmekanonene i TDS-serien godt egnet.

Trotecs varmekilder er egnet for all slags bruk! Kompakt, rimelig og pålitelig!

Presis kabel- og rørlokalisering

Oversiktsplaner over allerede forlagte ledninger er bra – kontroller er bedre. Med LTC- og LTS-lokaliseringssystemene fra Trotec kan posisjonen til og forløpet for eksisterende ledninger og kanaler bestemmes nøyaktig. Da får ikke kabeloperatøren seg noen stygge overraskelser ved gravearbeid og monteringsarbeid.

God rådgivning

Hvilke monteringstelt som er spesielt godt egnet til hvilken bruk, eller spørsmål om spesialtilpasninger: Svarene får du hos Trotec industriservice. Våre rådgivere kan bistå kabeloperatørene til enhver tid.


Trotec-produkter for kabelnettoperatører

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig

Brukseksempler for kabeloperatører

  • Arbeidstelt for kabeloperatører ved gravearbeid

    Ved legging av kobber- eller fiberoptiske kabler er det nødvendig å beskytte arbeidsområdet mot vær og vind for å kunne utføre elektrisk arbeid. I denne anledning trenger installatøren fremfor alt godt lys, slik at han kan identifisere fargene helt nøyaktig og koble kablene riktig. Alle arbeidstelt fra Trotec Group er godt egnet for kabeloperatører på grunn deres lysekte materiale.

    Ytterligere informasjon