Korrosjonsbeskyttelse ved lagring av råkarosserier

Spørsmål?

Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.

Handel: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Sluttforbruker: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Bruksområder
  2. Inspeksjoner, motorer og kropp
  3. Korrosjonsbeskyttelse råkarosserier

Korrosjonsbeskyttelse ved lagring av råkarosserier

Luftavfukting: Tørr luft beskytter metalldeler

Gjennomsnittlig luftfuktighet i Europa i 2012 lå på 73 % – avhengig av værbetingelsene. I bilindustrien er det behov for tørrere luft når man vil lagre bildeler. For å unngå korrosjon bør luftfuktigheten være maksimalt 40-50 %. Dette kan vi garantere ved bruk av industri-luftavfuktere og tilleggsoppvarming. 

Å kontrollere luftfuktigheten med henblikk på korrosjonsbeskyttelse er en av hovedoppgavene innenfor klimatilpasningen i bilindustrien. Ved siden av prosessklimatiseringen i alle faser av produksjonskjeden spiller luftavfukting i samtlige lagerrom en viktig rolle. Spesielt velegnet for luftavfukting i råkarosseri- eller delelager er de effektive apparatene i TTR-serien. Disse adsorpsjons-luftavfukterne fås som mobile og stasjonære varianter i flere utføringer. Våre klimaspesialister fra industri-service finner ut hvilket apparat som tilbyr den optimale teknologien for deres råkarosseri-lager.

Luftavfukting og tilleggsoppvarming i lagre

Dersom råkarosseri-lageret skal varmes opp i kalde perioder, er mobil oppvarming fra Trotec en god løsning. Men siden varm luft lagrer mer fuktighet, anbefaler vi kun tilleggsoppvarming dersom luftfuktigheten senkes på forhånd. Kombinasjonen av romtemperatur og luftfuktighet må måles og styres helt nøyaktig for å sikre en pålitelig korrosjonsbeskyttelse i lageret. Du finner et stort utvalg måleapparater i vårt program, for eksempel termohygrometerne T210 og T260. Sistnevnte kan også brukes som laserpyrometer og duggpunkt-alarmutløser. I tillegg gir tyskproduserte dataloggere fra MultiMeasure Professional-serien, DL200H eller DL200X, fleksible muligheter for langtidsmålinger som er sikret mot manipulasjon.

Konsept og testdrift: Benytt deg av vår industri-service

Trotec Group leverer ikke bare apparater til industrikunder, men løsninger. Vi utvikler et klimakonsept for deres lagre og tester det på forhånd ved hjelp av prøvedrift med mobile apparater. Midlertidige eller stasjonære løsninger: Først når målingene har bevist at luftfuktigheten og lagertemperaturen styres perfekt, blir den endelige løsningen for korrosjonsbeskyttelse installert i lageret.

Flere løsninger for bilindustrien

Etter ønske produserer vi også tilpassede adsorpsjonstørkere i spesialutførelse

Vi produserer etter ønske gjerne også tilpassede adsorpsjonstørkere i spesialutførelse «made in Germany» som passer perfekt til dine behov, for eksempel:

  • TTR-tørkeaggregater i hygieneutførelse
  • TTR-tørkeaggregater for LABS-fri tørrluft
  • TTR-tørkeaggregater med ekstra lavt duggpunkt

Benytt deg av muligheten til å planlegge, konstruere og produsere spesialutførelser med spesielt tilpassede komponenter for egne individuelle behov i nært samarbeid med våre spesialister: Her finner du mer informasjon …

Flere løsninger