Kundeservice & support: +49 2452 962-450

Ma. – To.: 8:00 – 17:30 | Fr.: 8:00 – 17:00

 1. Bruksområder
 2. Luftrensing
 3. Bakterie- og virusfri inneluft i skolene

Virusfri romluft i skoler og utdanningsinstitusjoner

Trotec høyytelsesluftrensere holder romluften i klasserom virusfri med H14 høyytelsesfiltre på en pålitelig måte

En bærekraftig gjenoppstart av ordinær skoledrift krever også et beviselig effektivt hygienekonsept for virusfri innåndingsluft i klasserommet. Her utgjør SARS-CoV-2-koronaviruset en enorm utfordring for lærere, rengjøringspersonale og rektorer. Selv regelmessige sprøyte- og tørkedesinfeksjoner beskytter ikke mot dette viruset, som i mindre grad spres ved smøre- og dråpesmitte enn hovedsakelig direkte gjennom luften i rommet. For å beskytte elever og lærere er det nødvendig med effektive tiltak for å redusere risikoen for luftbåren smitte på en pålitelig måte.

TAC V+ med vitenskapelig bevist effektivitet!

Vitenskapelig bevist effektivitet: TAC V+ tilbyr det ledende forskere forfekter

Den mobile luftrenseren TAC V+ ble spesielt utviklet for å filtrere virus og dens effektivitet er testet i flere vitenskapelige studier. Omfattende studier bekrefter effektiviteten til TAC V+ med H14-filtersystemet "made in Germany". Finn ut mer om den vitenskapelig beviste effektiviteten til TAC V+ ...

Klasserom krever virusfrie miljøforhold

Virusluftrensing for tryggere skoledrift

Ekte ansikt-til-ansikt-undervisning krever personlig nærhet, umiddelbar tilbakemelding via gester, atferd, spørsmål og svar. Lærere kan derfor ikke klare seg uten direkte kontakt med elevene for å kunne oppfylle sitt pedagogiske mandat på en realistisk måte.

Denne direkte kontakten innebærer imidlertid alltid en risiko for å pådra seg en luftbåren smittsom sykdom. Det er derfor ikke bare etter spredningen av koronaviruset at det anbefales å holde rommet og innåndingsluften så ren og fri for virus og bakterier som mulig, i tillegg til de vanlige hygienetiltakene. For å beskytte undervisningspersonalet, men også for å beskytte elevene.

Ren luft i klasserommet beskytter lærere og elever

Sykdomsfremkallende virus og bakterier er en usynlig fare i alle skolebygninger. Smittestoffene overlever noen ganger i flere timer i inneluften og utgjør en potensiell helserisiko for hvert åndedrag. Aktuelle studier viser for eksempel at SARS-CoV-2-viruset overlever i flere timer i luften og beholder sin smittsomme effekt i dette tidsrommet.

Viruset kommer inn i romluften via aerosoler som slippes ut når man puster og snakker. Smittsomme virus fester seg til disse små partiklene, og på grunn av den lave vekten svever de virusbelastede aerosolene rundt i luften og pustes inn ubemerket av andre personer i samme klasserom, for eksempel klassekamerater eller lærere.

Halverte skoleklasser beskytter ikke mot virusforurenset luft

I tider med epidemier er det å redusere klassestørrelsen en elementær del av hygienekonseptet. Men uansett hvor små grupper man deler elevene inn i, forhindrer ikke dette spredning av virus gjennom luften. Selv bruk av munn- og nesemasker gir bare begrenset beskyttelse mot den direkte "virussprayen" fra en fuktig debatt. Men ikke mot bakteriefylte aerosoler som slippes ut i romluften når man snakker og puster ut, der de fortsetter å sveve fritt rundt som aerosolskyer i flere timer.

Selv når man snakker høyt, slipper hver person ut tusenvis av aerosoler i minuttet i romluften. Når man synger sammen, blir det enda flere. Munn-nese-masker er et viktig første skritt i retning av å redusere risikoen for direkte dråpesmitte med SARS-CoV-2-viruset. Dette tiltaket alene beskytter imidlertid ikke mot en langt større smitterisiko, nemlig aerosolskyer som svever fritt i luften.

Slike aerosolskyer overvinner til og med fysiske barrierer i form av spyttskjold eller en vanlig skillevegg, og derfor finner aerosolpartiklene også veien inn i luftveiene og øynene. Aerosolers lange suspensjonstid gjør også et annet problem tydelig. Siden aerosolene spres med luftstrømmen, blir romluften også omblandet hver gang en dør åpnes.

Beskytte lærere og elever med et 360-graders hygienekonsept

Bare en synkronisert totalløsning med alle hygienetiltak og høyfrekvent luftrensing reduserer smitterisikoen på en pålitelig og permanent måte. Derfor er det ikke nok å stole på romlig atskillelse, munnbind og hyppig håndvask for å beskytte seg mot smitte. Aerosolene i romluften overholder ikke avstandsreglene - som potensielle smittetransportører er de den virkelige farekilden!


Høytytende luftrensing skaper virusfri luft i klasserom

Hvis romluften kan holdes fri for bakterier og virus, minimeres også den aerogene smitterisikoen. Trotec-Høytytendeluftrensere som TAC V+er utviklet nettopp for denne oppgaven, da de effektivt og raskt reduserer oppholdstiden og intensiteten til aerosol- og partikkelskyer i lukkede rom, noe som skaper et undervisningsmiljø for lærere og elever med sterkt redusert smitterisiko.

Direkte på installasjonsstedet etablerer den mobile luftrenseren TAC V+ en ren "renluftsone" som spyles med virusfiltrert renluft. I denne sonen forblir omgivelsesluften i stor grad fri for luftbårne bakterier og virus, fordi TAC V+ muliggjør inntak av forurenset romluft i store volumer med effektiv H14-høytytende luftfiltrering i henhold til EN 1822 (ISO 45H-filter ISO 29463) og fleksibelt justerbar sonespyling med virusfiltrert renluft uten aerosolpartikler.

Effektivt mot bakterier og viruskonglomerater

Trotec høytytende luftrensere er utstyrt med HEPA-høytytende luftfiltre i klasse H14 i henhold til EN 1822, som skiller ut mer enn 99,995 % av alle fine svevepartikler større enn 0,1 µm og har en transmittans på bare 0,005 %. Eller for å si det på en annen måte: Av 100 000 partikler er det maksimalt fem som passerer gjennom H14-filteret. Takket være denne førsteklasses egenskapen brukes slike høyytelsesfiltre også i operasjonsstuer for å produsere ren luft og i tilsvarende hygienesensitive områder. De beste forutsetningene for å holde rom- og innåndingsluften i klasserom, lærerværelser, skoleadministrasjon, pauserom, aulaer og foajeer fri for bakterier og virus i en tid med epidemier.

Kjente virusstammer som er i ferd med å spre seg i skolen, er også kjent.

Kjente virusstammer som SARS-CoV, MERS-CoV og Covid-19 har en partikkelstørrelse på 0,005 µm til 0,1 µm. Sammen med andre partikler, som spytt, suspendert materiale osv., danner de konglomerater med en størrelse på mellom 0,4 µm og 0,5 µm. Disse konglomeratene kalles også bakterier og skilles ut på en pålitelig måte av Trotec H14-luftrensefiltre.

Alle H14 HEPA-høytytende luftfiltre fra Trotec oppfyller de høyeste kvalitetskravene som er obligatoriske for bakterie- og virusfiltrering:

 • Hvert H14-høytytende luftfilter er testet individuelt og utstyrt med et eget serienummer
 • Testsertifikatet følger med hvert H14-høytytende luftfilter i to eksemplarer som et sertifikat
 • Det originale testsertifikatet kan arkiveres i arkivet - og kopien kan festes til luftrenseanlegget ved behov
 • HEPA-høytytende luftfilter H14 er testet i henhold til EN 1822 og EN 60335-2-69.

Passer også til alle TAC-luftrensere med H13-filter

Hvis du allerede bruker en TAC-luftrenser, kan du også installere et høyeffektivt H14-luftfilter i henhold til EN 1822 fra Trotec. H14-filteret er tilgjengelig som tilbehør til de profesjonelle luftrenserne TAC 3500, TAC 5000 eller TAC 6500. Det er bare å bytte ut H13-filteret i HEPA-filterrommet med et H14 høyeffektivt luftfilter i henhold til EN 1822.

Profesjonell luftrenser med H14 høytytende luftfiltre fra Trotec

Virusfiltrert ren luft på musikkskoler eller ved korøvelser

I tillegg til offentlige skoler er TAC V+ også ideell for virusfiltrering av luft i andre utdanningsinstitusjoner, for eksempel musikkskoler.

Enten det er musikktimer eller korøvelser - TAC V+ skaper virusfri, filtrert romluft.

Skolebasert kunnskapsformidling trenger rom for personlig nærhet til undervisning og læring. Dette prinsippet gjelder både for grunnskoler, videregående skoler, musikkskoler og andre utdanningsinstitusjoner. I tillegg stilles ofte skolelokaler til disposisjon for foreninger utenfor undervisningstiden, for eksempel til korøvelser.

Den TAC V+ er også den ideelle luftrenseløsningen for slike skolearrangementer, for å sikre aerosolfri romluft uten virusbelastede aerosoler og tilsvarende smitterisiko. Den høytytende luftrenseren TAC V+ suger inn luften nær gulvet og sender den gjennom et effektivt koordinert filtersystem. Det siste filtertrinnet består av et unikt H14 høytemperatur finpartikkelfilter med termisk filterdekontaminering. Dette H14 HEPA-filteret varmebehandles med jevne mellomrom og varmes opp til over 100 °C, noe som ødelegger praktisk talt alle utfiltrerte virus. Dermed kan det ikke lenger slippe ut smittsomme virus fra filteret tilbake til omgivelsene. I stedet blåser TAC V+ utelukkende virusfri, filtrert renluft tilbake i rommet uten trekk via det spesialformede utblåsningstårnet!

Ved musikalske aktiviteter, spesielt når man synger sammen, kan bruk av TAC V+ være et effektivt forebyggende tiltak mot spredning av virusholdige aerosoler. Når folk synger, blir aerosoler nemlig transportert spesielt langt inn i rommet via pusten og kan holde seg svevende i romluften i flere timer. Jo høyere sangen er, desto større er spredningsradiusen.

Bare den høytytende luftrenseren TAC V+ er i stand til effektivt og raskt å redusere oppholdstiden og intensiteten til virusbelastede aerosol- og partikkelskyer i lukkede rom, og dermed skape et tryggere miljø for lærere, musikkstudenter eller korister med sterkt redusert smitterisiko. Den virusdrepende effekten av TAC V+ er vitenskapelig testet!

.


TAC V+ Mediathek

TAC V+ beveger seg - mye virusfri ren luft, fornøyde kunder og mange medier

I vårt TAC V+ mediesenter finner du videoer om hvordan TAC V+ fungerer og dets effektive luftrenseprinsipp. I tillegg har vi satt sammen mange informasjonsvideoer for deg om bruk av TAC V+ i forskjellige bruksområder som restauranter, supermarkeder eller treningsstudioer. Du finner også anbefalingsvideoer fra fornøyde brukere og et utvalg ulike medieoppslag om luftrenseren TAC V+ i mediebiblioteket TAC V+. Bestem deg selv...Vår anbefaling for virusfiltrering i skoler og andre utdanningsinstitusjoner

Trotec høyytelsesluftrenser TAC V+ med H14 høyytelsesfiltrering.

Virusbelastet luft suges inn av TAC V+, HEPA-filtreres og slippes tilbake i romluften fri for virus.

Den vertikale utformingen av den mobile høyytelses-luftrenseren TAC V+ gjør det mulig å etablere spesielt effektive "renluftssoner" - områder med virusfiltrert omgivelsesluft. Ved å plassere flere enheter med passende avstand kan man på denne måten etablere renluftsmiljøer som undervisnings-, pause- eller lekseområder med lav aerosolaritet. I tillegg kan det mobile TAC V+ flyttes i en håndvending for fleksibel bruk i ulike rom.

Høyfrekvent luftrensing fjerner aerosolskyer på få minutter

Ved selektiv plassering av flere høytytende luftrensere av typen TAC V+ eller TAC XT kan elever og lærere beskyttes mye bedre mot spontant forekommende dråpe- og aerosolskyer, ettersom disse filtreres ut på svært kort tid av den høye luftsirkulasjonshastigheten og områdene med store mengder virusfri romluft renses permanent, noe som reduserer smitterisikoen i "renluftsonen" betydelig.

Spesielt H14-høytytende luftfilter "made in Germany" med termisk selvregenereringsfunksjon

Den rene luften er mulig takket være et synkront system med effektiv forfiltrering og endelig filtrering av svevestøv ved hjelp av et integrert Trotec H14-høytytende luftfilter i henhold til EN 1822 (ISO 45H-filter ISO 29463) i en spesiell, varmebestandig konstruksjon.

Dette spesialfilteret som brukes i TAC V+ og TAC XT kan varmes opp syklisk, noe som inaktiverer alle virus som har avleiret seg i filteret og dermed "dekontaminerer" filteret igjen til 100 %.

TAC V+ og TAC XT er basert på samme enhet, og begge har derfor identisk vifteeffekt og HEPA-luftrensefunksjon. TAC XT kan imidlertid også brukes til kombinert romoppvarming og termisk dekontaminering av rom og overflater samt termisk skadedyrbekjempelse, i tillegg til HEPA-luftrensing, takket være en ekstra installert, kraftig elektrisk oppvarmingsmodul og utvidet programmering for ulike luftbehandlingsscenarier.

Takket være den spesielle kombinasjonen av filtrerings- og dekontamineringsteknologi reduserer TAC V+ og TAC XT trygt risikoen for luftbåren smitte i alle områder med mye trafikk - optimalt for skoler og andre utdanningsinstitusjoner.
Eksempel på et stort klasserom: Med et areal på 9 x 7 m og en romhøyde på 3 m har det viste klasserommet en luftmengde på 189 m³. Vår anbefaling: To TAC V+ plassert i rommet, hver innstilt på 800 m³/h luftmengde, gir en total luftmengde på 1 600 m³/h og dermed en luftsirkulasjonshastighet på >8 i timen. Ved høyere sikkerhetskrav kan innstillingen økes til 1 000 m³/h luftmengde hver, noe som gir en total luftmengde på 2 000 m³/h og dermed en sirkulasjonshastighet på >10/h.
TAC V+ i et stort klasserom - installasjonseksempel 1
Eksempel på et stort klasserom: Med et areal på 9 x 7 m og en romhøyde på 3 m har det viste klasserommet en luftmengde på 189 m³. Vår anbefaling: To TAC V+ plassert i rommet, hver innstilt på 800 m³/h luftmengde, gir en total luftmengde på 1 600 m³/h og dermed en luftsirkulasjon per time >8. Ved høyere sikkerhetskrav kan innstillingen økes til 1 000 m³/h luftmengde hver, noe som gir en total luftmengde på 2 000 m³/h og dermed en sirkulasjonshastighet på >10/h.
TAC V+ i et stort klasserom - installasjonseksempel 2
Eksempel på et lite klasserom: Med et areal på 5 x 7 m og en romhøyde på 3 m har det viste klasserommet en luftmengde på 105 m³. Vår anbefaling: En sentralt plassert TAC V+ innstilt på 800 m³/h luftmengde gir en luftsirkulasjonshastighet på ca. 8 i timen. Ved høyere sikkerhetskrav kan innstillingen økes til 1000 m³/h luftmengde, noe som gir en sirkulasjonshastighet på i underkant av 10/h.
TAC V+ i et lite klasserom - installasjonseksempel 3

Slik oppnår du maksimal beskyttelse mot indirekte smitte:

Jo bedre den optimale luftstrømmen er, jo større romvolumet er og jo høyere luftsirkulasjonen og dermed sirkulasjonshastigheten er, desto lavere er konsentrasjonen av aerosoler i romluften og dermed også smitterisikoen.

Antall sirkulasjonshastigheter eller det virusfrie, rene luftvolumet bestemmer også sikkerhetsnivået i rommet.

Selv med høye sirkulasjonshastigheter er det aldri mulig å produsere helt virusfri romluft når mennesker oppholder seg i rommet, men bare en blanding av filtrert luft og permanent genererte virusbelastede aerosoler.

Jo høyere sirkulasjonshastigheten er, eller jo mer filtrert luft per person, desto mer fortynnes viruskonsentrasjonen i romluften. Dette resulterer i en redusert risiko for indirekte infeksjoner.

Anbefalinger for luftskifte eller sirkulasjonshastighet for ulike rom

Alltid stabil, om ønskelig også stasjonær: mobil virusbeskyttelse, fleksibelt utplasserbar akkurat der den trenger å beskytte

Høy bruksfleksibilitet på grunn av individuelt justerbar luftmengde

En annen avgjørende fordel med TAC er at luftmengden kan tilpasses individuelt til romvolumet og ønsket sirkulasjonshastighet. Uavhengig av romstørrelse eller bruksområde er riktig og permanent konstant luftmengde alltid "touch & play" for ekstra sikkerhet.

TAC er kompromissløst fleksibel og kan brukes umiddelbart hvor som helst.

Det ekstremt stabile, robuste og ripebestandige metallhuset er spesialdesignet for bruk i miljøer der mange mennesker oppholder seg, arbeider, leker, lærer eller feirer. Dette betyr at alle TAC-luftrensere med høy ytelse kan brukes der det er behov for dem, uten installasjonsarbeid.

Fleksibel, mobil og modulær, nøyaktig det antallet TAC-er som kreves i hygienekonseptet kan alltid holdes på lager, variabelt tilpasset beleggtetthet, sirkulasjonshastigheter, bakgrunnsstøy, romstørrelse og geometri.

Alltid stabil, også stasjonær på forespørsel: fleksibel virusbeskyttelse på stedet.

Frittstående enheter uten mobilitetsalternativ har en avgjørende ulempe: De er store, tunge - og når de først er satt opp, er det svært vanskelig å flytte dem til et annet sted - dvs. stasjonære frittstående enheter som ofte veier 200 kg eller mer.

TAC V+ og dens modellvarianter er smartere utformet: Her har du valget mellom en mobil versjon på hjul og en stasjonær frittstående versjon. Begge versjonene er like stabile, og den mobile versjonen er lett å flytte.

Husversjoner av TAC-luftrensere med høy ytelse

Mobil versjon for maksimal mobilitet

Hvis klasserom, kontorer, studioer eller andre rom må flyttes, er du ideelt utstyrt med en TAC-luftrenser med høy ytelse i mobil design. Den kan enkelt omplasseres og flyttes helt til andre rom. Med bare én person og uten ekstra installasjonsarbeid. Om ønskelig kan utløpshøyden også justeres fleksibelt ved hjelp av FlowExtender-tilbehør.

Et annet eksempel: Hvis skolefestivaler, teatergrupper, klubb- og firmafester eller andre arrangementer midlertidig krever mer ren luftmengde for å sikre luftutveksling på grunn av større rom og høyt antall mennesker, er dette ikke noe problem med TAC høyeffektive luftrensere i mobil design, da de kan plasseres fleksibelt i et hvilket som helst antall og på et hvilket som helst sted.

Tårnversjon for maksimal sikkerhet på et fast sted

Hvis du ikke trenger en variabel endring av luftrenserens plassering og luftrensingen skal foregå permanent på et fast sted, er TAC i tårndesign det optimale valget for deg. 50 % mindre, 50 % lettere, 100 % stiligere og likevel mer robust enn konkurrerende modeller, er denne versjonen langt enklere å flytte enn andre stasjonære luftrensere på grunn av de integrerte møbelhjulene. En ren designløsning for ren luft på plass!

De høyeffektive luftrenserne i TAC-serien er betydelig mindre og mer mobile enn konkurrerende enheter - med sammenlignbar ytelse.
Mobile TAC-luftrensere med høy ytelse med størrelses- og vektfordeler i forhold til konkurrentene.
Enten det er tårn (1) eller mobil versjon (2), kan utløpsnivået til alle TAC-høyytelsesluftrensere økes med opptil 50 cm ved hjelp av opptil to ekstra monterte FlowExtender Silence+-elementer (3).
Behovsorienterte modellvarianter med fleksible utblåsningshøyder
Die Mobilausführung der TAC-Hochleistungsluftreiniger passt durch jede Türe
Der mobile TAC ermöglicht auch ein stockwerkübergreifendes Umplatzieren
Stor renluftkapasitet, høyt stråletrykk og optimal strømningsgeometri

TAC høyytelses luftrensere har "kraften til raskt å fortynne romluften"

Tid er den viktigste faktoren for å redusere den indirekte risikoen for infeksjon. Nemlig kortest mulig tid for rask og effektiv fortynning av de smittsomme aerosolskyene direkte på opprinnelsespunktet, for eksempel ved hjelp av en "superspreader". Dette krever store mengder ren luft og høy jetkraft for å skape en optimalisert strømningsgeometri. Mengden virusfri luft som tilføres er avgjørende for smitteprosessen.

TAC høyytelses luftrenserne TAC V+, TAC M, TAC ECO og TAC BASIC samt multiluftbehandleren TAC XT har alt dette: Med et stort rent luftvolum, en optimal strømningsgeometri og mer enn nok jetkraft , bygges det opp en sirkulasjonsstrøm i rommet som sørger for at viruskonsentrasjonen i romluften først fortynnes med renset luft og deretter filtreres effektivt.

Bare tilstrekkelig høye sirkulasjonshastigheter eller virusfrie luftmengder minimerer risikoen for infeksjon, dette er vitenskapelig bevist. Når man effektivt bekjemper risikoen for infeksjon fra aerosolpartikler, er det ingen vei utenom høye sirkulasjonshastigheter (minst 6 ganger romvolumet, om mulig mer) og dermed store mengder renset luft – til tross for løfter om det motsatte fra andre leverandører, som annonser ett til tre luftskift per time som tilstrekkelig.

Vitenskapelige studier viser at for effektiv viral filtrering må luftrenseren som brukes kunne sikre en tilstrekkelig høy volumstrøm for nødvendig luftutskifting, akkurat som TAC XT, TAC V+, TAC M, TAC ECO og TAC BASIC garanterer. Luftskifte betyr ikke fullstendig utskifting av luft, men andelen virusfiltrert ren luft som tilføres per time basert på romvolumet.

FlowMatic sikrer konstante luftsirkulasjonshastigheter på alle effektnivåer, selv med økende filterforurensning

For å opprettholde sirkulasjonshastigheten som kreves i hygienekonseptet, er en konstant volumstrøm over hele bruksperioden avgjørende. Filterelementene til hver luftrenser tetter seg imidlertid gradvis over tid på grunn av grovt og fint støv (f.eks. på grunn av trafikk). Dette fører til en økning i mottrykket med et kraftig fall i luftstrømmen samtidig, noe som uunngåelig senker det ønskede beskyttelsesnivået.

Med den innovative FlowMatic-kontrollen til TAC XT, TAC V+ og TAC M, trenger du ikke å bekymre deg for fallende volumstrøm eller fall under den nødvendige sirkulasjonshastigheten:

Som med cruisekontrollen i en bil, registrerer FlowMatic-sensorene de faktiske verdiene av luftstrømmen i hele filterkjeden og justerer systemets ytelse dynamisk. På denne måten forblir den tidligere innstilte målverdien for luftmengden konstant ved hvert effekttrinn! Dette øker ikke bare filterets levetid og systemeffektivitet, men garanterer også samsvar med sirkulasjonshastigheten foreskrevet i det respektive hygienekonseptet.

Luftrensere uten FlowMatic-kontroll kan ikke varig og sikkert oppfylle kravene for å overholde den nødvendige sirkulasjonshastigheten. Av denne grunn må filtrene på slike modeller kontrolleres med jevne mellomrom for sikkerhets skyld og skiftes ut om nødvendig.

Luftwechsel-Empfehlungen für unterschiedliche Räumlichkeiten
Høyytelsesfiltrering: H14 betyr høyeste HEPA-filtereffektivitet

TAC høyytelses luftrensere kan "effektivt skille" virus

Hitzebeständiger H14-HEPA-Hochleistungsfilter

Bare H14 HEPA høyytelsesfiltre i henhold til EN 1822 (ISO 45H filter ISO 29463), som de som brukes i TAC V+, kan også filtrere ut de små virusbærende aerosolpartikler (0,1 - 0,2 µm) fra romluften 99.995 %. Dette betyr at H14 HEPA-filtre i henhold til EN 1822 har en filterytelse som er 10 ganger høyere enn H13 HEPA-filtre med 99,95 %, som brukes i de fleste luftrensere!

99,995 % eller 99,95 %? Det høres ikke så mye ut, men det er nettopp de to sifrene etter desimaltegnet som utgjør den store forskjellen mellom H13 og H14 HEPA-filtre! Virusbærende aerosolpartikler er ekstremt små. Og "virusfilter" er for "virusfiltrering". Derfor filtrerer TAC høyytelses luftrensere ikke bare de store, men også de små, svært smittsomme aerosolene fra romluften, som selv FFP2 og FFP3 åndedrettsvern ikke filtrerer ut og derfor ikke gir noen reell beskyttelse. Det er bare reell sikkerhet med et H14 HEPA-filter (EN 1822)!

Vitenskapelige studier begrenser imidlertid at en filterytelse som er gunstig for ønsket nedbrytningshastighet kun kan bekreftes dersom volumstrømmen til luftrenseren og strømningshastigheten i HEPA-filteret er tilstrekkelig tilpasset ved hjelp av en tilstrekkelig dimensjonert filteroverflate, som er tilfellet med høyytelses luftrenserne TAC V+, TAC M , TAC ECO og TAC BASIC eller multi-airhandler TAC XT!

Dekontaminering av termisk filter – kollisjonsputen for din sikkerhet

Unik teknologi - eksklusivt kun fra Trotec

Det termografiske bildet gjør det klart: Det varmebestandige H14-virusfilteret til TAC V+ varmes opp til rundt 100 °C ved termisk dekontaminering, som ødelegger de bundne mikroorganismene.
Fullt innkapslet H14 høytemperatur HEPA-filter, ispedd varmeledende metallfinner

Bare på TAC V+ og TAC XT er det spesielle, helkapslede H14-høytemperaturlamell HEPA-filteret regelmessig varmebehandlet. Dette filteret ble utviklet eksplisitt for dette formålet og er ispedd spesielle, varmeledende metallfinner.

Denne termiske dekontamineringsteknikken gir deg flere fordeler på en gang! Filteroppvarmingen denaturerer proteinene til de filtrerte virusene som er avgjørende for smittsomheten, og ødelegger virusene praktisk talt. Dette betyr at ingen smittsomme virus kan slippe ut fra filteret til omgivelsesluften, for eksempel ved feil håndtering når filteret skiftes. I tillegg drepes bakterier, bakterier og andre mikroorganismer. Filterdekontaminering ved temperaturer mye lavere enn 100 °C ville ikke være tilstrekkelig her. Det er ikke uten grunn at for eksempel når det gjelder bakterier i drikkevann, bør vannet kokes i minst tre til fem minutter, dvs. varmes opp til ca. 100 °C, før bruk.

Alt dette betyr mer beskyttelse av de ansatte under drift og også ved filterbytte! "Viruskollisjonsputen" for mer sikkerhet, så å si. Den er der når du trenger den - og så lenge det ikke skjer noe, merker du den ikke engang.

Vitenskapelige studier støtter nytten av termisk filterdekontaminering for effektiv virusfiltrering. Professor Christian Kähler påpeker for eksempel: "For maksimal hygiene og lengre levetid ved kontinuerlig drift bør H14-filteret varmes opp til ca. 100 °C i ca. 15 minutter hver dag for å motvirke dannelsen av biofilm, bakterier og sopp uten skadelige kjemiske tilsetningsstoffer eller UV-C-stråling."

Vi anbefaler å utføre termisk dekontaminering en gang i uken; bare i hygienisk følsomme områder med lav lufttemperatur og svært høy luftfuktighet bør termisk dekontaminering utføres en gang om dagen. Termisk dekontaminering av filteret med ukentlige intervaller krever bare 1,0 kW ekstra energi per uke og vil ikke øke romtemperaturen.

Det avgjørende pluss i sikkerhet og hygiene for bare 28 cent per dag, som også betaler seg selv.

Den omkoblingsbare termiske filterrensingen gir deg det avgjørende pluss i sikkerhet og filterhygiene! Samtidig er den ekstra energien som kreves ubetydelig. Selv om termisk dekontaminering utføres en gang om dagen, er kostnadene bare 1 kWh, dvs. ca. 28 cent per bruksdag. Og med en termisk dekontaminering utført en gang i uken, er kostnadene i underkant av 15 € per år.

Fordi termodekontaminering også øker filterlevetiden, må et nytt filter kjøpes sjeldnere - og på grunn av denne besparelsen drar du nytte av Thermodekon-merverdien av maksimal filtersikkerhet og filterhygiene praktisk talt gratis!

Termisk dekontaminering av filter - airbagen for din sikkerhet

Ingen filterfuktighet, ingen filtermugg eller lukt og samtidig en mye lengre filterlevetid.

Thermische Filterdekontamination und thermische Filterregeneration

Aerosolutskillere eller virusluftrensere fungerer der mange mennesker oppholder seg i et avgrenset rom i lang tid og avgir store mengder aerosoler. Aerosoler, enten de inneholder virus eller ikke, består i stor grad av mikrodråper - dvs. rent vann. Kommersielt tilgjengelige H14-filtre kan "fange opp" disse fuktige aerosolene, men de fanger også opp flere problemer. Dette skyldes at den økende fuktigheten i filteret fører til at det sotes til raskere. Som et resultat øker filtermotstanden, noe som stadig reduserer volumet av ren luft som leveres og dermed forkorter filterets levetid betydelig. Den raske sotingen av filtre ved høye aerosolbelastninger er vitenskapelig bevist i praktiske tester.

I tillegg truer permanent høy fuktinntrengning dannelsen av filtermugg eller biofilm. I stedet for å eliminere en fare, kan det oppstå andre farer. Nemlig redusert luftytelse, kortere filterlevetid og mugg på filteret. På grunn av den regelmessige oppvarmingen av filteret til over 100 °C er derimot fuktinntrengning, rask soting og mugg på filteret ikke noe problem med TAC V+ og TAC XT. Dette skyldes at fuktigheten fjernes igjen under den termiske regenereringssyklusen, og filteret blir dermed ikke bare regelmessig tørket, men også regenerert igjen via selvrensingsfunksjonen.

Med denne innovative prosessen forblir filtermotstanden lav og renluftmengden på et konstant høyt nivå i mye lengre tid. Dette resulterer i en lengre levetid sammenlignet med andre filtersystemer uten termisk regenerering og dekontaminering. Dette bekreftes også av nyere studier som i løpet av undersøkelsen av TAC V+ og dets H14-filter i henhold til EN 1822 (ISO 45H-filter ISO 29463) med selvrensende funksjon oppsummerer: "Det kan derfor forventes at dette filteret kan ha en levetid på flere år, avhengig av belastningen."

Maksimal filterhygiene for bare 28 cent per dag, noe som praktisk talt betaler for seg selv.

Bare 1 kWh energi er nødvendig for termisk dekontaminering og regenerering av filteret. Selv om termisk dekontaminering utføres en gang om dagen, beløper kostnadene seg til ca. 28 cent per bruksdag, og hvis termisk dekontaminering utføres en gang i uken, beløper kostnadene seg til i underkant av 15 € per år. Samtidig gir imidlertid den unike termiske filterdekontamineringen og filterregenerering deg den avgjørende merverdien av sikkerhet og hygiene gjennom hele filterets levetid. Og alt dette er i prinsippet gratis, for på grunn av den lengre filterlevetiden med regelmessig termisk filterregenerering trenger du ikke å kjøpe et nytt filter så ofte - takket være denne besparelsen drar du nytte av Thermodekon-merverdien av maksimal filtersikkerhet og filterhygiene praktisk talt gratis!

Den ekstra sikkerheten: Effektivitetstestet luftrensingsprinsipp

I en kontinuerlig prosess blir romluften som er forurenset med aerosolpartikler og smittsomme virus, fortynnet og tvunget til gulvet ved hjelp av en slags "luftvalseeffekt". Som alle TAC-høyytelsesluftrensere trekker TAC V+ inn den forurensede luften nær gulvet i store mengder og renser den med sin EN 1822-sertifiserte H14-filtereffektivitet på 99,995 % selv i løpet av en enkelt luftpassasje, og eliminerer luftbårne bakterier på en pålitelig måte.

Den rene, virusfiltrerte luften strømmer deretter tilbake oppover i rommet med høy strålekraft. Denne luftkretsen holder pusteluften permanent renere enn uten filtrering, spesielt i hodehøyde. Den filtrerte utløpsluften er ikke bare fri for virus, men også fri for pollen og innåndbart, skadelig finstøv, som alltid kommer inn i rommet utenfra hver gang rommet ventileres.

Renere, sunnere luft: mer beskyttelse mot indirekte smitte

Med TAC V+ kan du tilpasse den nødvendige mengden ren luft til dine behov. Enheten, som kan konfigureres via berøringsskjerm, kan enkelt "touch & play" programmeres for individuelle behov, slik at luftmengden kan tilpasses situasjonen til enhver tid. Og takket være den integrerte boost-funksjonen kan målrettet sjokkfiltrering utføres med maksimalt luftvolum, for eksempel i pauser eller ved bytte av rom.

For effektiv virusluftrensing krever vitenskapen minst 6 sirkulasjonshastigheter per time og et HEPA-filter i klasse H14. Både luftrenseren og H14-filteret må derfor ha en luftmengde som er minst seks ganger større enn luftvolumet i rommet. Hvis det er en høyere tetthet av mennesker eller fysisk aktivitet, anbefales en høyere sirkulasjonshastighet for sikkerhet.

Stor renluftkapasitet for effektiv luftrensing

Enten det er skole, kontor, treningsstudio eller restaurant, TAC V+ er ideelt utstyrt for alle krav, for som alle TAC-høyytelsesluftrensere har den kraftreserver som tillater 10 eller flere sirkulasjonshastigheter per time selv i større rom.

Lav støy: Nesten ikke til å tro, nesten ikke til å høre

TAC V+ er en luftrensingsrevolusjon av det stillegående slaget.

Schallschutzhaube für geräuscharmen Betrieb

Kvalifiserte luftrensere med høy ytelse skal gjøre innendørs bruk mulig igjen - ikke vanskelig! Likevel, uten store mengder ren luft kan ikke infeksjonsrisikoen minimeres!

Ved separering av aerosolpartikler eller filtrering av virus og bakterier er høye luftsirkulasjonshastigheter på 6 til 8 per time nødvendig, i medisinsk sektor til og med 12 til 15 ganger luftsirkulasjon per time. Det må tas hensyn til at det virusfrie romluftvolumet, som bestemmer risikoen for infeksjon, er et resultat av sirkulasjonshastigheten og romvolumet. Uten disse høye luftsirkulasjonshastighetene kan ikke spontant forekommende aerosolskyer fortynnes eller filtreres ut på en sikker og rask måte.

Av denne grunn trengs det selv i mindre rom på 45 m² rene luftmengder på 700 m³ til 1500 m³, noe som krever en tilsvarende kraftig vifte. Dette er spesielt viktig for å skape en optimal luftstrøm og luftføring i rommet. I tillegg til strømningsgeometri, filterytelse og lang filterlevetid er det imidlertid også ønskelig med et akseptabelt støynivå, til tross for de store luftmengdene og den høye stråleeffekten.

Av denne grunn ble det lagt stor vekt på lavt støynivå i TAC-høytytende luftrensere.

Alle modeller - mobile og stasjonære - har gjennomgått et omfattende lydisolasjonskonsept og har nå en integrert lyddemper på inntakssiden som standardutstyr. Alt i alt gjør dette at den nye TAC-generasjonen nesten ikke er merkbar i daglig drift og er de desidert mest stillegående aggregatene på markedet i forhold til luftytelse/aggregatstørrelse.

For støysensitive områder, som skoler, kontorer eller legekontorer, anbefaler vi de valgfrie lyddekslene, med hvilke det subjektivt opplevde volumet kan senkes ytterligere. I verksteder, pakkestasjoner eller diskoteker osv. er det vanligvis ikke nødvendig å bruke lydhettene.

Med valgfrie lydhetter produserer TAC V+ for eksempel bare ca. 30 dB, avhengig av effektnivået. Til sammenligning: En kommersielt tilgjengelig laserskriver genererer allerede et støynivå på rundt 50 dB under drift.

Sofistikert i detalj, uslåelig i sin helhet - alle fordelene med TAC V+ på et øyeblikk

Høy operasjonell fleksibilitet gjennom mobilitet

Enkelt å sette opp og flytte i stedet for tungvint montering og ombygging - Avgjørende fordeler i forhold til stasjonære, store og tunge gulvstående enheter: fleksibilitet i bruk. Takket være "Plug & Play"-vogndesignet kan den brukes både som mobil og stasjonær enhet - ganske enkelt satt opp fleksibelt akkurat der TAC skal beskytte. Fordi installasjonssteder og tiltenkt bruk kan endres igjen og igjen, krever effektive hygienekonsepter derfor en høy grad av fleksibilitet. TAC er en virkelig mobil enhet og kan derfor alltid settes opp raskt og enkelt akkurat der den skal beskytte.

Høy fleksibilitet i bruk på grunn av individuelt justerbare luftmengder

En annen avgjørende fordel med TAC er luftmengdene som kan tilpasses individuelt til romvolumet og ønsket sirkulasjonshastighet. Uavhengig av rommets størrelse eller brukskrav er den riktige og permanent konstante volumstrømmen alltid "touch & play" for ekstra sikkerhet.

Betydelig bedre helsebeskyttelse også mot svevestøv

De høyeffektive TAC-luftrenserne fra Trotec gir deg, dine medarbeidere, kunder, klienter, pasienter og elever et høyt beskyttelsesnivå mot indirekte smitte via aerosolpartikler. I tillegg til virus og bakterier skilles også respirabelt og helseskadelig finstøv (for eksempel fra veitrafikk eller byggeplasser) samt pollen sikkert ut av romluften.

Stor kapasitet for ren luft - høyt trykk

Opptil 2100 m³/t virus- og bakteriefiltrert ren luft med høy stråleeffekt for optimal luftsirkulasjon, gjennomstrømning og hyppig luftresirkulering. Riktig luftstrøm og luftstyring er et absolutt must for et høyt sikkerhetsnivå. Spesielt er den høye maksimale lufteffekten (boost-modus) optimalt egnet for rask separasjon (sjokkfiltrering) i pauser eller ved rombytter.

Effektiv høyytelsesfiltrering med høyeste HEPA-filterklasse, sertifisert i henhold til EN 1822.

TAC V+, TAC M og TAC XT bruker helkapslede H14 metall-lamellhøytemperaturfiltre "made in Germany" med strømningsoptimalisert høyteknologisk filtermateriale spesielt utviklet for Trotec. Hvert kvalitetsfilter er individuelt testet og sertifisert.

FlowMatic-kontroll: Konstante sirkulasjonshastigheter på alle ytelsesnivåer takket være konstant volumstrøm for mer sikkerhet

Den sensorbaserte FlowMatic-reguleringen i TAC V+, TAC M og TAC XT fungerer som cruisekontrollen i en bil: Selv ved økende tilsmussing av filteret med grov- og finstøv trenger du ikke å bekymre deg for at luftytelsen reduseres eller at den nødvendige luftutskiftningshastigheten underskrides.

Systemytelsen justeres kontinuerlig dynamisk, slik at den innstilte målverdien for luftmengde holdes konstant på alle ytelsesnivåer! For mer sikkerhet, lengre filterlevetid og betydelig høyere systemeffektivitet.

Eksklusivt for TAC V+ og TAC XT: Termisk filterdekontaminering for mer sikkerhet

Som kollisjonsputen i bilen din - du trenger den nesten aldri, men det er viktig at den er der! Pålitelig dreping av virus og bakterier ved hjelp av varme (15 minutter ved ca. 100 °C) gir en viktig merverdi når det gjelder hygiene og sikkerhet. Dette anbefales av ledende forskere for sikker kontinuerlig drift.

Termisk dekontaminering av filteret kan programmeres fritt og skjer helautomatisk, f.eks. utenfor åpnings- eller undervisningstidene.

Termisk dekontaminering utført med ukentlige intervaller krever bare 1,0 kW ekstra energi per uke og vil ikke øke romtemperaturen på grunn av den begrensede energitilførselen og den korte behandlingstiden.

Eksklusivt for TAC V+ og TAC XT: Termisk filterregenerering for mer hygiene

Automatisk selvrensing av filteret for lengre filterlevetid og for å forhindre bakterier, mugg, biofilm og resulterende lukt.

Filterregenerering skjer ved ca. 100 °C parallelt med termisk dekontaminering og er vitenskapelig anbefalt, fordi de fleste bakterier og mikroorganismer bare drepes ved temperaturer på ca. 100 °C. Det er ikke uten grunn at hvis det er bakterier i drikkevannet, bør vannet kokes i minst tre til fem minutter før bruk, dvs. varmes opp til ca. 100 °C.

Termisk filterregenerering: For lengre filterlevetid, bedre filterhygiene og mot filterlukt.

Helautomatisk drift gjennom fleksibel programmering

Takket være det fullt programmerbare og oppdaterbare berøringsdisplayet kan TAC V+, TAC M og TAC XT stilles inn individuelt til dine drifts- og hviletider, slik at du ikke trenger å bekymre deg for noe.

Lavt støyutslipp

Takket være den integrerte lyddemperen som er montert som standard, er TAC-høyytelsesluftrensere de desidert mest stillegående enhetene på markedet i forhold til luftytelse/ enhetsstørrelse. Valgfrie lyddeksler muliggjør også maksimal stillegående drift.

Robust konstruksjon for profesjonell bruk

Ekstremt robust, stabilt og ripebestandig metallhus, spesielt designet for bruk i miljøer der mange mennesker oppholder seg, arbeider, leker, lærer eller feirer. Valgfritt også sabotasjesikker for skoler, barnehager osv.

Også tilgjengelig som kompakt tårnversjon

I tillegg til den mobile versjonen er alle TAC-høytytende luftrensere også tilgjengelige som kompakte tårnversjoner for kontinuerlig stasjonær bruk. Disse enhetene for kontinuerlig stasjonær bruk er like kraftige som sine mobile motstykker, og er i underkant av en meter høye og glir harmonisk og stilfullt inn i ethvert miljø.

TAC V+ og TAC XT: Vedlikehold med lave kostnader

Vedlikeholdet av TAC V+ og TAC XT er svært gunstig. For det første er det gjennomsnittlige strømforbruket for den grunnleggende driften av enheten (vifte, elektronikk osv.) bare 150 Wh. Noen konkurrenter kan være nominelt lavere, men med tanke på den høye renluftkapasiteten er TAC V+ og TAC XT ekstremt kostnadseffektive når det gjelder kostnad per kubikkmeter virusfiltrert ren luft.

På den annen side gir aktiveringsfunksjonen for termisk forurensning med samtidig filterregenerering ikke bare et avgjørende pluss i sikkerhet og filterhygiene - men også et enormt innsparingspotensial! Aktivert en gang i uken utgjør de ekstra energiutgiftene for filterdekontaminering i underkant av 15 € per år (ca. 1 kWh/uke). Samtidig forbedrer dette filterhygienen og øker filterets levetid. Et nytt filter må kjøpes sjeldnere, og denne besparelsen betyr at du drar nytte av Thermodekon-merverdien av maksimal filtersikkerhet og filterhygiene praktisk talt gratis!


I tillegg til forskjellige farger er TAC V+ også tilgjengelig i modellvariantene TAC M og TAC ECO - vår beste anbefaling hvis du ikke ønsker å gi avkall på den fulle utrustningen til TAC V+, men på ingen måte på en effektiv H14-HEPA-virusfiltrering fra Trotec "made in Germany". Og for utvidede bruksområder utover luftrensing har vi utviklet TAC XT multi-air handler.

I tillegg finnes det også spesialløsninger som TAC V+ i rustfritt stål eller vegg- og takmodellen TAC V+ Dual for store haller.

Rask sammenligning TAC XT TAC V+ TAC M TAC ECO
HEPA-filter (EN 1822) HighFlow H14
Heat Resistant
HighFlow H14
Heat Resistant
HighFlow H14 Minipleat H14 Standard
Filterovervåking
FlowMatic volumstrømkontroll
Regenerering av termisk filter
Dekontaminering av termisk filter
Varmeenhet 18/27 kW integrert
Bedienfeld Berøringsskjerm, programmerbar manuell bryter
Rask sammenligning TAC XT TAC V+ TAC M TAC ECO
HEPA-filter (EN 1822) HighFlow H14 Varmebestandig
HEPA-filter (EN 1822) HighFlow H14
HEPA-filter (EN 1822) Minipleat H14 Standard
Filterovervåking
FlowMatic volumstrømkontroll
Regenerering av termisk filter
Dekontaminering av termisk filter
Varmeenhet 18/27 kW integrert
Kontrollpanel: Berøringsskjerm, programmerbar
Kontrollpanel: manuelle brytere
Modellvarianter TAC M og TAC ECO
Vegg- og takmodell TAC V+ Dual
TAC V+ med vitenskapelig bevist effektivitet!

Vitenskapelig bevist effektivitet: TAC V+ tilbyr det ledende forskere forfekter

Den mobile luftrenseren TAC V+ ble spesielt utviklet for å filtrere virus og dens effektivitet er testet i flere vitenskapelige studier. Omfattende studier bekrefter effektiviteten til TAC V+ med H14-filtersystemet "made in Germany". Finn ut mer om den vitenskapelig beviste effektiviteten til TAC V+ ...


Ofte stilte spørsmål om luftrenser om virusfiltrering

Lær mer om de tekniske mulighetene for filtrering av virus i luften

Vil du vite hvilke tekniske hjelpemidler som effektivt beskytter mot virus i inneluft? Har du spørsmål om de forskjellige rensemetodene som er tilgjengelige på markedet, deres driftsprinsipp og egnethet for virusfiltrering? Besøk vår luftrenser FAQ om virusfiltrering - Her finner du svar på alle dine spørsmål om luftrensing, virusfiltrering, standarder samt filterklasser og selvfølgelig om den høyeffektive luftrenseren TAC V+ ...


Mi értelme van a légtisztításnak? Csak megfelelően kell szellőztetni, nem igaz? Előnyök és hátrányok:

Úgy tűnik, hogy a koronás időkben a szellőztetés a napirend. Ezt az ajánlást folyamatosan propagálják a különböző felek, és úgy állítják be, mint a leghatékonyabb intézkedést a levegőben terjedő fertőzések kockázatának csökkentésére a beltérben. A szellőztetés valóban csökkentheti a vírusokkal terhelt aeroszolok koncentrációját a beltéri levegőben. Ez azonban csak akkor érvényesül, ha minden körülmény megfelelő, ami gyakran nem így van. Szellőztetés kontra légszűrés - minden tény egy pillantásra: A "Szellőztetés vagy légtisztítás" témájú információs oldalunkon a helyiségszellőztetés műszaki lehetőségei körüli legfontosabb szempontokat gyűjtöttük össze az Ön számára. Tudjon meg mindent, amit tudnia kell a szökőszellőztetésről, a keresztszellőztetésről, a szellőztetés időtartamáról, az épület követelményeiről, az éghajlati viszonyokról és a hatékonyságról - itt megnézheti ...


Selv utover Corona forblir TAC V+ en verdifull investering som en universell garanti for ren luft

Virusfiltrering pluss å holde støvfri – altomfattende forurensningsfri pusteluft

Fin støvforurensning er en permanent fare for luftveiene våre. I tillegg mistenkes også svevestøv for å kunne transportere koronaviruset og forverre helsekonsekvensene av en virusinfeksjon. Desto mer betryggende for sine brukere at virusluftrenseren TAC V+ er både på samme tid: Et bevist effektivt virusfilter og i seg selv en høyytelses luftrenser. På denne måten har du nå en felttestet luftrenser for å nøytralisere virusbærende aerosolpartikler og bakterier fra romluften - og samtidig kan du dra nytte av maksimal beskyttelse mot skadelig finstøvforurensning i rommene dine - også utover Corona . Du kan finne mer informasjon om problemet med finstøv her...

Du kan finne mer informasjon om problemet med finstøv her...

Eksklusivt bare hos Trotec: Beskyttelsespanel i akrylglass med aerosolbeskyttelseskant hele veien rundt
Mer beskyttelse med omsluttende aerosolbeskyttelseskant
Mindre beskyttelse uten omsluttende aerosolbeskyttelseskant
Eksklusivt hos Trotec: Beskyttelsesvegg i akrylglass med omsluttende aerosolbeskyttelseskant

360-graders hygieneløsning for optimal allsidig beskyttelse i kontorer, kantiner, seminar- og møterom og plenumssaler.

Ditt sikkerhetspluss: TAC V+ luftrensere - pluss beskyttelsesvegger i akrylglass med aerosolbeskyttelseskant hele veien rundt.

I motsetning til vanlige gjennomsiktige "beskyttelsesvegger" gir akrylglassbeskyttelsesveggene, som er eksklusivt tilgjengelige fra Trotec, betydelig mer beskyttelse mot flygende dråper og aerosoler i romluften takket være den unike aerosolbeskyttelseskanten hele veien rundt. Den svært effektive kombinasjonen av en kraftig luftrenser TAC V+ og installerte akrylglassbeskyttelsesvegger fra Trotec "made in Germany" er vitenskapelig bekreftet. Vår anbefaling som en optimal allsidig beskyttelsesløsning for skoler, kontorer, detaljhandel og mye mer ...


Med Trotec-løsninger kan du ikke bare produsere ren luft, men også gjøre kvaliteten på romluften synlig!

Trippelindikator for sunn inneluft: Våre BQ-måleapparater for luftkvalitet viser deg alle viktige verdier.

Partikkelmåler BQ30 for overvåking av luftkvaliteten

Luftkvalitetsmonitoren BQ30, som kan brukes som en frittstående enhet, bør ikke mangle på noen lærers skrivebord eller kontorlandskap, fordi denne miljømålestasjonen viser deg de viktigste verdiene for sunn inneluft på et øyeblikk: I tillegg til den aktuelle CO2-forurensningen og de gjeldende klimadataene, vises også finstøvforurensningen i partikkelstørrelsene PM2.5 eller PM10.

CO2-belastningen er en viktig indikator for nødvendige ventilasjonstiltak, og de bestemte finstøvpartikkelstørrelsene inkluderer også pollen, noe som er nyttig for overvåking av luftkvaliteten for allergikere! I rom med et stort antall mennesker kan CO2-trafikklys fungere som en grov guide til god eller dårlig luft, fordi karbondioksid (CO2) er en pålitelig indikator for luftskifte.

I tillegg til BQ30 finner du også andre profesjonelle partikkeltellere i Trotec-sortimentet, for eksempel PC200 eller PC220, som ikke bare kan brukes til luftkvalitetskontroll, men for eksempel også til testing av filtersystemer.

Viktig: Verken luftforurensningsnivået med finstøv i partikkelstørrelsen PM2,5 eller CO2-forurensningen i rommet sier noe om infeksjonsrisikoen! Ingen av verdiene er et mål på infeksjonsrisiko, fordi det ikke er noen sammenheng mellom CO2- eller PM2,5-konsentrasjon og virusmengde. Lær mer om dette og andre emner relatert til virusfiltrering, filterklasser, filterstandarder og andre viktige nøkkeltall - oppsummert i våre vanlige spørsmål om luftrensere om virusfiltrering ...

Med de høyeffektive luftrenserne i TAC-serien tilbyr Trotec profesjonelle løsninger for aerosolfri, filtrert ren luftkvalitet i større rom som skoler, restauranter, kontorer, praksiser eller hoteller. Ved å levere virusfiltrert ren luft sikrer TAC V+ et høyt beskyttelsesnivå for ansatte og kunder, lærere og studenter, ansatte og pasienter i kommersielle miljøer og offentlige fasiliteter. Men du kan også dra nytte av vår ekspertise innen luftrensing og virusfiltrering i mindre rom:

AirgoClean® - synonymt med ren pusteluft: pakk ut, slå på, pust dypt.

Med AirgoClean® har du et bredt utvalg av utmerkede luftrensere fra Trotec til din disposisjon. Først og fremst AirgoClean® One - vår høytytende luftrenser nummer 1 for virusfiltrert ren luft i eksklusive omgivelser, legekontorer og advokatkontorer. Luftrensere av merket AirgoClean® står for effektiv filterytelse, høy brukerkomfort og velprøvd Trotec-kvalitet - pålitelig beskyttelse mot forurenset romluft med hus- og finstøv, bakterier, luftbårne virus eller pollen. Vårt store utvalg av luftrensere har den optimale AirgoClean®-enheten klar for ethvert behov ...

AirgoClean® - synonymet for ren luft - pakk ut, slå på, pust inn frisk luft

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig

Flere bruksområder for virusfiltrering og luftrensing med høyfrekvente luftrensere fra Trotec:

 • Notarisering og sertifisering under koronapandemien

  Koronapandemien stiller notarer overfor helt nye utfordringer. Selv ved de høyeste forekomstene må notarkontoret holde åpent og være tilgjengelig, ettersom et stort antall offisielle notarielle handlinger har en systemkritisk betydning. "Eldre eller alvorlig syke mennesker kan for eksempel være avhengige av kortsiktig utarbeidelse og sertifisering av testamenter eller andre dødsdisposisjoner samt...

  Ytterligere informasjon
 • Terapiøkter under Corona-pandemien

  Restriksjonene i det daglige som utgangsbegrensninger, kontaktforbud, vedtatt hjemmekontor men også stengte skoler, barnehager og omsorgstilbud – alt dette har satt sitt preg på samfunnet. Mange voksne lider av angstlidelser, eksistensiell frykt og depresjon under pandemien. Men pandemien har også satt sitt preg på barn og unge. Evalueringen av flere studier viser at hyppigheten av psykiske...

  Ytterligere informasjon
 • Bakteriefri inneluft i restauranter og kantiner

  Corona Shutdown har satt spesielt restauratører i spissen for et eksistensielt veiskille. Reservene smelter, tiden presser, og sammen med håpet om suksessive avslappingstiltak kommer spørsmålet om effektive hygienekonsepter for å beskytte ansatte og gjester. En viktig hygienekomponent for å beskytte mot aerogene infeksjoner er å holde romluften fri for virus gjennom effektiv luftrensing med...

  Ytterligere informasjon
 • Bakterie- og virusfri romluft i medisinske praksiser

  Den som går til fastlegen i tider med influensa, mage-tarminfeksjon eller andre sammenlignbare infeksjonssykdommer, må vanligvis dele venterommet med snufsende, hostende eller til og med febersyke naboer. Å gå til tannlegen eller øyelegen deler også denne potensielle faren når en stor del av befolkningen er rammet av for eksempel en influensaepidemi. Dette er ikke en hyggelig situasjon, og som et...

  Ytterligere informasjon
 • Klimaanlegg, vifter? Nei! Luftrensere!

  Farlig halvviten, usannheter og anbefalinger om klimaanlegg og luftrensere sprer seg som ild i tørt gress i sosiale medier, og ikke bare i koronatiden. Klimaanlegg advares mot å være virusspriddere. Enkle vifter fremheves som beskyttelse mot smittsomme aerosoler i luften. Uansett om vinduet er åpent eller lukket. Hva er sant? Hva trenger vi å vite om klimaanlegg og vifter i forbindelse med...

  Ytterligere informasjon
 • Bakterie- og virusfri inneluft i barnehager

  Smittsomme sykdommer er ikke uvanlig i barnehager, barnepass og lignende omsorgsinstitusjoner. I tillegg til de velkjente barnesykdommene som kusma, meslinger, røde hunder, vannkopper, kikhoste og ringorm, er også diarésykdommer og øvre luftveisinfeksjoner vanlige. Med koronaviruset SARS-CoV-2 har det dukket opp enda en smittsom sykdom som utgjør en enorm utfordring for spesielt lærere. For selv...

  Ytterligere informasjon
 • Virusfiltrert romluft i hoteller og konferanselokaler

  Hotell- og cateringbransjen har blitt spesielt hardt rammet av de fortsatt merkbare effektene av koronaviruset. Nesten alle hotellene måtte stenge først, og det er sannsynlig at de kommer til å lide under konsekvensene også etter den verdensomspennende pandemien. Så lenge frykten for å bli smittet av koronaviruset er større enn den vanlige komforten på hotellet, vil mange gjester avlyse eller...

  Ytterligere informasjon
 • Bakteriefri romluft med H14-virusfiltrering i kontorer og offentlige rom

  Åpne kontorlandskap, museer, offentlige institusjoner og myndigheter har et felles problem: I områder med mange besøkende er det alltid en risiko for at sykdomsfremkallende svevepartikler, allergener, sporer, bakterier og virus spres gjennom romluften. Det være seg når man fornyer identitetskortet på det lokale borgerservicesenteret, når man registrerer eller avregistrerer en bil på...

  Ytterligere informasjon
 • Virusfri inneluft på klubber og diskoteker

  Mange steder sliter klubber og diskoteker med ettervirkningene av koronakrisen. Mens restauranter og butikker har åpnet igjen, har klubber og diskoteker ennå ikke gjort det - sannsynligvis fordi de ofte blir sett på som potensielle smittekilder. Nettopp dette aspektet krever effektive hygienekonsepter som kan sikre maksimal smittebeskyttelse for gjester og ansatte gjennom beviselig effektive...

  Ytterligere informasjon
 • Luftrenser med H14-virusfiltrering for treningsstudioer og behandlingsrom

  Drivere av treningsstudioer, privatpraktiserende fysioterapeuter og fysioterapeuter kjenner godt til problemet: Avhengig av årstid og temperatur kan luften i trenings- eller behandlingsrommet bokstavelig talt stagnere - til tross for at det finnes et ventilasjonssystem. I tillegg er luften vi puster inn forurenset av svevepartikler som støv, nitrogenoksider og formaldehyd, men også av usynlige...

  Ytterligere informasjon
 • Virusfri rom- og innåndingsluft i supermarkeder, byggevarebutikker og butikker

  Nye smittsomme sykdommer som influensa A/H5N1 (fugleinfluensa) eller COVID-19 (koronavirus) sprer seg uregelmessig, men jevnt og trutt over hele verden, noen ganger med drastiske konsekvenser for ulike deler av samfunnslivet. Mens mange ikke-essensielle butikker tvinges til å stenge i tider med svært smittsomme pandemier for å forhindre spredning av et til tider nyoppdaget virus og dermed redusere...

  Ytterligere informasjon
 • Støvfrie byggeplasser takket være luftrensere

  På byggeplasser er det mye støv. Særlig i sammenheng med løfting, pussing, saging og fresing, og fjerning av gammel murpuss eller gamle fliser. Som oftest bruker håndverkere støvmasker og må regne med omfattende rengjøringsarbeider. Det er mye mer effektivt og mye sunnere å bruke luftrensere som suger bort støvet før det legger seg på alle flater og i lungene.

  Ytterligere informasjon
 • Rengjøring av romlufttekniske anlegg

  Ren luft på arbeidsplassen og i institusjonsbygg er ikke bare lovpålagt – det er også en viktig faktor for daglig velvære. Regelmessig rengjøring av romlufttekniske anlegg sikrer at luften forblir ren. Bruk av egnede luftrensere med HEPA-filter sørger for at svevestøv filtreres ut i tråd med forskriftene.

  Ytterligere informasjon