Trotec-utslippsmålere for nøyaktige verdier
  1. Produkter og tjenester
  2. Måleinstumenter
  3. Utslipp

Trotec-utslippsmålere for nøyaktige verdier

Med utslippsmålerne er du på sporet av støy, finstøv og farekilder. De profesjonelle måleapparatene fra Trotec-konsernet står pålitelig ved din side.

Trotec-utslippsmålere for nøyaktige verdier
Trotec-utslippsmålere for nøyaktige verdier
Trotec-utslippsmålere for nøyaktige verdier

Profesjonell, sikker og gunstig.

Uansett hvilke utslippsverdier du ønsker å måle eller hvilke fare- og skadestoffkilder du ønsker å spore opp – Trotec har den tilsvarende utslippsmåleren og den tilsvarende detektoren for deg.

Skadestoffer, støy, finstøv og skadelig stråling kan gjøre folk syke. Derfor må bestemte utslippsverdier overholdes – av miljømessige grunner og av hensyn til sikkerhet og trygghet for ansatte og kunder. Også gasser må oppdages raskt og sikkert, lyskilder må måles og svevestøv må spores opp og bestemmes. Unøyaktige måleresultater kan bli fatale – for både mennesker i dine omgivelser og for forretningene dine. Vær på den sikre siden og sørg for at du alltid har de siste verdiene med de profesjonelle og pålitelige utslippsmålerne og -detektorene fra Trotec. Mål raskt og sikkert – privat eller kommersielt. Sett sammen din egen profesjonelle miljømåler. Gass detektoren BG30 sporer opp lekkasjer i gassledninger. Med Trotec lydnivåmålere bestemmer du støynivået nøyaktig. Lux måleren gir en universal lysmåling. Disse apparatene sammen med BG20 karbonmonoksidmåleren, BR15 strålingsmåleren og PC200 partikkeltelleren sørger dessuten for en detaljert, omfangsrik og profesjonell utslippsmåling.

Alle Trotec-utslippsmålerne er hendige, samtidig som de er tøffe, pålitelige og ytterst effektive. Med et tastetrykk får du raskt et bilde over de viktigste utslippsverdiene. Lett forståelig betjening gjør Trotec-utslippsmålerne sikre og brukervennlige – når og hvor som helst. Gjør sikkerhet enda enklere og legg inn alarmgrenseverdier i apparatet. En automatisk alarmfunksjon informerer deg da om den høye konsentrasjonen av skadelige stoffer. Praktisk og strømsparende: En automatisk utkoblingsfunksjon gjør slutt på batterier som ufrivillig tømmes.