Kundeservice & support: +49 2452 962-450

Ma. – To.: 8:00 – 17:30 | Fr.: 8:00 – 17:00

Håndholdt UV-A-lampe
  1. Produkter og tjenester
  2. Måleinstumenter
  3. UV-A-stråling

Håndholdt UV-A-lampe

UV‑Torchlight 15F og UV-TrackMaster

Håndholdt UV-A-lampe
Håndholdt UV-A-lampe
Håndholdt UV-A-lampe

Universale Tracer-detektorer for mange bruksområder

Kompakt langbølge-UV-lampe til ikke-destruktiv lysspordeteksjon ved materialtesting, lekkasjesøk eller kvalitetskontroll og for sikkerhetsapplikasjoner.

Ikke-destruktiv materialtesting innen industrien

Med fluoriserende penetreringstesting kan overflatefeil på komponenter og maskiner påvises raskt og enkelt på jernholdige og ikke-jernholdige metaller, mange plasttyper eller keramiske materialer.

Økonomisk sprekktestmetode

Etter behandlingen med fluoriserende markeringsmidler kan feil som sprekker eller porer som er åpne opp til overflaten også gjøres synlige på ikke-magnetiserbare materialer ved hjelp av UV-A-stråling. Den magnetfelt-uavhengige UV-Torchlight kan også brukes i flussmiddel med fluoriserende testmidler. Feilsøk med denne metoden, i motsetning til inntrengningstest, fordelen med en mest mulig vidtgående uømfintlighet med hensyn til mikrostruktur, overflategeometri og ruhet.

Lekkasjesøk på motorer og aggregater

Med tilførsel av et kontrastmiddel (Tracers) kan lekkasjer som regel lokaliseres etter få minutters driftsvarighet i motorsystemer eller kjøleaggregater med håndholdte UV-A-lamper som lysende fargeflekk rundt det utette stedet. Enten det er hydraulikksystem, kjølevæskeanlegg, smøre- eller driftsmiddelledning – gjennom bruk av Tracere med ulike farger kan ikke bare lekkasjestedet, men også årsaken til lekkasjen bestemmes raskt og presist.

Lekkasjesøk i strukturer og ledningsnett

Ved bruk av kunstige markeringsmidler (Tracer) i komplekse, væskeførende ledninger kan flatetettheten kontrolleres eller lekkasjebetingede væskefordelinger og -lekkasjer oppdages og analyseres. Lekkasjen av selv de minste spor av markeringsmiddelet på gulv, vegg eller tak blir da synlig under UV-lampens svartlys. Med den ekstremt høye strålestyrken til UV-Torchlight kan også store søkeområder testes i dagslys med én eneste bevegelse over med lampen. Typiske bruksområder er dessuten tetthetskontroller på vannførende nivåer på flate tak eller kontroll av stormavløp og nedløpsrør.

Fordelene i praksis:

  • Lett og mobilt system for effektiv undersøkelse av steder med store flater, selv på steder som er vanskelige å nå
  • Høy energieffektivitet, derfor lavere strømforbruk og lengre driftstid på batteriet
  • Behagelig, lydløs drift uten kjølevifte
  • Klar til bruk i løpet av få sekunder uten lange oppvarmingsfaser
  • Kan slås på og av når som helst uten forkjøling

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig