Kundeservice & support: +49 2452 962-450

Ma. – To.: 8:00 – 17:30 | Fr.: 8:00 – 17:00

Dypbrønnpumper i TDP-serien
 1. Produkter og tjenester
 2. Verktøy
 3. Pumper
 4. Dypbrønnpumper

Dypbrønnpumper − en gunstig metode for utvinning av bruksvann

Det er først og fremst i varme, tørre sommermåneder at hus- og grunneiere behøver mye vann. Det er billigere å bruke alternative kilder enn det dyre vannet fra springen. Pumper og hagepumper fra Trotec kan pumpe opp vann i en transporthøyde på inntil 42 meter (avhengig av modell og effektklasse). Men hvis du ønsker å pumpe opp vann fra en brønn med en større transporthøyde, behøver du en dypbrønnpumpe som for eksempel TDP 5500 E, TDP 7500 E, TDP 370 E eller TDP 750 E fra Trotec. Fordi: Enkle dykkpumper som regel ikke har den påkrevde effekten for å pumpe vann opp fra stor dybde.

Dypbrønnpumper transporterer det kostbare vannet fra stor dybde og opp til overflaten. For å gjøre dette, må pumpen senkes ned i brønnen. For å garantere pålitelig drift må hele pumpen være senket i vannet. Siden de kan brukes i trange borehull, har dypbrønnpumper vanligvis et smalt apparathus.

Dypbrønnpumper er allsidige i bruk

For eksempel i hagebruk og landbruk, gartnerier og i industriell produksjon. I private husholdninger brukes de hovedsakelig som alternativ bruksvannkilde til husholdningen samt vanning av hageanlegg og frukthager. Effekten til pumpen er like imponerende som det smale, kompakte apparathuset. Pumpen skaper et meget høyt trykk som gjør det mulig å pumpe ut vann fra stor dybde eller stor transporthøyde.

Dypbrønnpumper øker uavhengigheten

Også med tanke på klimaforandringene og stadig økende priser for rent vann, blir det mer og mer økonomisk attraktivt for hageeiere å vanne nyttevekster og hageplanter uavhengig av den offentlige vannforsyningen. Bærekraftig vannforsyning kan for eksempel sikres ved hjelp av en brønn på egen tomt. Enten den allerede eksisterer, eller må bores opp.


TDP-E-serien

Hva er en dypbrønnpumpe?

En dypbrønnpumpe senkes fullstendig ned i vannet som skal transporteres, og blir værende der. Karakteristisk for denne pumpetypen er vanligvis et langt og relativt smalt apparathus. Dermed er de velegnet til bruk i trange borehull. Ekstremt effektivt og stillegående transporterer pumpen vann fra stor dybde. Det kan brukes til å vanne hagen eller forsyne husholdningen med bruksvann.

Dypbrønnpumper består av 3 vesentlige komponenter:

 • Motor
 • Hydraulisk pumpe 
 • Vanntett pumpehus med inntaksventil

Fordelene med dypbrønnpumpene fra Trotec

 • Bruk i svært smale områder (også trange borehull) og stor dybde (mulig dykkdybde inntil maks. 20 m)
 • Høy transporteffekt
 • Ekstremt lang levetid med robust apparathus av rustfritt stål og kobbermotor
 • Vedlikeholdsfri motor med temperaturvern
 • Rimelig utvinning av bruksvann fra brønner eller sjakter
 • Sparer ressurser, miljøvennlig og energieffektiv
 • Grundig avsugseffekt i dype brønner
 • Lang tilkoblingsledning på 20 meter

Vær oppmerksom på dette før du kjøper en dypbrønnpumpe

De to avgjørende faktorene for kjøp er påkrevd transporthøyde og ønsket eller påkrevd vannmengde. Det er viktig å ta hensyn til hvilken dybde pumpen brukes i, og hvilken transporthøyde vannet tilbakelegger på vei opp til bakken. Dessuten må du ta hensyn til vannkvaliteten − nærmere bestemt andelen av svevestoffer eller maksimal kornstørrelse til partiklene. Dypbrønnpumper fra Trotec egner seg til transport av rent vann. Lette forurensninger filtreres ut av et integrert filter i rustfritt stål.

OBS: Dypbrønnpumper gir best effekt når hele pumpen er nedsenket i vannet. Så snart det trenger inn luft er driften og effektiviteten innskrenket.

Transporthøyde og transportmengder

Transporthøyden definerer den maksimale høydeforskjellen som dypbrønnpumpen kan pumpe opp vannet over. Den høyeste høydeforskjellen må dypbrønnpumpen takle i brønnsjakten. Dypbrønnpumpene TDP 5500 E og TDP 7500 E kan brukes inntil en dykkdybde på 20 meter i brønner. Dypbrønnpumpen TDP 5500 E transporterer inntil 6 000 liter vann i timen. Dette er nok til å drive for eksempel flere vannspredere samtidig uten problemer. Den maksimale transporthøyden til pumpen ligger på 58 meter. Den enda mer effektive TDP 7500 E har riktignok en lavere transportmengde på 4 800 liter i timen, men til gjengjeld muliggjør den effektive motoren på 750 watt en transporthøyde på opp til 93 meter.

Robust og vanntett pumpehus

Motoren og andre elektroniske komponenter må være vanntett integrert i apparathuset. Uansett om du velger metall eller plast − apparathuset må være så robust og slitesterkt at det tåler mekanisk påvirkning som innklemming, støt og slag. På samme måte må innføringen i et smalt, dypt borehull ikke medføre skader på apparathuset. Alle dypbrønnpumper fra Trotec er utstyrt med et apparathus av rustfritt stål i høy kvalitet som gir optimal beskyttelse og holdbarhet.

Sikkert og godt utstyrt

Fordi drift av elektriske apparater i vann krever spesielle sikkerhetstiltak, må pumpen være utstyrt med følgende sikkerhetskomponenter:

Motstandsdyktig mot avløpsvann

Dypbrønnpumper kan transportere grunnvann av ulik forurensningsgrad. Til dette formålet bør pumpen være utstyrt med et egnet filter for å garantere en lengst mulig levetid. Dypbrønnpumper fra Trotec TDP 5500 E og TDP 7500 E er utstyrt med siler av rustfritt stål i høy kvalitet.

Intelligent termisk beskyttelse

Som beskyttelse mot at motoren overopphetes eller at apparatet går varmt, har dypbrønnpumper fra Trotec en integrert temperatursikring som standardutstyr. Denne kobler ut pumpen automatisk hvis det er fare for overoppheting.

Tips for lang levetid for dypbrønnpumpen

Selv den beste dypbrønnpumpen må brukes på riktig måte for å yte best mulig. For å unngå skader på apparatet må du ta hensyn til følgende punkter:

Kontroll av vannstanden

Hvis vannstanden er for lav, kan dette få konsekvenser for dypbrønnpumpens funksjon og medføre skader. Derfor må vannstanden kontrolleres med jevne mellomrom.

Tips: På bunnen av brønnen samles det opp smuss og avleiringer over tid. Pumpen må derfor ha en minsteavstand på 50 cm fra bunnen, slik at den ikke virvler opp og tar inn smuss.

Kontroller vannkvaliteten

Slampartikler og grove forurensninger i bruksvannet som transporteres, kan medføre skader i en pumpe for rent vann og den kan slutte helt å fungere.

Tips: Hvis det ikke er mulig eller svært vanskelig å kontrollere vannstand og vannkvalitet, bør du vurdere en dykkpumpe for avløpsvann.

Brukes kun når hele apparatet er nedsenket i vann

Hvis du ønsker å bruke dypbrønnpumpen kontinuerlig over tid, må du forsikre deg om at hele pumpen alltid er nedsenket i vannet. Regelmessig kontroll er spesielt viktig i tørkeperioder. Hvis vannivået synker så mye at den øvre delen av pumpen er synlig tørrlagt, må du slå av pumpen med en gang.

OBS: Takket være det robuste apparathuset av rustfritt stål og kobbermotoren av høy kvalitet har dypbrønnpumpene TDP 5500 E og TDP 7500 E fra Trotec ekstremt lang levetid og motoren er fullstendig vedlikeholdsfri!


Dykkpumper i TWP-serien

Pumper for rent vann og avløpsvann

Dypbrønnpumper fra Trotec TDP 5500 E og TDP 7500 E transporterer store mengder vann fra smale eller brede, og særlig dype vannkilder. Det er viktig at du kjenner til den nøyaktige vannkvaliteten. Hvis det er for mange smusspartikler i vannet, må du bruke en pumpe med spesialfilter.

Hvis vannet først og fremst skal benyttes til avløpsvann som bygg- og anleggssjakter, hagedammer eller avløpssjakter, anbefaler vi å kjøpe en pumpe for avløpsvann fra vårt utvalg av dykkpumper.

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig