Kundeservice & support: +49 2452 962-450

Ma. – To.: 8:00 – 17:30 | Fr.: 8:00 – 17:00

Luftavfukting i plastindustrien
 1. Bransjeløsninger
 2. Bransjeoversikt
 3. Plastindustrien

Luftavfukting i plastindustrien

Kondens, klumping og vannavtrykk tilhører fortiden

Luftavfukting i plastindustrien

Luftavfukting under hele produksjonsprosessen

For høy luftfuktighet og kondens ved produksjon av plastdeler forårsaker bransjespesifikke problemer. For å hindre materialforandringer, klumpede granulater, rust på sprøytestøpeformer og vanninntrykk på overflatene må det brukes et luftavfuktingssystem. Vår industriservice utarbeider løsninger for hele produksjonsprosessen i plastindustrien.

Luftfuktighet – og resulterende kondens (særlig på bearbeidingstrinn med kjøling) – kan skape en rekke problemer i produksjonsprosessen, og redusere produktkvaliteten. Et åpenbart problem er vanninntrykk, som oppstår ved støping pga. kondens på veggene til sprøytestøpeverktøyet. Ved de nødvendige kjøleskapstemperaturene kan dette bare unngås med svært tørr luft. Noe som er mindre åpenbart, men likeså problematisk, er kvalitetsforandringer i plasten som skyldes at granulatene ble kontaminert med fuktighet allerede før bearbeidingen. Granulater som har klumpet seg og ikke lenger er frittflytende, er dessuten vanskelige å transportere.

Kort sagt: Plastindustrien er avhengig av pålitelig luftavfukting for hele produksjonsprosessen – fra levering av granulatene via transportveiene frem til sprøytestøpeverktøyene og kjøletrinnene. Trotec er en erfaren produsent av maskiner og måleteknologi for prosessklimatisering og romluftkondisjonering. 

Luftavfukting i plastindustrien

Luftavfukting fra transportveiene og frem til sprøytestøpeformen

Trotec tilbyr ulike luftavfuktere og annet utstyr i alle effektklasser for bransjespesifikke oppgaver i plastindustrien:

 • For å sikre at plastgranulatene holdes konstant tørre på samtlige transportveier bruker vi mobile eller stasjonære adsorpsjonstørkere i TTR-serien.
 • Verktøylagre holdes for eksempel tørre ved hjelp av en kompakt mobil luftavfukter i DH-serien. Dette beskytter metallet mot korrosjon, og det er ikke lenger nødvendig med tidkrevende smøring før lagring.
 • De nøyaktig regulerbare adsorpsjonsluftavfukterne sørger for tørr romluft i sprøytestøpeområdet. Ettersom duggpunktet dermed senkes betraktelig, kan maskinen drives ved temperaturer under 5 grader uten at det dannes kondensavtrykk.
 • Luftstrømmene tempereres og styres ved hjelp av varmeanlegg og vifter.
 • Riktig måleteknologi sørger for at systemet for luftavfukting fungerer pålitelig.

Økonomisk drift takket være intelligent teknologi

De høyeffektive apparatene i DH-serien samt adsorpsjonsluftavfukterne i TTR-serien gir klare fordeler ved prosessklimatisering og luftavfukting i plastindustrien: Ettersom samtlige utstyrsklasser er tilgjengelig for hver kravprofil, kan produsenter i plastindustrien få hele systemet de trenger, fra én og samme leverandør. Utstyret er designet for spesielt økonomisk drift, og har dels også tilleggsfunksjoner i form av ekstra varmegjenvinning, prosessvarmestyrt luftoppvarming og helautomatisk styring som begrenser vedlikeholdsbehovet.

Bruk vår beste praksis industrielle tjeneste

Nutzen Sie den Best-Practice-Industrieservice von Trotec

Fordi hvert industriselskap har sine egne karakteristiske prosesser, systemer og rom, krever hver luftbehandlingsløsning også en saksspesifikk enhetskonfigurasjon. I sum er det ofte vanskelig å beregne de kombinerte effektene av luftstrømmer, luftfuktighetsforhold og temperatursvingninger på et rent teoretisk grunnlag, for eksempel i låseområder eller på transportørruter. Resultatet: Unødvendige ekstra kostnader på grunn av overbelastede krav eller - enda verre - i praksis, utilstrekkelig fungerende løsninger.

Du kan stole på våre eksperter

Erfarne klimaanleggsspesialister er nødvendig for å nøyaktig beregne behovene i industrien og utvikle skreddersydde konsepter for klimaanlegg. Stol på ekspertteamet vårt og tjenestene til industrielle tjenester: Vi analyserer situasjonen for individuelle behov sammen med deg på stedet, bestemmer de spesifikke enhetskravene og utarbeider en skreddersydd prosjektløsning helt til den nøyaktige plasseringen av enhetene.

Våre industrikonsulenter vil også gjerne informere deg personlig på tlf. +49 2452 962-777 om vår beste praksis industrielle service. Eller du kan ganske enkelt sende en forespørsel direkte til våre bransjeeksperter med dine personlige krav. Vi svarer raskt!

Etter ønske produserer vi også tilpassede adsorpsjonstørkere i spesialutførelse

Vi produserer etter ønske gjerne også tilpassede adsorpsjonstørkere i spesialutførelse «made in Germany» som passer perfekt til dine behov, for eksempel:

 • TTR-tørkeaggregater i hygieneutførelse
 • TTR-tørkeaggregater for LABS-fri tørrluft
 • TTR-tørkeaggregater med ekstra lavt duggpunkt

Benytt deg av muligheten til å planlegge, konstruere og produsere spesialutførelser med spesielt tilpassede komponenter for egne individuelle behov i nært samarbeid med våre spesialister: Her finner du mer informasjon …

Trotec-produkter for plastindustrien

Brukseksempler for plastindustrien

 • Klimatisering av prosesser i industrien

  Ved prosessklimatisering i industrien brukes ofte konsepter med stasjonær eller mobil luftavfukting. Lokalt i maskiner, anlegg eller enkelte arbeidsprosesser kreves ofte tørrere luft – konstant og uavhengig av omgivelsesbetingelsene. Trotec Group tilbyr effektive adsorpsjonstørkere nettopp for denne typen industriell bruk.

  Ytterligere informasjon
 • Avfukting ved tapping og pakking

  Luftfuktigheten ved tapping og pakking av kjemiske og farmasøytiske produkter må reguleres nøyaktig. Hvis de hygroskopiske produktene skulle klumpe eller klebe seg sammen og få redusert holdbarhet, vil skaden være enorm. Med adsorpsjonstørkerne våre kan disse prosessene klimatiseres optimalt.

  Ytterligere informasjon
 • Avfukting og luftrensing av lagre

  Løsningene som Trotec Group tilbyr for luftavfukting, spenner fra kondensavfuktere i DH-serien til adsorpsjonstørkere i TTR-serien. Begge fås i mobile og stasjonære utførelser. Vi har riktig avfuktingsteknologi for alle typer vare- og forsendelseslagre. Innovative målere og dataloggere gjør luftavfuktingskonseptet for lagerhaller og transportområder komplett.   Ytterligere informasjon
 • Tørking av hygroskopisk bulkgods

  Vekslende og for høy luftfuktighet kan gjøre at pulver og granulater mister flyteevnen, noe som medfører høye følgekostnader. For å hindre at hygroskopisk bulkgods klumper seg og tilstopper transportveiene må all luft under produksjon av kjemiske og farmasøytiske produkter være foravfuktet. Med adsorpsjonstørkere fra TTR-serien er dette enkelt å få til.

  Ytterligere informasjon
 • Tørking etter silorengjøring

  Etter at lagerbeholderne og siloene er rengjort, må de tørkes helt for å sikre at det nye bulkgodset er beskyttet mot fuktighet fra start av. For å sikre rask og økonomisk tørking anbefaler vi kunder fra kjemisk og farmasøytisk industri å velge våre høytytende tørkere TTR-serien.

  Ytterligere informasjon
 • Tørking av trykkluft

  De vanligste årsakene til produksjonsstans er for mye vanndamp i maskiner og anlegg, og korrosjon i rørledninger. Derfor er det viktig å unngå for fuktig trykkluft. En effektiv mulighet er å bruke kraftige lufttørkere. Hvor tørr trykkluften må være for å å sikre optimale produksjonsbetingelser og vern av maskiner og anlegg, finner du ut ved å se på den relative luftfuktigheten. Ligger den under 50...

  Ytterligere informasjon
 • Kabelreparasjon

  Kabler i industrien utsettes hyppig for de tøffeste miljøbetingelser. Da oppstår det defekter som fører til at den nødvendige strømforsyningen avbrytes – og det gjerne over lengre tid. For å forhindre alvorlig produksjonsstans, eller kunne utføre reparasjoner så raske som mulig, lokaliseres kabelbrudd og -defekter med infrarød termografi. For effektiv kabelreparasjon i industrien brukes de...

  Ytterligere informasjon