Spørsmål?

Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.

Handel: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Sluttforbruker: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Bruksområder
  2. Generelle avfuktingsløsninger
  3. Fuktighets­regulering i gassfordelerstasjoner

Fuktighetsregulering i gassfordelerstasjoner

Eksterne avfuktingssystemer for tørre Ex-soner

Naturgassen, som står under høyt trykk, må avspennes i gassfordelerstasjonene før den forsynes til lokalnettet. Den ekstreme avkjølingen av rørledningen som følge av fordampingsentalpi under strupningen gjør at man hele året kan komme under duggpunktet for omgivelsesluften. Dette forårsaker kondens og sågar isdannelse. Et avfuktingssystem som er installert utenfor Ex-sonen, beskytter bygningsstrukturer, metalldeler og elektronikk. 

Konsekvensene av kondens og høy luftfuktighet i gassfordelerstasjoner er kjente – og kostbare: Korrosjon på rør, trapper og andre metalldeler, samt svikt i styringselektronikk pga. fuktighet, kan koste så det svir. For å unngå at det kommer dit hen lønner det seg å investere i et profesjonelt luftavfuktingssystem.

Løsningen: eksternt monterte luftavfuktere med resirkulerings- og ventilasjonsmodus.

Ettersom det av tekniske årsaker ikke er mulig å få luftavfuktere for gass-Ex-soner, må enhetene som skal brukes i gassfordelerstasjonene, monteres utenfor det eksplosjonsfarlige området. To driftsmoduser er tilgjengelige:

  1. Luftavfukting i resirkuleringsmodus (trykknøytral) kombinert med overvåkningsinnretninger i form av en "gass-sporer". Fordel: noe lavere strømforbruk.

  2. Luftavfukting i ventilasjonsmodus (overtrykk). Strømforbruket er her noe høyere, men stasjonen garanteres den påkrevde minimumsmengden av friskluft.

Som luftavfuktingssystem for gassfordelerstasjoner tilbyr Trotec Group mobile adsorpsjonsluftavfuktere i TTR-serien merket med "D". Duoventic-funksjonen for enkel luftmengderegulering gjør disse egnet for begge scenariene som er beskrevet. TTR 400 D og TTR 500 D er basert på TTR Trisorp dobbelt arbeidsprinsipp med to adskilte luftføringer og separate vifter for hvert kretsløp. I tillegg til ventilasjonsmodus med tørr friskluft utenfra vil det dermed være mulig å resirkulere luft. Dette sikrer at gassfordelerstasjonen holdes tørr kontinuerlig.

Industriservice: sikkerhet i Ex-soner gjennom prøvekjøring

Med Trotecs industriservice er du garantert et sikkert avfuktingskonsept for Ex-sonen i gassfordelerstasjonen: Hvis nødvendig tester vi løsningen vår på forhånd med mobilt utstyr, og installerer de stasjonære systemene først når testfasen bekrefter at løsningen fungerer etter planen. I tillegg til at fuktigheten holdes under kontroll, unngår du dermed at budsjettet skiples gjennom plutselige behov for endringer og ettermonteringer. 


Du finner flere løsninger for kraftprodusenter her...

Etter ønske produserer vi også tilpassede adsorpsjonstørkere i spesialutførelse

Vi produserer etter ønske gjerne også tilpassede adsorpsjonstørkere i spesialutførelse «made in Germany» som passer perfekt til dine behov, for eksempel:

  • TTR-tørkeaggregater i hygieneutførelse
  • TTR-tørkeaggregater for LABS-fri tørrluft
  • TTR-tørkeaggregater med ekstra lavt duggpunkt

Benytt deg av muligheten til å planlegge, konstruere og produsere spesialutførelser med spesielt tilpassede komponenter for egne individuelle behov i nært samarbeid med våre spesialister: Her finner du mer informasjon …