Spørsmål?

Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.

Handel: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Sluttforbruker: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Bruksområder
  2. Generelle avfuktingsløsninger
  3. Rustbeskyttelse: Avfukting for broer

Rustbeskyttelse for brokonstruksjoner og teknikk

Systemer for luftavfukting beskytter broens indre

Den indre konstruksjonen av en bro består av stålbjelker, elektriske ledninger eller maskinrom som er utsatt for høy luftfuktighet. I flere tiår har bruken av luftavfuktere vist seg å være et alternativ til kostbar og tidkrevende behandling med rusthemmende maling for å holde den indre konstruksjonen tørr. Trotec tilbyr adsorpsjonstørkere med forskjellig kapasitet til utførelse av luftavfukting.

Mange broer, avhengig av hvor de er, har problemer med kondens i den indre konstruksjonen. Spesielt dersom broen krysser en elv, fordi luftfuktigheten over vann er høy. I tillegg sørger væromslag for plutselige temperaturfall, og dette fører til at det danner seg kondensvann som renner nedover bærende metalldeler eller inn i det elektriske systemet. Konsekvensene er kostbare: Korrosjon av stålbjelker, dyre saneringskostnader, strømbrudd, samt høye vedlikeholdskostnader som følge av regelmessig behandling med rusthemmende maling. Men selv dette hjelper ikke overalt, fordi mange små nisjer og hjørner er vanskelige å komme til for en maler. Disse utsatte stedene ruster deretter ubemerket hen inntil de blir et større problem. Tørr luft kommer imidlertid til hvor som helst og beskytter mot korrosjon.

Luftavfukting erstatter behandling med rusthemmende maling

Som et forebyggende rustbeskyttende tiltak kan et luftavfuktingssystem nesten helt erstatte behandling med rusthemmende maling inne i konstruksjonen eller i det minste forsinke ommalingen med flere år. Broens vedlikeholdsbehov blir dermed betydelig redusert og gjør at investeringen i luftavfukterne betaler seg.

Adsorpsjonstørkere beskytter stålkonstruksjoner og elektriske systemer

Avhengig av størrelsen på broen, den strukturelle situasjonen i detalj og materialene som er brukt, vil et system bestående av flere luftavfuktere i ulike effektklasser bli brukt. Trotec Group anbefaler tørkerne i TTR-serien med adsorpsjonsprinsipp til luftavfukting av brokonstruksjoner. Disse avfukter effektivt til en målverdi på under 50 prosent relativ fuktighet, selv når det er kuldegrader. For eksempel passer kompakte mobile enheter som TTR 200 og TTR 500 D for små maskinrom, styreskap og nisjer. For større hulrom passer de stasjonære enhetene TTR 800 til TTR 13500. Videre brukes de veldig store stasjonære tørkeenhetene til tørking av (kilo)meter lange sjakter som er konstruert for elektriske ledninger. For lange avstander, transporteres luften til og fra ved hjelp av lufttransportslanger. Alle adsorpsjonstørkere i TTR-serien er utviklet og produsert i Tyskland i overensstemmelse med de høyeste kvalitetsstandardene, noe som gjør dem robuste og pålitelige. I tillegg til enhetene og luftføringsslangene leverer Trotec også måleinstrumenter og datalogger for broens luftavfuktingssystem.

Hvilken kapasitet? Industriservice vet råd

Er det nisjer i brokonstruksjonen som er vanskelige å komme til? Er broen ved sjøen utsatt for ekstremt fuktig og saltholdig luft? For hver situasjon finnes det et riktig verktøy for reduksjon av luftfuktighet. Våre konsulenter i industriservice utvikler luftavfuktingskonseptet sammen med oppdragsgiverens arkitekter og ingeniører. Vi tester den planlagte kapasiteten med mobile enheter før stasjonære luftavfukterne installeres, slik at investeringen er trygg og funksjonaliteten garantert. Be oss om råd.

Etter ønske produserer vi også tilpassede adsorpsjonstørkere i spesialutførelse

Vi produserer etter ønske gjerne også tilpassede adsorpsjonstørkere i spesialutførelse «made in Germany» som passer perfekt til dine behov, for eksempel:

  • TTR-tørkeaggregater i hygieneutførelse
  • TTR-tørkeaggregater for LABS-fri tørrluft
  • TTR-tørkeaggregater med ekstra lavt duggpunkt

Benytt deg av muligheten til å planlegge, konstruere og produsere spesialutførelser med spesielt tilpassede komponenter for egne individuelle behov i nært samarbeid med våre spesialister: Her finner du mer informasjon …

Trotec/5