Kundeservice & support: +49 2452 962-450

Ma. – To.: 8:00 – 17:30 | Fr.: 8:00 – 17:00

 1. Bruksområder
 2. Termografi
 3. Inspeksjon av solcelleanlegg

En effektiv kontroll: Inspeksjon av solcelleanlegg

For å unngå feil på solcelleanlegg, benytter fagfolk seg av varmekameraer fra Trotec.

Solcelleanlegg må være i optimal stand for å forsørge privatfolk og kunder som benytter seg av dem, på best mulig måte. Det kreves mer enn planlegging og installasjon. Også kontroll av solcellene og hele anlegget er utslagsgivende. Skjulte mangler eller defekter kan enkelt lokaliseres med et varmekamera fra Trotecs IC-serie. En god partner under inspeksjonen – både for fagfolk og privat.

Bruk av solenergi er en trend som holder seg. Privatfolk, offentlige bygninger og bedrifter satser i stadig større grad på energi fra et solcelleanlegg. Solens energi er nærmest ubegrenset tilgjengelig og går for å være en spesielt ren energikilde. Om du får strøm fra et solcelleanlegg, behøver du ikke være redd for prisstigninger. Men både solcellene og hele anlegget må være i god stand for at du skal nyte godt av alle fordelene. Allerede under installasjonen bør det legges vekt på detaljert dokumentasjon. Brukerne ønsker sikkerhet for at anlegget arbeider effektivt. Dersom det oppstår problemer etter hvert, kreves det nøyaktig inspeksjon og feillokalisering. Dessuten kreves det ofte en garantisjekk, altså en kontroll av anlegget kort tid før garantien løper ut.

Smart og effektiv: infrarød-inspeksjonen

Om du er privatkunde eller tjenesteyter: Ønsker du å være på den nyeste standen når det gjelder inspeksjon av solcelleanlegg, bør du velge et varmekamera. Hvis det finnes en eneste solcelle som ikke fungerer feilfritt, har det negative konsekvenser for hele anlegget. Også feil i koblingsbokser, kabler og vekselretter, eller tilkobling av moduler som ikke burde vært tilkoblet, kan ha alvorlige følger. Men alle disse feilene har en ting til felles. De oppviser temperaturforskjeller. Og her kommer infrarødtermografi inn i bildet. På varmebildene vises feilkildene meget detaljert. Dermed kan de raskt repareres, noe som forhindrer større skade eller strømtap. Proffer når det gjelder inspeksjon av solcelleanlegg – varmekameraer i Trotecs IC-serie. Her viser eksakt teknologi nøyaktig hvor det befinner seg temperaturforskjeller i et solcelleanlegg.

Nøyaktig teknologi, stor rekkevidde

Der blikket ikke strekker til, aktiveres infrarødkameraene i IC-serien. Takket være moderne teknologi kan de lokalisere selv minimale temperaturforskjeller og gir presise målinger og termografiske opptak i sanntid. Vårt varmekamera IC085LV er en av proffene blant Trotec-varmekameraene. Det kan skilte med en høy geometrisk oppløsning på 1,1 mrad og en stor 384 x 288-infrarødsensor med over 110 000 autarke temperaturmålepunkter. Ved bruk i inspeksjon av solcelleanlegg leverer den helt skarpe varmebilder. Den har et bevegelig 3,5‘‘-LCD-fargedisplay. For profesjonell dokumentasjon er den utstyrt med blant annet et integrert digitalkamera for realbildeopptak, en fotolampe og en DuoVision-funksjon til sanntidsvisning av overlappende infrarød- og realbilder som standardutstyr. Takket være Bluetooth-tilkoblingen som fås som ekstrautstyr, er det mulig med trådløse, muntlige kommentarer via headset.

Flere løsninger

Produkter for termografi av solsystemer

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig

Ytterligere brukseksempler for måleteknologi innen termografi

 • Overvåkning av ville dyr

  Foruten kikkert er det for overvåking av ville dyr spesielt ett utstyret som ikke bør mangle: et varmekamera. Ved hjelp av infrarøde bilder kan dyrene spores opp ved dårlige siktforhold og i totalt mørke. Med varmekameraene i IC-serien tilbyr Trotec pålitelige overvåkningsenheter. Hendig, presise og robuste – alt til en lav pris.

  Ytterligere informasjon
 • Helsesjekk av trær

  Det er enten eiere eller offentlig forvaltning som har ansvar for sikkerheten i parker, på stier og i skogen, og som må ta seg av området. Aktsomhetsplikten omfatter også å vurdere helsen til trærne profesjonelt for å kunne utføre noen pleietiltak. Hvis det viser seg at et tre er døende, må det fjernes raskest mulig så det ikke utgjør noen fare for forbipasserende. Ved hjelp av infrarød teknologi...

  Ytterligere informasjon
 • Hestetermografi

  Hesten er et av Tysklands mest populære dyr. Hvis en hest skulle bli syk eller akutt skadet, kan behandlingskostnadene raskt bli svært høye. Jo senere en fysisk svekkelse blir oppdaget, desto lengre og dyrere blir legingsprosessen. Termografi brukes derfor stadig hyppigere for forebygging, akutt diagnostikk og rehabilitering.

  Ytterligere informasjon
 • Infrarød termografi for grensesikring

  Overvåkningen av tilfluktsrom og grenser er en ansvarsfull oppgave. Alt dreier seg om sikkerheten. Oppgaven til grensevaktene er å spore opp uvedkommende og anholde dem. Inntrengere benytter seg fremfor alt av dårlige siktforhold som skjul, så grensevaktene må fremfor alt være rustet om natten og ved tykk tåke. Det er nødvendig med utstyr med den nyeste teknikken. Og da tilbyr varmekameraene i...

  Ytterligere informasjon
 • Infrarød termografi innen stålproduksjonen

  Der det trengs kraftig ytelse, brukes det stål: anleggs- og maskinkonstruksjon, bilindustrien eller bygging av jernbaner og tilbehør. Etterspørselen etter stål er stadig økende. For at produsenten av produkter som bearbeides i stål skal kunne tilby best kvalitet, er kravene til råstålet ekstremt høye. Pålitelig og ikke-destruktiv kvalitetskontroll er mulig ved bruk av varmekameraer. Takket være...

  Ytterligere informasjon
 • Infrarød termografi i husdyravl

  Varmekameraer har allerede i flere år vist seg å være effektive innen industriell husdyravl av storfe, griser, sauer, geiter og fjærkre. De gir dyreoppdrettere og veterinærer en kostnadseffektiv metode for tidlig temperaturmåling og viktige data om tilstanden til det aktuelle avlsdyret. Hos Trotec finner du et stort utvalg av kameraer for infrarød termografi.

  Ytterligere informasjon
 • Elektrotermografi

  Hvordan er tilstanden til strømledningene som skjuler seg i en vegg eller et apparat? Er plasten blitt porøs? Er det feil i koblingene? Om det er like før en strømledning eller kobling løsner, eller isoleringen er i ferd med å sprekke, kan du vente deg store skader. For å forhindre brann i ledninger og feilfunksjon i det elektriske anlegget, er det viktig å finne slike feil på ledningene tidlig og...

  Ytterligere informasjon
 • Termografi i vannverk

  Kundene til en vannleverandør forventer drift uten avbrudd. Og leverandøren garanterer en tjeneste uten avbrudd. Ved kontroll av elektronikken brukes det varmekameraer slik at tekniske problemer kan lokaliseres raskest mulig og bruken av vedlikeholdsgrupper kan fortsette på en effektiv måte. Det detaljerte infrarøde bildene som varmekameraene fra Trotec leverer, viser nøyaktig hvor det er behov...

  Ytterligere informasjon
 • Termografi i vindkraftanlegg

  Rotorbladenes oppgave i et vindkraftanlegg er å omgjøre vindkraften til elektrisk energi. De består av blandingsmateriale, kompositt, og blir utsatt for en enorm belastning både under produksjon og i drift. Derfor er det avgjørende for stabiliteten at de er i feilfri tilstand. Både produsenten og driftsansvarlig for en vindturbin får en nøyaktig oversikt over rotorbladene, både utvendig og...

  Ytterligere informasjon
 • Lokalisering i vann

  God sikt i høy sjø er ekstremt viktig, nettopp om natten. Det vet enhver sjømann som har vært ute med et skip i mørket. Fritidsbåtførere og redningsmannskaper som ønsker å styre båtene sine sikkert og lokalisere andre båter og personer i vannet, bruker infrarød teknologi. Varmekameraene fra Trotec gir detaljerte og innsiktsfulle termiske bilder og viser hvor det befinner seg hindre eller personer...

  Ytterligere informasjon
 • Søk etter oljeflak

  Skulle et oljeflak treffe kysten, ville det innebære store skader. Hele dyrepopulasjoner blir truet og floraen blir ødelagt. Avhengig av størrelsen snakker man til og med om en oljepest. Derfor arbeider miljøvernere og utrykningsmannskap alltid for full maskin for å lokalisere og fjerne oljen så raskt som mulig. Dette krever klarsyn, særlig når sikten er dårlig og bølgene høye. Trotec-gruppen...

  Ytterligere informasjon
 • Naturdokumentarer

  Hvordan jakter løvene om natten i ørkenen? Hvor har en anakonda skjult seg? Hvor flykter antilopene når de skremmes opp i mørket? Disse og mange andre spørsmål kan filmskapere besvare for seerne ved hjelp av helt moderne teknologi. Bruken av termokamera blir stadig mer populært når det lages naturdokumentarer. De detaljerte opptakene røper skjulte prosesser og gir seerne et fascinerende innblikk i...

  Ytterligere informasjon