Kundeservice & support: +49 2452 962-450

Ma. – To.: 8:00 – 17:30 | Fr.: 8:00 – 17:00

 1. Bruksområder
 2. Termografi
 3. Søk etter oljeflak

Rask hjelp: Søk etter oljeflak

Varmebilder viser hvor oljeflakene befinner seg og hvor store de er – selv ved høye bølger og dårlig sikt.

Skulle et oljeflak treffe kysten, ville det innebære store skader. Hele dyrepopulasjoner blir truet og floraen blir ødelagt. Avhengig av størrelsen snakker man til og med om en oljepest. Derfor arbeider miljøvernere og utrykningsmannskap alltid for full maskin for å lokalisere og fjerne oljen så raskt som mulig. Dette krever klarsyn, særlig når sikten er dårlig og bølgene høye. Trotec-gruppen tilbyr god sikt med sine effektive varmekameraer. Detaljerte infrarødbilder viser nøyaktig hvor oljerestene befinner seg og hvor stor faren er.

Ved ulykker på åpent hav lekker det ofte ut olje, særlig hvis det dreier seg om et oljetankskip. Da er skaden spesielt stor. Fordi olje er lettere enn vann, danner den et flak på vannoverflaten. Siden den seige massen beveger seg langsomt, tiltrekkes sjøfugl av oljeflakene. De slår seg ned på den tilsynelatende rolige overflaten. Resultatet er katastrofalt: Fjærene kleber seg sammen og dyrene dør under store smerter. Dersom et oljeflak når kysten, er konsekvensene enda større. Her dreier det seg ikke bare dyr, men hele naturen og menneskene langs kysten. Derfor arbeider miljøvernere, utrykningsmannskap og medarbeidere i spesialiserte bedrifter hardt for å finne og avgrense oljen så raskt som mulig, slik at den kan fjernes.

Varmekameraer – hjelpere i nøden

Oljen danner et flak på havoverflaten, noe som gjør det lettere å lokalisere den. Den kan lokaliseres som helhet ved hjelp av et varmekamera – enten som varmefelt eller kuldefelt på infrarødbildene. Det avhenger av tiden på døgnet. Vann og olje har ikke samme temperatur. Siden olje er en bedre varmeleder enn vann, absorberer den som oftest varmen raskere enn vann på dagtid. Dermed er oljen varmere enn havet som omgir den. Om natten er det omvendt: Oljeflaket taper varmen raskere enn vannet. Nå er oljen synlig som et kaldt område på infrarødbildet.

Den store, synlige forskjellen

De profesjonelle varmekameraene fra Trotecviser temperaturforskjeller på en mesterlig måte. De gir detaljerte infrarødbilder som skiller tydelig mellom oljeflak og hav. Når omgivelsene er røffe og det kreves nøyaktig teknologi, kan vi særlig anbefale infrarødkameraene i IC-serien. De har spesielt nøyaktig teknologi for termografiske målinger i sanntid og en ekstremt stor rekkevidde. Dermed kan oljeflak og -rester lokaliseres også i mørket. Og det kreves ikke nødvendigvis god sikt for det menneskelige øye. For varmebildene viser oljeinnholdet i vannet også ved høye bølger, tåke eller tett regn. En videre fordel: Kvaliteten på varmebildene påvirkes ikke av eksterne lyskilder fra kysten eller andre skip.

Beste funksjoner

Et meget godt eksempel på et Trotec-varmebildekamera som kan benyttes i søk etter oljeflak er varmebildekamera IC125LV. Modellen fungerer i et temperaturområde på -20 til +1500 grader Celcius og er utstyrt med en stor infrarødsensor med over 110 000 autarke temperaturmålepunkter. For effektiv og suksessfull bruk og en informativ dokumentasjon har IC125LV et integrert realbildekamera, en fotolampe og DuoVision-funksjon for overlappende visning av infrarød- og reelle bilder som standardutstyr. Bluetooth-tilkobling fås som ekstrautstyr og gjør det mulig for utrykningsmannskapene å legge til muntlige kommentarer til opptakene.

Fordeler ved IC125LV

 • helradiometrisk IR-kamera produsert i EU oppfyller de høyeste krav
 • effektiv bildesensor med 384 x 288 målepunkter
 • høy termisk følsomhet på 0,05 grader Celsius for detaljerte varmebilder
 • Temperaturmålingsområde fra -20 til 1500 grader Celsius
 • meget høy geometrisk oppløsning på 1,1 mrad

Søk etter oljeflak

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig

Ytterligere brukseksempler for måleteknologi innen termografi

 • Overvåkning av ville dyr

  Foruten kikkert er det for overvåking av ville dyr spesielt ett utstyret som ikke bør mangle: et varmekamera. Ved hjelp av infrarøde bilder kan dyrene spores opp ved dårlige siktforhold og i totalt mørke. Med varmekameraene i IC-serien tilbyr Trotec pålitelige overvåkningsenheter. Hendig, presise og robuste – alt til en lav pris.

  Ytterligere informasjon
 • Helsesjekk av trær

  Det er enten eiere eller offentlig forvaltning som har ansvar for sikkerheten i parker, på stier og i skogen, og som må ta seg av området. Aktsomhetsplikten omfatter også å vurdere helsen til trærne profesjonelt for å kunne utføre noen pleietiltak. Hvis det viser seg at et tre er døende, må det fjernes raskest mulig så det ikke utgjør noen fare for forbipasserende. Ved hjelp av infrarød teknologi...

  Ytterligere informasjon
 • Hestetermografi

  Hesten er et av Tysklands mest populære dyr. Hvis en hest skulle bli syk eller akutt skadet, kan behandlingskostnadene raskt bli svært høye. Jo senere en fysisk svekkelse blir oppdaget, desto lengre og dyrere blir legingsprosessen. Termografi brukes derfor stadig hyppigere for forebygging, akutt diagnostikk og rehabilitering.

  Ytterligere informasjon
 • Infrarød termografi for grensesikring

  Overvåkningen av tilfluktsrom og grenser er en ansvarsfull oppgave. Alt dreier seg om sikkerheten. Oppgaven til grensevaktene er å spore opp uvedkommende og anholde dem. Inntrengere benytter seg fremfor alt av dårlige siktforhold som skjul, så grensevaktene må fremfor alt være rustet om natten og ved tykk tåke. Det er nødvendig med utstyr med den nyeste teknikken. Og da tilbyr varmekameraene i...

  Ytterligere informasjon
 • Infrarød termografi innen stålproduksjonen

  Der det trengs kraftig ytelse, brukes det stål: anleggs- og maskinkonstruksjon, bilindustrien eller bygging av jernbaner og tilbehør. Etterspørselen etter stål er stadig økende. For at produsenten av produkter som bearbeides i stål skal kunne tilby best kvalitet, er kravene til råstålet ekstremt høye. Pålitelig og ikke-destruktiv kvalitetskontroll er mulig ved bruk av varmekameraer. Takket være...

  Ytterligere informasjon
 • Infrarød termografi i husdyravl

  Varmekameraer har allerede i flere år vist seg å være effektive innen industriell husdyravl av storfe, griser, sauer, geiter og fjærkre. De gir dyreoppdrettere og veterinærer en kostnadseffektiv metode for tidlig temperaturmåling og viktige data om tilstanden til det aktuelle avlsdyret. Hos Trotec finner du et stort utvalg av kameraer for infrarød termografi.

  Ytterligere informasjon
 • Elektrotermografi

  Hvordan er tilstanden til strømledningene som skjuler seg i en vegg eller et apparat? Er plasten blitt porøs? Er det feil i koblingene? Om det er like før en strømledning eller kobling løsner, eller isoleringen er i ferd med å sprekke, kan du vente deg store skader. For å forhindre brann i ledninger og feilfunksjon i det elektriske anlegget, er det viktig å finne slike feil på ledningene tidlig og...

  Ytterligere informasjon
 • Termografi i vannverk

  Kundene til en vannleverandør forventer drift uten avbrudd. Og leverandøren garanterer en tjeneste uten avbrudd. Ved kontroll av elektronikken brukes det varmekameraer slik at tekniske problemer kan lokaliseres raskest mulig og bruken av vedlikeholdsgrupper kan fortsette på en effektiv måte. Det detaljerte infrarøde bildene som varmekameraene fra Trotec leverer, viser nøyaktig hvor det er behov...

  Ytterligere informasjon
 • Termografi i vindkraftanlegg

  Rotorbladenes oppgave i et vindkraftanlegg er å omgjøre vindkraften til elektrisk energi. De består av blandingsmateriale, kompositt, og blir utsatt for en enorm belastning både under produksjon og i drift. Derfor er det avgjørende for stabiliteten at de er i feilfri tilstand. Både produsenten og driftsansvarlig for en vindturbin får en nøyaktig oversikt over rotorbladene, både utvendig og...

  Ytterligere informasjon
 • Inspeksjon av solcelleanlegg

  Solcelleanlegg må være i optimal stand for å forsørge privatfolk og kunder som benytter seg av dem, på best mulig måte. Det kreves mer enn planlegging og installasjon. Også kontroll av solcellene og hele anlegget er utslagsgivende. Skjulte mangler eller defekter kan enkelt lokaliseres med et varmekamera fra Trotecs IC-serie. En god partner under inspeksjonen – både for fagfolk og privat.

  Ytterligere informasjon
 • Lokalisering i vann

  God sikt i høy sjø er ekstremt viktig, nettopp om natten. Det vet enhver sjømann som har vært ute med et skip i mørket. Fritidsbåtførere og redningsmannskaper som ønsker å styre båtene sine sikkert og lokalisere andre båter og personer i vannet, bruker infrarød teknologi. Varmekameraene fra Trotec gir detaljerte og innsiktsfulle termiske bilder og viser hvor det befinner seg hindre eller personer...

  Ytterligere informasjon
 • Naturdokumentarer

  Hvordan jakter løvene om natten i ørkenen? Hvor har en anakonda skjult seg? Hvor flykter antilopene når de skremmes opp i mørket? Disse og mange andre spørsmål kan filmskapere besvare for seerne ved hjelp av helt moderne teknologi. Bruken av termokamera blir stadig mer populært når det lages naturdokumentarer. De detaljerte opptakene røper skjulte prosesser og gir seerne et fascinerende innblikk i...

  Ytterligere informasjon