Spørsmål?

Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.

Handel: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Sluttforbruker: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Bruksområder
  2. Termografi
  3. Søk etter oljeflak

Rask hjelp: Søk etter oljeflak

Varmebilder viser hvor oljeflakene befinner seg og hvor store de er – selv ved høye bølger og dårlig sikt.

Skulle et oljeflak treffe kysten, ville det innebære store skader. Hele dyrepopulasjoner blir truet og floraen blir ødelagt. Avhengig av størrelsen snakker man til og med om en oljepest. Derfor arbeider miljøvernere og utrykningsmannskap alltid for full maskin for å lokalisere og fjerne oljen så raskt som mulig. Dette krever klarsyn, særlig når sikten er dårlig og bølgene høye. Trotec-gruppen tilbyr god sikt med sine effektive varmekameraer. Detaljerte infrarødbilder viser nøyaktig hvor oljerestene befinner seg og hvor stor faren er.

Ved ulykker på åpent hav lekker det ofte ut olje, særlig hvis det dreier seg om et oljetankskip. Da er skaden spesielt stor. Fordi olje er lettere enn vann, danner den et flak på vannoverflaten. Siden den seige massen beveger seg langsomt, tiltrekkes sjøfugl av oljeflakene. De slår seg ned på den tilsynelatende rolige overflaten. Resultatet er katastrofalt: Fjærene kleber seg sammen og dyrene dør under store smerter. Dersom et oljeflak når kysten, er konsekvensene enda større. Her dreier det seg ikke bare dyr, men hele naturen og menneskene langs kysten. Derfor arbeider miljøvernere, utrykningsmannskap og medarbeidere i spesialiserte bedrifter hardt for å finne og avgrense oljen så raskt som mulig, slik at den kan fjernes.

Varmekameraer – hjelpere i nøden

Oljen danner et flak på havoverflaten, noe som gjør det lettere å lokalisere den. Den kan lokaliseres som helhet ved hjelp av et varmekamera – enten som varmefelt eller kuldefelt på infrarødbildene. Det avhenger av tiden på døgnet. Vann og olje har ikke samme temperatur. Siden olje er en bedre varmeleder enn vann, absorberer den som oftest varmen raskere enn vann på dagtid. Dermed er oljen varmere enn havet som omgir den. Om natten er det omvendt: Oljeflaket taper varmen raskere enn vannet. Nå er oljen synlig som et kaldt område på infrarødbildet.

Den store, synlige forskjellen

De profesjonelle varmekameraene fra Trotecviser temperaturforskjeller på en mesterlig måte. De gir detaljerte infrarødbilder som skiller tydelig mellom oljeflak og hav. Når omgivelsene er røffe og det kreves nøyaktig teknologi, kan vi særlig anbefale infrarødkameraene i IC-serien. De har spesielt nøyaktig teknologi for termografiske målinger i sanntid og en ekstremt stor rekkevidde. Dermed kan oljeflak og -rester lokaliseres også i mørket. Og det kreves ikke nødvendigvis god sikt for det menneskelige øye. For varmebildene viser oljeinnholdet i vannet også ved høye bølger, tåke eller tett regn. En videre fordel: Kvaliteten på varmebildene påvirkes ikke av eksterne lyskilder fra kysten eller andre skip.

Beste funksjoner

Et meget godt eksempel på et Trotec-varmebildekamera som kan benyttes i søk etter oljeflak er varmebildekamera IC125LV. Modellen fungerer i et temperaturområde på -20 til +1500 grader Celcius og er utstyrt med en stor infrarødsensor med over 110 000 autarke temperaturmålepunkter. For effektiv og suksessfull bruk og en informativ dokumentasjon har IC125LV et integrert realbildekamera, en fotolampe og DuoVision-funksjon for overlappende visning av infrarød- og reelle bilder som standardutstyr. Bluetooth-tilkobling fås som ekstrautstyr og gjør det mulig for utrykningsmannskapene å legge til muntlige kommentarer til opptakene.

Fordeler ved IC125LV

  • helradiometrisk IR-kamera produsert i EU oppfyller de høyeste krav
  • effektiv bildesensor med 384 x 288 målepunkter
  • høy termisk følsomhet på 0,05 grader Celsius for detaljerte varmebilder
  • Temperaturmålingsområde fra -20 til 1500 grader Celsius
  • meget høy geometrisk oppløsning på 1,1 mrad

Leie istedenfor å kjøpe

Effektive varmekameraer til gode leiepriser: Det tilbyr TKL-utleieportal Et utvalg varmekameraer fra Trotec står her til disposisjon.

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig