Spørsmål?

Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.

Handel: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Sluttforbruker: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
 1. Bruksområder
 2. Mat Avfukting
 3. Luftavfukting i produksjonen av godteri

Hvordan sjokolade og sukker holdes klar til bruk i produksjon

Luftavfukting under produksjonen av godteri

Et stort problem i godteribransjen er at fuktighet og sukker kleber når de kommer i kontakt. Et annet er at sjokolade får skjemmende fettbloom i et fuktig miljø. For å redusere luftfuktigheten under produksjon brukes luftavfuktere gjennom hele produksjonsprosessen fra transport av råmaterialer, i sukkersiloer, i drasjékjeler, i tørkekammeret, i støpemaskiner, så vel som ved pakking, kjøling og lagring.

Luftavfuktere er en del av kvalitetssikringen i enhver godteri- og sjokoladefabrikk. Gjennom hele produksjonskjeden sørger de for tørr omgivelsesluft. Samtlige produksjonstrinn og romstørrelser kan således utstyres med luftavfuktingssystemer og tilsvarende måleinstrumenter. Bransjespesifikke problemer kan dermed forebygges:

 • Ved en relativ fuktighet på under 60 prosent er sjokolade beskyttet mot fett- eller sukkerbloom.
 • Sukkerholdige råvarer kleber ikke og er derfor egnet til produksjon og lagring.
 • Tørketiden for sukkertøy, sjokolade og gummibjørner reduseres.
 • Godteri i frysetunneler beskyttes mot kondens.
 • Godteri er bedre beskyttet mot kimdannelse.
 • Pappemballasje holder seg tørt og stabilt.

Fra transportveiene via sukkersiloen, produksjon og pakking til lageret

Et godt luftavfuktingskonsept begynner med leveringen av pulver og granulat, og tar deretter hensyn til transportveien. Dette garanterer at sukker, kakao, fargestoffer og smakspulver er frittflytende når det ankommer siloen. Men de hygroskopiske pulverkornene og granulatene må også holdes tørre i siloen med forhåndsavfuktet luft for å sikre at de holdes klar til bruk i produksjon. Andre typiske oppgaver for luftavfukting i godteribransjen er produksjon av tørrluftslag over maskinene og den målrettede forhåndsavfuktingen av prosessluft for f. eks. drasjémaskiner eller tørketunneler. Også på pakke- og forsendelseslager hjelper luftavfuktere ved at de beskytter godteri og emballasje fra å klebe seg sammen og sjokolade fra fettbloom.

Sikre produksjonskvaliteten med luftavfukterne i TTR- og DH-serien

Trotec Group tilbyr mobile og stasjonære adsorpsjonsavfuktere i TTR-serien i ulike effektklasser til godteribransjen. Leveres også i rustfritt stål. Disse luftavfuktere utmerker seg med to separate luftføringer (TTR Trisorp dobbelt arbeidsprinsipp) med spesielt enkle justeringsmuligheter. TTR-adsorpsjonsavfukterne er forøvrig ideale for produksjon av iskrem ettersom de også gir effektiv avfukting i minustemperaturer ned i -20 grader. Også de særdeles motstandsdyktige stasjonære eller mobile DH-kondensatorene fra Trotec Group passer for luftavfukting i produksjonen av godterier. De er spesielt interessante i forbindelse med f. eks. avlufting av tilførselsluften i drasjékjeler, støpemaskiner eller tørkekamre. Fordi de jobber etter kondenseringsprinsipp et overbeviser DH-luftavfukterne ikke bare med en spesielt høy ytelse, men også økonomisk effektivitet. Hvert luftavfuktingskonsept som er utviklet av Trotec Group for godteriprodusenter blir utstyrt og overvåket med tyskproduserte, manipulasjonssikre dataloggere i DL-serien.

Informert beregning av luftavfukting i produksjon av sukkervarer

Luftavfukter med kondenserings- eller adsorpsjonsprinsipp, hva som er riktig for en godteriprodusent avhenger av ulike faktorer: Størrelsen på rommet er like viktig som omgivelsestemperaturen. Er en kompakt mobil luftavfukter tilstrekkelig for gummibjørnene i tørkekammeret eller er det behov for store stasjonære adsorpsjonstørkere på sjokoladelageret? Ved beregning av kapasitet og driftskostnader, samt valg av luftavfuktere hjelper konsulentene våre i industriservice deg med råd og tips.

Etter ønske produserer vi også tilpassede adsorpsjonstørkere i spesialutførelse

Vi produserer etter ønske gjerne også tilpassede adsorpsjonstørkere i spesialutførelse «made in Germany» som passer perfekt til dine behov, for eksempel:

 • TTR-tørkeaggregater i hygieneutførelse
 • TTR-tørkeaggregater for LABS-fri tørrluft
 • TTR-tørkeaggregater med ekstra lavt duggpunkt

Benytt deg av muligheten til å planlegge, konstruere og produsere spesialutførelser med spesielt tilpassede komponenter for egne individuelle behov i nært samarbeid med våre spesialister: Her finner du mer informasjon …