Kundeservice & support: +49 2452 962-450

Ma. – To.: 8:00 – 17:30 | Fr.: 8:00 – 17:00

 1. Bruksområder
 2. Mat Avfukting
 3. Luftavfukting i produksjonen av godteri

Hvordan sjokolade og sukker holdes klar til bruk i produksjon

Luftavfukting under produksjonen av godteri

Et stort problem i godteribransjen er at fuktighet og sukker kleber når de kommer i kontakt. Et annet er at sjokolade får skjemmende fettbloom i et fuktig miljø. For å redusere luftfuktigheten under produksjon brukes luftavfuktere gjennom hele produksjonsprosessen fra transport av råmaterialer, i sukkersiloer, i drasjékjeler, i tørkekammeret, i støpemaskiner, så vel som ved pakking, kjøling og lagring.

Luftavfuktere er en del av kvalitetssikringen i enhver godteri- og sjokoladefabrikk. Gjennom hele produksjonskjeden sørger de for tørr omgivelsesluft. Samtlige produksjonstrinn og romstørrelser kan således utstyres med luftavfuktingssystemer og tilsvarende måleinstrumenter. Bransjespesifikke problemer kan dermed forebygges:

 • Ved en relativ fuktighet på under 60 prosent er sjokolade beskyttet mot fett- eller sukkerbloom.
 • Sukkerholdige råvarer kleber ikke og er derfor egnet til produksjon og lagring.
 • Tørketiden for sukkertøy, sjokolade og gummibjørner reduseres.
 • Godteri i frysetunneler beskyttes mot kondens.
 • Godteri er bedre beskyttet mot kimdannelse.
 • Pappemballasje holder seg tørt og stabilt.

Fra transportveiene via sukkersiloen, produksjon og pakking til lageret

Et godt luftavfuktingskonsept begynner med leveringen av pulver og granulat, og tar deretter hensyn til transportveien. Dette garanterer at sukker, kakao, fargestoffer og smakspulver er frittflytende når det ankommer siloen. Men de hygroskopiske pulverkornene og granulatene må også holdes tørre i siloen med forhåndsavfuktet luft for å sikre at de holdes klar til bruk i produksjon. Andre typiske oppgaver for luftavfukting i godteribransjen er produksjon av tørrluftslag over maskinene og den målrettede forhåndsavfuktingen av prosessluft for f. eks. drasjémaskiner eller tørketunneler. Også på pakke- og forsendelseslager hjelper luftavfuktere ved at de beskytter godteri og emballasje fra å klebe seg sammen og sjokolade fra fettbloom.

Sikre produksjonskvaliteten med luftavfukterne i TTR- og DH-serien

Trotec Group tilbyr mobile og stasjonære adsorpsjonsavfuktere i TTR-serien i ulike effektklasser til godteribransjen. Leveres også i rustfritt stål. Disse luftavfuktere utmerker seg med to separate luftføringer (TTR Trisorp dobbelt arbeidsprinsipp) med spesielt enkle justeringsmuligheter. TTR-adsorpsjonsavfukterne er forøvrig ideale for produksjon av iskrem ettersom de også gir effektiv avfukting i minustemperaturer ned i -20 grader. Også de særdeles motstandsdyktige stasjonære eller mobile DH-kondensatorene fra Trotec Group passer for luftavfukting i produksjonen av godterier. De er spesielt interessante i forbindelse med f. eks. avlufting av tilførselsluften i drasjékjeler, støpemaskiner eller tørkekamre. Fordi de jobber etter kondenseringsprinsipp et overbeviser DH-luftavfukterne ikke bare med en spesielt høy ytelse, men også økonomisk effektivitet. Hvert luftavfuktingskonsept som er utviklet av Trotec Group for godteriprodusenter blir utstyrt og overvåket med tyskproduserte, manipulasjonssikre dataloggere i DL-serien.

Informert beregning av luftavfukting i produksjon av sukkervarer

Luftavfukter med kondenserings- eller adsorpsjonsprinsipp, hva som er riktig for en godteriprodusent avhenger av ulike faktorer: Størrelsen på rommet er like viktig som omgivelsestemperaturen. Er en kompakt mobil luftavfukter tilstrekkelig for gummibjørnene i tørkekammeret eller er det behov for store stasjonære adsorpsjonstørkere på sjokoladelageret? Ved beregning av kapasitet og driftskostnader, samt valg av luftavfuktere hjelper konsulentene våre i industriservice deg med råd og tips.

Flere løsninger

Etter ønske produserer vi også tilpassede adsorpsjonstørkere i spesialutførelse

Vi produserer etter ønske gjerne også tilpassede adsorpsjonstørkere i spesialutførelse «made in Germany» som passer perfekt til dine behov, for eksempel:

 • TTR-tørkeaggregater i hygieneutførelse
 • TTR-tørkeaggregater for LABS-fri tørrluft
 • TTR-tørkeaggregater med ekstra lavt duggpunkt

Benytt deg av muligheten til å planlegge, konstruere og produsere spesialutførelser med spesielt tilpassede komponenter for egne individuelle behov i nært samarbeid med våre spesialister: Her finner du mer informasjon …

Ytterligere applikasjonseksempler for luftavfukting

 • Avfukting ved tapping og pakking

  Luftfuktigheten ved tapping og pakking av kjemiske og farmasøytiske produkter må reguleres nøyaktig. Hvis de hygroskopiske produktene skulle klumpe eller klebe seg sammen og få redusert holdbarhet, vil skaden være enorm. Med adsorpsjonstørkerne våre kan disse prosessene klimatiseres optimalt.

  Ytterligere informasjon
 • Avfukting i kjøttindustrien

  Innen kjøttforedling og pølseproduksjon er det ytterst viktig med optimal hygiene. Bare slik er det mulig å garantere god kvalitet på produktene. Derfor er det strenge krav til hygiene ved omgang med kjøtt – nettopp i kjøleområdene der råvarene blir bearbeidet. Men på grunn av de lave temperaturene og den høye luftfuktigheten lurer de største farene akkurat der: kondens, korrosjon, og dermed blir...

  Ytterligere informasjon
 • Luftavfukting ved kjøttmodning

  Tørrmodning, såkalt Dry Aging, av kjøtt er en egen kunst. Kjøttelskere kjenner til den tidkrevende og krevende prosessen ved fremstilling av det spesielle storfekjøttet. Det er ikke uten grunn at Dry Aged Beef anses som den beste biffsorten i verden. Produksjonen krever ikke bare det beste kvalitetskjøttet. Optimalt teknisk utstyr for modningsarealene er utslagsgivende. Spesialister passer...

  Ytterligere informasjon
 • Luftavfukting i svineavl

  For høy luftfuktighet og høye temperaturer er ikke behagelige klimabetingelser for griser som holdes i fjøs. Gjelder både for avl og kjøttproduksjon: Dyrene trenger et optimalt klima for å holde seg friske og produktive. Bruk av profesjonelle luftavfuktere gir behagelige temperaturer og bedre luft, noe som fører til at grisene har det mye bedre. Alle adsorpsjonstørkere fra Trotec er optimalt...

  Ytterligere informasjon
 • Fuktighetsregulering i ysteriet

  Den trolig viktigste prosessen i osteproduksjonen er modningen av ung ost. For myke oster strekker modningsprosessen seg over flere dager eller til og med uker. For skivet ost og harde oster kan modningen til og med ta flere måneder eller år. Her spiller klimaet under modningen en avgjørende rolle ved utviklingen av oster og produktkvalitetssikringen. Vanligvis ligger temperaturen mellom 7 og 15...

  Ytterligere informasjon
 • Frysetunnel og fryselager

  Næringsmiddelindustrien står overfor et paradoks: På den ene siden skal frysertunneler og fryselagre omdanne vann til is. På den annen side er isdannelse et stort problem. Is, frost og tåke i produksjonens avkjølte infrastruktur forårsaker kostbare ulykker og alt fra produksjonssvikt til produksjonstap. Bruk av industritørkere i tillegg hindrer isdannelse ved å avfukte luften.

  Ytterligere informasjon
 • Luftavfukting i supermarkedet

  I supermarkeder er det ulike avdelinger som krever ulike klimabetingelser. I ferskvareavdelingen med frukt og grønnsaker trengs det kontinuerlig avkjøling for å holde varene ferske lengst mulig. I avdelingen med ferskt kjøtt og kjøle- og dypfryserutvalget må det være enda kaldere til frossent. For optimal og effektiv klimatisering av dette mangfoldet er det som regel ikke tilstrekkelig med et...

  Ytterligere informasjon