Kundeservice & support: +49 2452 962-450

Ma. – To.: 8:00 – 17:30 | Fr.: 8:00 – 17:00

 1. Bruksområder
 2. Termografi
 3. Helsesjekk av trær

Alt sunt? Helsesjekk av trær

Med termiske bilder blir det synlig om trærne er døende – en presis inspeksjon som en del av aktsomhetsplikten.

Det er enten eiere eller offentlig forvaltning som har ansvar for sikkerheten i parker, på stier og i skogen, og som må ta seg av området. Aktsomhetsplikten omfatter også å vurdere helsen til trærne profesjonelt for å kunne utføre noen pleietiltak. Hvis det viser seg at et tre er døende, må det fjernes raskest mulig så det ikke utgjør noen fare for forbipasserende. Ved hjelp av infrarød teknologi er det mulig å bestemme trærnes helsetilstand på en rask, rimelig og pålitelig måte. Offentlige steder og anleggsledere bruker derfor varmekameraer fra Trotec for å utføre regelmessige helsesjekker av trebestanden.

Eiere av skogområder og parker som er åpne for offentligheten, har et stort ansvar. De er ansvarlige for at aktsomhetsplikten oppfylles. I tillegg til vedlikehold av veier og fjerning av farekilder som for eksempel is og snø, må trebestanden også undersøkes regelmessig. For her lurer det ofte skjulte farer for forbipasserende. Døde greiner eller syke og råtne trær kan falle eller velte i vindkast. Så det skjer ofte at offentlige parker stenges for sikkerhets skyld ved sterk vind og det festes varselskilt ved inngangen til skogområder. For at faren fra syke trær skal begrenses, utføres det regelmessig undersøkelser der naturen virkelig gås etter i sømmene. For å vurdere helsen til trærne bruker fagfolkene som regel kikkert for å ta hvert tre visuelt i øyesyn. Med en hammer banker de på stammene, greinene og deler av røttene for å gjenkjenne hule steder. Det er innlysende at denne metoden ikke bare er tidkrevende, men også kostbar. Ikke minst avhenger sikkerheten av kontrollørens øyemål og vurdering.

Gjenkjenne syke trær i tide  

Infrarød teknologi er en rask og kostnadseffektiv metode for å kontrollere trærnes helse. Takstmenn som jobber for lokale myndigheter og anleggsledere har derfor blitt stadig mer avhengige av varmekameraer når det kommer til helsesjekk av en trebestand. På sunne trær ser man en jevn varmefordeling over hele treets overflate. Det er fordi cellenes sammensetning og vannfordeling stemmer. Hvis en del av treet derimot er død, kan ikke varmen lenger fordeles jevnt. Slike steder blir synlige på de termiske bildene. Siden denne typen inspeksjon ikke krever noen avskalling av barken eller prøvetaking, forblir det undersøkte treet helt beskyttet. Med et av de moderne varmekameraene fra Trotec kan takstmenn og anleggsledere derfor ikke bare gjenkjenne i tide hvor det er behov for tiltak for å beskytte forbipasserende. Trefelling som forsiktighetstiltak blir sjeldnere, siden en termisk bildeundersøkelse også kan fremstille trærnes helse.

Presise målinger, rettferdig pris

For helsesjekk av trær er for eksempel de infrarøde kameraene i EC-serien fra Trotec egnet. Varmekameraet EC060V leverer raskt detaljerte og skarpe termiske bilder. På bildene vises de syke stedene på trærne, slik at takstmannen ufeilbarlig kan avgjøre om hele treet eller bare enkelte greiner må fjernes for å etterkomme aktsomhetsplikten. Den innovative bildesensoren med en detektoroppløsning på opptil 160 x 120 målepunkter og en termisk ømfintlighet på 0,08 grader Celsius avbilder selv små temperaturavvik. Og takket være den høye bildegjentakelsesfrekvensen er permanent bildegjengivelse av de termiske bildene i sanntid gitt.

Detaljert evaluering

For å kunne dokumentere helsetilstanden til en trebestand detaljert, tilbyr varmekameraet EC060V flere integrerte målefunksjoner og en automatisk måleverdikontroll. For spesiell illustrasjon kan infrarøde og ekte bilder legges over hverandre. Slik kan måleresultatene med termiske bilder undersøkes grundig etter inspeksjonen og presenteres for kunden eller myndighetene.

Oversikt over fordelene med EC060V

 • helradiometrisk infrarødt kamera originalt produsert i EU
 • sanntidsmåling og bildegjengivelse i sanntid for detaljerte termiske bilder av høy kvalitet
 • høy termisk ømfintlighet
 • integrert digitalt kamera for å ta visuelle bilder
 • lagring av infrarøde og visuelle bilder
 • enkel håndtering
 • stort, svingbart LCD-fargedisplay
 • svært mye for pengene

Flere løsninger

Ytterligere brukseksempler for måleteknologi innen termografi

 • Overvåkning av ville dyr

  Foruten kikkert er det for overvåking av ville dyr spesielt ett utstyret som ikke bør mangle: et varmekamera. Ved hjelp av infrarøde bilder kan dyrene spores opp ved dårlige siktforhold og i totalt mørke. Med varmekameraene i IC-serien tilbyr Trotec pålitelige overvåkningsenheter. Hendig, presise og robuste – alt til en lav pris.

  Ytterligere informasjon
 • Hestetermografi

  Hesten er et av Tysklands mest populære dyr. Hvis en hest skulle bli syk eller akutt skadet, kan behandlingskostnadene raskt bli svært høye. Jo senere en fysisk svekkelse blir oppdaget, desto lengre og dyrere blir legingsprosessen. Termografi brukes derfor stadig hyppigere for forebygging, akutt diagnostikk og rehabilitering.

  Ytterligere informasjon
 • Infrarød termografi for grensesikring

  Overvåkningen av tilfluktsrom og grenser er en ansvarsfull oppgave. Alt dreier seg om sikkerheten. Oppgaven til grensevaktene er å spore opp uvedkommende og anholde dem. Inntrengere benytter seg fremfor alt av dårlige siktforhold som skjul, så grensevaktene må fremfor alt være rustet om natten og ved tykk tåke. Det er nødvendig med utstyr med den nyeste teknikken. Og da tilbyr varmekameraene i...

  Ytterligere informasjon
 • Infrarød termografi innen stålproduksjonen

  Der det trengs kraftig ytelse, brukes det stål: anleggs- og maskinkonstruksjon, bilindustrien eller bygging av jernbaner og tilbehør. Etterspørselen etter stål er stadig økende. For at produsenten av produkter som bearbeides i stål skal kunne tilby best kvalitet, er kravene til råstålet ekstremt høye. Pålitelig og ikke-destruktiv kvalitetskontroll er mulig ved bruk av varmekameraer. Takket være...

  Ytterligere informasjon
 • Infrarød termografi i husdyravl

  Varmekameraer har allerede i flere år vist seg å være effektive innen industriell husdyravl av storfe, griser, sauer, geiter og fjærkre. De gir dyreoppdrettere og veterinærer en kostnadseffektiv metode for tidlig temperaturmåling og viktige data om tilstanden til det aktuelle avlsdyret. Hos Trotec finner du et stort utvalg av kameraer for infrarød termografi.

  Ytterligere informasjon
 • Elektrotermografi

  Hvordan er tilstanden til strømledningene som skjuler seg i en vegg eller et apparat? Er plasten blitt porøs? Er det feil i koblingene? Om det er like før en strømledning eller kobling løsner, eller isoleringen er i ferd med å sprekke, kan du vente deg store skader. For å forhindre brann i ledninger og feilfunksjon i det elektriske anlegget, er det viktig å finne slike feil på ledningene tidlig og...

  Ytterligere informasjon
 • Termografi i vannverk

  Kundene til en vannleverandør forventer drift uten avbrudd. Og leverandøren garanterer en tjeneste uten avbrudd. Ved kontroll av elektronikken brukes det varmekameraer slik at tekniske problemer kan lokaliseres raskest mulig og bruken av vedlikeholdsgrupper kan fortsette på en effektiv måte. Det detaljerte infrarøde bildene som varmekameraene fra Trotec leverer, viser nøyaktig hvor det er behov...

  Ytterligere informasjon
 • Termografi i vindkraftanlegg

  Rotorbladenes oppgave i et vindkraftanlegg er å omgjøre vindkraften til elektrisk energi. De består av blandingsmateriale, kompositt, og blir utsatt for en enorm belastning både under produksjon og i drift. Derfor er det avgjørende for stabiliteten at de er i feilfri tilstand. Både produsenten og driftsansvarlig for en vindturbin får en nøyaktig oversikt over rotorbladene, både utvendig og...

  Ytterligere informasjon
 • Inspeksjon av solcelleanlegg

  Solcelleanlegg må være i optimal stand for å forsørge privatfolk og kunder som benytter seg av dem, på best mulig måte. Det kreves mer enn planlegging og installasjon. Også kontroll av solcellene og hele anlegget er utslagsgivende. Skjulte mangler eller defekter kan enkelt lokaliseres med et varmekamera fra Trotecs IC-serie. En god partner under inspeksjonen – både for fagfolk og privat.

  Ytterligere informasjon
 • Lokalisering i vann

  God sikt i høy sjø er ekstremt viktig, nettopp om natten. Det vet enhver sjømann som har vært ute med et skip i mørket. Fritidsbåtførere og redningsmannskaper som ønsker å styre båtene sine sikkert og lokalisere andre båter og personer i vannet, bruker infrarød teknologi. Varmekameraene fra Trotec gir detaljerte og innsiktsfulle termiske bilder og viser hvor det befinner seg hindre eller personer...

  Ytterligere informasjon
 • Søk etter oljeflak

  Skulle et oljeflak treffe kysten, ville det innebære store skader. Hele dyrepopulasjoner blir truet og floraen blir ødelagt. Avhengig av størrelsen snakker man til og med om en oljepest. Derfor arbeider miljøvernere og utrykningsmannskap alltid for full maskin for å lokalisere og fjerne oljen så raskt som mulig. Dette krever klarsyn, særlig når sikten er dårlig og bølgene høye. Trotec-gruppen...

  Ytterligere informasjon
 • Naturdokumentarer

  Hvordan jakter løvene om natten i ørkenen? Hvor har en anakonda skjult seg? Hvor flykter antilopene når de skremmes opp i mørket? Disse og mange andre spørsmål kan filmskapere besvare for seerne ved hjelp av helt moderne teknologi. Bruken av termokamera blir stadig mer populært når det lages naturdokumentarer. De detaljerte opptakene røper skjulte prosesser og gir seerne et fascinerende innblikk i...

  Ytterligere informasjon