På løpsbanen: Støymåling ved motorer

Spørsmål?

Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.

Handel: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Sluttforbruker: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Bruksområder
  2. Inspeksjoner, motorer og kropp
  3. Lydmåling ved motorer

På løpsbanen: Støymåling ved motorer

For å overholde forskrifter for støynivå må motorene til biler og motorsykler undersøkes med lydnivåmålere fra Trotec.

Støyforskriftene blir strengere på stadig flere løpsbaner. Beboere og deltakere på arrangementer skal vernes mot skadelig støypåvirkning. Viktig for de ansvarlige for motorsportarrangementer: Hvert eneste kjøretøy må testes for støyemisjon på forhånd. En pålitelig måling får du med lydnivåmålerne fra Trotec. De garanterer rask og presis lydmåling.

Noen synes støy er morsomt, andre blir syk av den. Det er forskjellen på mennesker som kommer til en løpsbane eller deltar på motorsportsarrangementer for moro skyld, og dem som bor i nærheten av et slikt sted. For å verne beboere mot skadelig støybelastning, må driftsansvarlige for løpsbanene og ansvarlige for arrangementene på banene overholde visse støyforskrifter. I 2015 kom det for eksempel en forskrift som begrenser det maksimale lydnivået for arrangementer i nordsløyfa på Nürburgring til 130 desibel. For Hockenheimring er lydnivået begrenset til 98 desibel. Dermed kan lydnivået ved forbikjøring av de stasjonære målepunktene kun være på 90 desibel. Det tilsvarer igjen et lydnivå på 98 desibel i stående tilstand. Under motorsportarrangementer måles lydnivået kontinuerlig. Så snart kjøretøyet til en av deltakerne oppleves som støyende, tas det ut av løpet og lydnivået kontrolleres av de løpsansvarlige.

Kontroller på forhånd

For å unngå at motorsportsutøvere blir tatt ut av løpet for tidlig eller ikke får starte, må biler og motorsykler kontrolleres for støyutvikling på forhånd. Det kan eierne gjøre selv, eller for sikkerhets skyld overlate det til proffene på tuning- og bilverksteder. Men også arrangørene av løpene må ha støymålingsutstyret i orden. Det er de som avgjør hvem som får delta på et motorsportsarrangement. For å utføre en nøyaktig støyanalyse av motorer til biler og motorsykler kreves det nøyaktige måleinstrumenter – lydnivåmålere fra Trotec.

På sporet av støykildene

For å gjennomføre riktige tiltak mot støyutvikling i et kjøretøy tidsnok, må man registrere de nøyaktige støyverdiene til hver motor. Ofte er overraskelsen stor: I dag er noen kjøretøy for støyende for visse løpsbaner, selv i originaltilstand. Også under tuningen kan noen proffer la seg rive med. Det er ikke alle motorsportsvenner som ønsker å gi avkall på åpne eksosanlegg, selv om disse som regel medfører ekstremt høy støyutvikling. Det er heller ikke nødvendig, hvis de registrerer støyutviklingen nøyaktig i god tid og overholder gjeldende regler for ombygging.

Støyproffen

En profesjonell kontroll får du med lydnivåmåleren SL300 fra Trotec. Denne brukervennlige lydnivåmåleren forener moderne elektrodynamisk transducer-teknologi med kompakt design. SL300 er raskt klar til bruk når lydnivået til motorer skal kontrolleres. Det oppfyller kravene til lydnivåmåling i nøyaktighetsklasse 2 iht. IEC 61672-1 og ANSI S1.4. LCD-displayet har bakgrunnsbelysning og viser måleverdiene tydelig. Apparatet kan skilte med mange praktiske funksjoner som en fast-slow-tidsvurdering og det kan lagre 50 måleverdier – perfekt for en detaljert analyse og dokumentasjon.

Fordelene ved lydnivåmåleren SL300:

  • Nøyaktighetsklasse 2 iht. IEC 61672
  • Minne for maksimums- og minimumsverdi
  • valgbar tidsvurdering
  • Minne for 50 måleverdier
  • Displaybelysning

Med lydnivåmåleren kan du måle støyutviklingen til en bil eller en motorsykkel, enten i stående tilstand eller ved forbikjøring.

Flere løsninger