Spørsmål?

Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.

Handel: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Sluttforbruker: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Bruksområder
  2. Generelle avfuktingsløsninger
  3. Fuktighetsregulering i gassturbinstasjon

Fuktighetsregulering i gassturbinstasjon

Svært effektive TTR-luftavfuktere øker lønnsomheten

Gassturbinkraftverk bidrar i stor grad til å dekke kortvarige forbrukstopper. For å unngå feil på enkelte gassturbiner som følge av korrosjon og elektronikkproblemer, er det viktig å ha en nøye gjennomtenkt fuktighetsregulering. 

Klimaendringer, knappe ressurser og stadig økende energikostnader øker behovet for en mer miljøvennlig og skånsom strømproduksjon. Gassturbinkraftverk er kjent som en pålitelig overgangsteknologi for ombygging og strømproduksjon til regenerativ energi, selv om driftskostnadene til et varmekraftverk er relativt høye grunnet den lave effekten. Fordi: En stor del av energien går tapt gjennom varmeutvikling og kjøling av turbinene.

Derfor er det enda viktigere å utnytte energien som brukes på en optimal måte. Og å fjerne kostnadskrevende feilkilder med negativ innvirkning på den økonomiske driften av gassturbinstasjonen. Disse kan i verste fall medføre feil og stans i gassturbiner, varmetank eller pumper. For eksempel for fuktig prosess- og regenerasjonsluft!

Faktum er: Produksjonsstans er dyrt! Gassturbinstasjoner må være klare til bruk for å fange opp korte forbrukstopper. Det handler om minutter når turbinene starter opp, så feil og stans kan medføre høye kostnader!

Det øker lønnsomheten å sikre beredskapen

For feilfri drift av gassturbiner kreves det tilstrekkelig lufttilførsel. Luftkvaliteten og optimal regulering av luftfuktigheten spiller en sentral rolle. Dersom luften ikke avfuktes optimalt, dannes det kondens inne i anlegget. Konsekvensene kan bli rust, korroderte komponenter og feil i den følsomme elektronikken.

Trotec-løsningen: stasjonære TTR-adsorpsjons-tørkeaggregater

For individuelle problemstillinger til moderne varmekraftverk tilbyr Trotec stasjonære adsorpsjonstørkere i TTR-serien, en svært effektiv løsning som avfukter også store luftmengder på en pålitelig måte.

Samme hvor høye krav som stilles til aggregatets avfuktingseffekt: Trotec har en egnet adsorpsjonstørker i produktutvalget.

Selv det minste tørkeaggregatet TTR 800 i det store TTR-sortimentet har en nominell luftmengde på 750 kubikkmeter per time. Det er tilstrekkelig avfuktingseffekt til stasjonær prosessluftavfukting for enkelte anlegg og maskiner. Optimale forutsetninger for å ta vare på maskinene og beskytte dem mot skadelig kondensdannelse.

For avfukting av store gassturbinstasjoner, selv i kalde omgivelser inntil 0 °C og med lavt duggpunkt, er det svært effektive tørkeaggregatet TTR 13500 meget velegnet. Det har en enorm avfuktingseffekt på 13 300 kubikkmeter tørr luft per time.

TTR-tørkeaggregater: Perfekt tilpasset dine individuelle behov

Alle adsorpsjonstørkerne i TTR-serien kan kombineres med mange forskjellige utstyrsalternativer og konfigureres etter behov. Trotec tilbyr i tillegg spesialutførelser med spesielt tilpassede komponenter for individuelle løsninger.

Førstehånds ekspertise: Trotec industriservice

Du kan stole på at mange års erfaring og know-how bidrar til en planlegging og realisering av et avfuktingskonsept som passer med Trotec industriservice. Klimaspesialistene fra Trotec analyserer dine prosesser og utarbeider en skreddersydd løsning for deg.

Du finner flere løsninger for kraftprodusenter her...

Etter ønske produserer vi også tilpassede adsorpsjonstørkere i spesialutførelse

Vi produserer etter ønske gjerne også tilpassede adsorpsjonstørkere i spesialutførelse «made in Germany» som passer perfekt til dine behov, for eksempel:

  • TTR-tørkeaggregater i hygieneutførelse
  • TTR-tørkeaggregater for LABS-fri tørrluft
  • TTR-tørkeaggregater med ekstra lavt duggpunkt

Benytt deg av muligheten til å planlegge, konstruere og produsere spesialutførelser med spesielt tilpassede komponenter for egne individuelle behov i nært samarbeid med våre spesialister: Her finner du mer informasjon …

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig