Spørsmål?

Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.

Handel: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Sluttforbruker: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Bruksområder
  2. Generelle avfuktingsløsninger
  3. Luftavfukting i telt

For et behagelig klima: Luftavfukting i telt

Luftavfuktere fra Trotec motvirker skadelig fukt i provisoriske boliger – pålitelig og uten støy.

Når man setter opp et telt eller andre former for provisoriske overnattingssteder, er det viktig med gode rombetingelser. Det gjelder særlig for nødboliger der mange mennesker overnatter sammen. Dette kan for eksempel være teltleire eller containerleire for asylsøkere, teltleire for ungdomsgrupper, romtelt til overnatting ved store arrangementer, eller også containere for sesongarbeidere. Først og fremst når det er kaldt, og telt og containere blir oppvarmet, blir beboerne utsatt for fukt. For å skape et behagelig inneklima kreves det pålitelig luftavfuktere. Dette får du med de effektive luftavfukterne i Trotecs TTK-serie. De er effektive i bruk og skaper gode klimaforhold i provisoriske boliger.

Så snart mange mennesker samles i en provisorisk bolig, oppstår det problemer med inneklimaet: Fukt. Selv om telt eller containere varmes opp om vinteren, slik at inneluften er varm, oppstår det likevel skadelig fukt. Det avhenger av grensetemperaturen der luften blir så avkjølt at den ikke kan lagre vanndampen den inneholder. På grunn av de kalde temperaturene ute blir de tynne telt- eller containerveggene kalde. Samtidig blir den varme inneluften langs de provisoriske veggene raskt avkjølt, slik an den danner kondens. Inneluften som kommer i kontakt med den kalde overflaten, kan altså ikke lagre fuktigheten den inneholder. Dermed renner den ned langs veggene eller drypper fra taket. Og: Jo flere mennesker som oppholder seg i boligen, jo mer fukt dannes det. Den oppstår når vi puster og svetter.

Skadelig fukt

Følgene av for høy luftfuktighet innendørs i en bolig kan være alvorlige. For det første blir tekstiler og utstyr som møbler, puter og sengetøy ubehagelig klamt og vanskelig å tørke. For det andre innebærer dette akutt helsefare på grunn av muggdannelse. Det oppstår ubehagelig lukt, og infeksjons- og forkjølelsessykdommer kan spre seg raskere. Hvis det skal bygges en teltleir til ungdomsarrangementer, en provisorisk leir for asylsøkere eller mennesker som må evakueres fra et boligområde på grunn av akutt fare, hvis en skoleklasse eller barnehagegruppe må flytte til en container på grunn av byggearbeider eller det behøves provisoriske overnattingsmuligheter under større arrangementer: Kun profesjonelle luftavfuktere kan skape et behagelig inneklima og fornuftige betingelser for beboerne i de provisoriske boligene.

Effektiv og pålitelig

For å redusere luftfuktigheten på en pålitelig og effektiv måte i store overnattingshaller er industri-luftavfuktere i Trotecs TTK-serie meget velegnet. De mobile universaltalentene kan enkelt plasseres og kobles til overalt. Med et knappetrykk fjerner de den høye fuktigheten i luften og skaper et behagelig inneklima. Apparatene tåler både ekstrem belastning og arbeider vedlikeholdsfritt. Kondensvannet føres ut under teltveggen eller langs containerveggene og ut. For automatisk drift bør hygrostaten stilles inn på ønsket fuktighet for duggpunkt. Også ved lave temperaturer overbeviser de mobile kondensatorene med pålitelig teknologi og høy tørkekapasitet. De meget robuste stålplatene som apparatene er laget av, tåler alle typer bruk. Det innebærer at alle luftavfuktere i TTK-serien kan benyttes over mange år og til ulike typer tørking - selv ved fuktige byggematerialer.

Fordeler ved kondensatorer i TTK-serien fra Trotec

TTK: står for teknikk, tempo, kapasitet. Apparatene er

  • ekstremt robuste og holdbare.
  • De arbeider helt pålitelig og ved lavt støynivå.
  • Apparatene overbeviser med ekstremt høy avfuktingskapasitet og krever spesielt lite vedlikehold.

Eksterne løsninger – høy effektivitet, mer plass

Spesielt ved liten plass og trange overnattingssteder anbefaler vi en ekstern avfuktingsløsning. Adsorpsjonstørkerne TTR 400 D og TTR 500 D jobber også effektivt utenfra. Apparatet plasseres utenfor teltet eller containeren og tas i drift. De atskilte føringene for tørke- og regenerasjonsluft gjør det mulig med en effektiv, trykknøytral omluftdrift. Den ene slangen fører tørr luft inn i teltet, mens fuktig luft samtidig føres ut av teltet gjennom den andre slangen. Med den intelligente adsorpsjonsteknologien oppnås det mye lavere duggpunkter. På denne måten oppnås bedre tørking og strømsparende drift. En anen fordel - først og fremst for menneskene som befinner seg i boligen: Fordi aggregatene står på utsiden, har de bedre plass inne. Samtidig sperres støyen ute.

Profesjonell rådgivning

Trotec tilbyr et stort utvalg effektive luftavfuktere som skaper et optimalt inneklima for provisoriske overnattingssteder. Hvor mange modeller som trengs på ulike steder, får du vite av de kompetente medarbeiderne i Trotec industriservice. Ved behov ser de på da faktiske forholdene på stedet og vurderer behovet for luftavfukting.

En annen løsning: Leie istedenfor å kjøpe

Luftavfukterne i TTK-serien og adsorpsjonstørkerne i TTR-serien er også tilgjengelige på vår TKL-leieportal. Særlig ved behov kun i en begrenset periode lønner det seg å satse på leiemodeller av høy kvalitet. De fås her til rimelige prise

Flere løsninger