Kundeservice & support: +49 2452 962-450

Ma. – To.: 8:00 – 17:30 | Fr.: 8:00 – 17:00

 1. Bruksområder
 2. Generelle avfuktingsløsninger
 3. Luftavfukting i telt

For et behagelig klima: Luftavfukting i telt

Luftavfuktere fra Trotec motvirker skadelig fukt i provisoriske boliger – pålitelig og uten støy.

Når man setter opp et telt eller andre former for provisoriske overnattingssteder, er det viktig med gode rombetingelser. Det gjelder særlig for nødboliger der mange mennesker overnatter sammen. Dette kan for eksempel være teltleire eller containerleire for asylsøkere, teltleire for ungdomsgrupper, romtelt til overnatting ved store arrangementer, eller også containere for sesongarbeidere. Først og fremst når det er kaldt, og telt og containere blir oppvarmet, blir beboerne utsatt for fukt. For å skape et behagelig inneklima kreves det pålitelig luftavfuktere. Dette får du med de effektive luftavfukterne i Trotecs TTK-serie. De er effektive i bruk og skaper gode klimaforhold i provisoriske boliger.

Så snart mange mennesker samles i en provisorisk bolig, oppstår det problemer med inneklimaet: Fukt. Selv om telt eller containere varmes opp om vinteren, slik at inneluften er varm, oppstår det likevel skadelig fukt. Det avhenger av grensetemperaturen der luften blir så avkjølt at den ikke kan lagre vanndampen den inneholder. På grunn av de kalde temperaturene ute blir de tynne telt- eller containerveggene kalde. Samtidig blir den varme inneluften langs de provisoriske veggene raskt avkjølt, slik an den danner kondens. Inneluften som kommer i kontakt med den kalde overflaten, kan altså ikke lagre fuktigheten den inneholder. Dermed renner den ned langs veggene eller drypper fra taket. Og: Jo flere mennesker som oppholder seg i boligen, jo mer fukt dannes det. Den oppstår når vi puster og svetter.

Skadelig fukt

Følgene av for høy luftfuktighet innendørs i en bolig kan være alvorlige. For det første blir tekstiler og utstyr som møbler, puter og sengetøy ubehagelig klamt og vanskelig å tørke. For det andre innebærer dette akutt helsefare på grunn av muggdannelse. Det oppstår ubehagelig lukt, og infeksjons- og forkjølelsessykdommer kan spre seg raskere. Hvis det skal bygges en teltleir til ungdomsarrangementer, en provisorisk leir for asylsøkere eller mennesker som må evakueres fra et boligområde på grunn av akutt fare, hvis en skoleklasse eller barnehagegruppe må flytte til en container på grunn av byggearbeider eller det behøves provisoriske overnattingsmuligheter under større arrangementer: Kun profesjonelle luftavfuktere kan skape et behagelig inneklima og fornuftige betingelser for beboerne i de provisoriske boligene.

Effektiv og pålitelig

For å redusere luftfuktigheten på en pålitelig og effektiv måte i store overnattingshaller er industri-luftavfuktere i Trotecs TTK-serie meget velegnet. De mobile universaltalentene kan enkelt plasseres og kobles til overalt. Med et knappetrykk fjerner de den høye fuktigheten i luften og skaper et behagelig inneklima. Apparatene tåler både ekstrem belastning og arbeider vedlikeholdsfritt. Kondensvannet føres ut under teltveggen eller langs containerveggene og ut. For automatisk drift bør hygrostaten stilles inn på ønsket fuktighet for duggpunkt. Også ved lave temperaturer overbeviser de mobile kondensatorene med pålitelig teknologi og høy tørkekapasitet. De meget robuste stålplatene som apparatene er laget av, tåler alle typer bruk. Det innebærer at alle luftavfuktere i TTK-serien kan benyttes over mange år og til ulike typer tørking - selv ved fuktige byggematerialer.

Fordeler ved kondensatorer i TTK-serien fra Trotec

TTK: står for teknikk, tempo, kapasitet. Apparatene er

 • ekstremt robuste og holdbare.
 • De arbeider helt pålitelig og ved lavt støynivå.
 • Apparatene overbeviser med ekstremt høy avfuktingskapasitet og krever spesielt lite vedlikehold.

Eksterne løsninger – høy effektivitet, mer plass

Spesielt ved liten plass og trange overnattingssteder anbefaler vi en ekstern avfuktingsløsning. Adsorpsjonstørkerne TTR 400 D og TTR 500 D jobber også effektivt utenfra. Apparatet plasseres utenfor teltet eller containeren og tas i drift. De atskilte føringene for tørke- og regenerasjonsluft gjør det mulig med en effektiv, trykknøytral omluftdrift. Den ene slangen fører tørr luft inn i teltet, mens fuktig luft samtidig føres ut av teltet gjennom den andre slangen. Med den intelligente adsorpsjonsteknologien oppnås det mye lavere duggpunkter. På denne måten oppnås bedre tørking og strømsparende drift. En anen fordel - først og fremst for menneskene som befinner seg i boligen: Fordi aggregatene står på utsiden, har de bedre plass inne. Samtidig sperres støyen ute.

Profesjonell rådgivning

Trotec tilbyr et stort utvalg effektive luftavfuktere som skaper et optimalt inneklima for provisoriske overnattingssteder. Hvor mange modeller som trengs på ulike steder, får du vite av de kompetente medarbeiderne i Trotec industriservice. Ved behov ser de på da faktiske forholdene på stedet og vurderer behovet for luftavfukting.

Flere løsninger

Ytterligere applikasjonseksempler for luftavfukting

 • Miljøsimulering klimarom

  I klimarom og vindkanaler er det tre faktorer som må kunne simuleres optimalt: Lufttemperatur, vindkraft og luftfuktighet. Til det siste punktet krever bilindustrien luftavfuktere som er like effektive også ved lavt duggpunkt under 0°. Altså adsorpsjons-luftavfuktere i toppklassen.

  Ytterligere informasjon
 • Avfukting og luftrensing lakkering

  Ved lakkering av bildeler gjelder det å kontrollere tre parametere: romtemperaturen, luftfuktigheten og luftens støvinnhold. For dette produksjonstrinnet i bilindustrien kan vi tilby fremtidsrettede luftrensere med en spesiell volumregulering i tillegg til luftavfuktere og oppvarming.

  Ytterligere informasjon
 • Tørking av hygroskopisk bulkgods

  Vekslende og for høy luftfuktighet kan gjøre at pulver og granulater mister flyteevnen, noe som medfører høye følgekostnader. For å hindre at hygroskopisk bulkgods klumper seg og tilstopper transportveiene må all luft under produksjon av kjemiske og farmasøytiske produkter være foravfuktet. Med adsorpsjonstørkere fra TTR-serien er dette enkelt å få til.

  Ytterligere informasjon
 • Tørking etter silorengjøring

  Etter at lagerbeholderne og siloene er rengjort, må de tørkes helt for å sikre at det nye bulkgodset er beskyttet mot fuktighet fra start av. For å sikre rask og økonomisk tørking anbefaler vi kunder fra kjemisk og farmasøytisk industri å velge våre høytytende tørkere TTR-serien.

  Ytterligere informasjon
 • Tørking av pellets

  Den som ikke bryr seg om riktig klimatisering i produksjons- og lagerrommene, risikerer store skader på sitt produkt. Det gjelder også ved produksjon av pellets. Det biologiske brenselet er fremfor alt utsatt for en for høy luftfuktighet. Det ubehandlede treverket trekker fuktigheten ut av luften og tar den opp. Resultatet kan være katastrofalt både for kunden og for produsenten: Da er det nemlig...

  Ytterligere informasjon
 • Fuktighetsregulering i hoteller

  Riktig romklima er en forutsetning for at gjestene skal føle seg vel på et hotell. For varm og fuktig luft gjør rommene ufriske og ubehagelige. Ofte oppstår det også skader på materialer og interiør etter kort tid. På tapetene kan det oppstå flekker, gardiner og tekstiler blir klamme og ufriske, og i verste fall kan det også oppstå mugg. I tillegg til god service er det derfor viktig med en...

  Ytterligere informasjon
 • Luftavfukting i skøytehaller

  I alle skøytehaller dannes det kondens som følge av temperaturforskjellen mellom luften og isen, og spesielt når fuktig luft fra utsiden strømmer kontinuerlig inn gjennom kjøleanlegget. Løsningen mot dryppende vann på isen og bygningsskader er en luftavfukter. Ved bruk av en luftavfukter forebygges kondensdannelse på forhånd.

  Ytterligere informasjon
 • Tørking av trykkluft

  De vanligste årsakene til produksjonsstans er for mye vanndamp i maskiner og anlegg, og korrosjon i rørledninger. Derfor er det viktig å unngå for fuktig trykkluft. En effektiv mulighet er å bruke kraftige lufttørkere. Hvor tørr trykkluften må være for å å sikre optimale produksjonsbetingelser og vern av maskiner og anlegg, finner du ut ved å se på den relative luftfuktigheten. Ligger den under 50...

  Ytterligere informasjon
 • Mobile enheter for rørleggere

  Mange håndverksbedrifter som jobber med sanitær, oppvarming og klima bruker mobilt utstyr fra Trotec Group. Her finner rørleggere på et sted de regelmessig trenger i hverdagen for å kompensere for svikt av stasjonære anlegg: alt fra mobile varmeapparat og varmesentraler, over mobile klima- eller kjøleanlegg og helt til klimamålere for å overvåke den mobile klimaløsningen.

  Ytterligere informasjon
 • Fuktighetsregulering etter renovering

  Omfattende renoveringsarbeider gjør at leiligheter og hus raskt finner en kjøper. Eiendomsmeglere velger slik sanering for å gjøre objektet mer attraktivt på markedet. Også husbyggere legger vekt på at det nye huset er i perfekt stand før de flytter inn. Når bygge- eller renoveringsarbeidene nærmer seg slutten, gleder de fremtidige beboerne seg stadig mer til å flytte inn. Her tilbyr de kraftige,...

  Ytterligere informasjon
 • Fuktighetsregulering i kinosaler

  Kinopublikum ønsker først og fremst å slappe av med en god film og leve seg inn i en annen verden i fred og ro. Høye stemmer og uønskede lyskilder kan være like forstyrrende som feil temperatur og dårlig luft i kinosalen. Men fordi det er vanskelig å lufte en kinosal, er den som regel utstyrt med et effektivt klimaanlegg. Men det er ikke nok til å få kontroll over den skadelige luftfuktigheten. Er...

  Ytterligere informasjon
 • Fuktighetsregulering i gassfordelerstasjoner

  Konsekvensene av kondens og høy luftfuktighet i gassfordelerstasjoner er kjente – og kostbare: Korrosjon på rør, trapper og andre metalldeler, samt svikt i styringselektronikk pga. fuktighet, kan koste så det svir. For å unngå at det kommer dit hen lønner det seg å investere i et profesjonelt luftavfuktingssystem.

  Ytterligere informasjon
 • Fuktighetsregulering i gassturbinstasjon

  Gassturbinkraftverk bidrar i stor grad til å dekke kortvarige forbrukstopper. For å unngå feil på enkelte gassturbiner som følge av korrosjon og elektronikkproblemer, er det viktig å ha en nøye gjennomtenkt fuktighetsregulering.

  Ytterligere informasjon
 • Offshore: forebygg korrosjon

  Elektrisk svikt og korroderte metalldeler i gondolen på vindkraftanlegget eller i selve tårnet er dessverre typiske fuktskader i offshore-miljøer. De fører til betraktelige merutgifter på grunn av ekstra vedlikehold og eventuelle driftsstans. I tillegg får anlegget kortere driftstid. Strategisk plasserte luftavfuktere, varmeapparater og vifter hjelper imidlertid godt på, og beskytter mot kondens...

  Ytterligere informasjon
 • Luftavfukting for brokonstruksjoner

  Den indre konstruksjonen av en bro består av stålbjelker, elektriske ledninger eller maskinrom som er utsatt for høy luftfuktighet. I flere tiår har bruken av luftavfuktere vist seg å være et alternativ til kostbar og tidkrevende behandling med rusthemmende maling for å holde den indre konstruksjonen tørr. Trotec tilbyr adsorpsjonstørkere med forskjellig kapasitet til utførelse av luftavfukting.

  Ytterligere informasjon