Kundeservice & support: +49 2452 962-450

Ma. – To.: 8:00 – 17:30 | Fr.: 8:00 – 17:00

 1. Bruksområder
 2. Termografi
 3. Termografi i vannverk

En oversikt over elektronikken: Termografi i vannverk

Termiske bilder viser tilstanden til de elektroniske komponentene i et vannverk – for en feilfri forsyning.

Kundene til en vannleverandør forventer drift uten avbrudd. Og leverandøren garanterer en tjeneste uten avbrudd. Ved kontroll av elektronikken brukes det varmekameraer slik at tekniske problemer kan lokaliseres raskest mulig og bruken av vedlikeholdsgrupper kan fortsette på en effektiv måte. Det detaljerte infrarøde bildene som varmekameraene fra Trotec leverer, viser nøyaktig hvor det er behov for reparasjoner.

Kassere og behandle avløpsvann og forsyne kundene med drikkevann: Det er hovedformålet til vannleverandøren, som lover sine kunder en pålitelig og uavbrutt forsyning. For å kunne holde dette løftet, må teknologien i et vannverk være i perfekt tilstand. Til enhver tid. Fordi: Hvis det først oppstår en teknisk defekt på elektronikken i et vannverk, kan det føre til problemer med forsyningen. Det vil si at skaden må spores opp og utbedres raskest mulig. Kundene er tross alt avhengig av vannforsyningen. Aller helst: Feil på elektronikken bør lokaliseres tidlig slik at det slett ikke skjer noe avbrudd. Derfor er vedlikeholdsgruppene til en vannleverandør konstant i arbeid. 

Utstyrt som fagfolk

Fagfolkene er utstyrt med tallrike mekaniske og elektriske målere for å holde elektronikken i gang kontinuerlig. For å forebygge, men også i tilfelle skade, trenger de en målemetode som sporer opp skjulte feil på elektronikken. Derfor bruker fagfolkene et profesjonelt varmekamera. Den infrarøde teknologien gjør det mulig å registrere og synliggjøre temperaturforskjeller på elektroniske komponenter som koblingsskap, elektriske ledninger, sikringstavler, stikkontakter og koblingsanlegg. Feilene gjenkjennes som varme steder på de termiske bildene.

Presis teknologi       

For å støtte arbeidet til vedlikeholdsgruppene og dermed garantere kundenes tilfredshet, har Trotec-gruppen et stort utvalg av kraftige og presise varmekameraer tilgjengelig. De leverer detaljerte termiske bilder som tydelig letter søket etter årsaker til problemer på elektronikken. De kompakte varmekameraene i Trotecs IC-serie overbeviser for eksempel med presise termografiske målinger i sanntid. De utmerker seg med tallrike måle- og analysefunksjoner og leverer pålitelige og detaljerte resultater.

En ekstra partner: Kan brukes på mange måter for inspeksjon av elektronikken i vannverk. Varmekameraet EC060V. Dette infrarøde kameraet har en vedlikeholdsfri, ukjølt bildesensor med en detektoroppløsning på 160 x 120 målepunkter og 19 200 helradiometriske, autarke temperaturmålepunkter. Det registrerer selv de minste temperaturforandringer i sanntid. Bilde-i-bilde-funksjonen er spesielt nyttig, siden den kan dokumentere detaljert i testrapporten hvor de målte skadestedene befinner seg.

Andre inspeksjoner

Med varmekameraet EC060V kan det ikke bare spores opp feil på det elektriske systemet. Ved hjelp av dette kameraet kan pumper overvåkes, ventiler testes for lekkasjer og rørledninger undersøkes for skader. Uansett hvilket varmekamera fra Trotec du bestemmer deg for – med Trotecs teknologi er du til enhver tid rustet for å kontrollere prosessene i et vannverk.

Oversikt over fordelene med EC060V

 • helradiometrisk infrarødt kamera originalt produsert i EU
 • sanntidsmåling og bildegjengivelse i sanntid for detaljerte termiske bilder av høy kvalitet
 • høy termisk ømfintlighet
 • integrert digitalt kamera for å ta visuelle bilder
 • Lagring av infrarøde og visuelle bilder
 • enkel håndtering
 • stort, svingbart LCD-fargedisplay
 • svært mye for pengene

Termografi i vannverk

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig

Ytterligere brukseksempler for måleteknologi innen termografi

 • Overvåkning av ville dyr

  Foruten kikkert er det for overvåking av ville dyr spesielt ett utstyret som ikke bør mangle: et varmekamera. Ved hjelp av infrarøde bilder kan dyrene spores opp ved dårlige siktforhold og i totalt mørke. Med varmekameraene i IC-serien tilbyr Trotec pålitelige overvåkningsenheter. Hendig, presise og robuste – alt til en lav pris.

  Ytterligere informasjon
 • Helsesjekk av trær

  Det er enten eiere eller offentlig forvaltning som har ansvar for sikkerheten i parker, på stier og i skogen, og som må ta seg av området. Aktsomhetsplikten omfatter også å vurdere helsen til trærne profesjonelt for å kunne utføre noen pleietiltak. Hvis det viser seg at et tre er døende, må det fjernes raskest mulig så det ikke utgjør noen fare for forbipasserende. Ved hjelp av infrarød teknologi...

  Ytterligere informasjon
 • Hestetermografi

  Hesten er et av Tysklands mest populære dyr. Hvis en hest skulle bli syk eller akutt skadet, kan behandlingskostnadene raskt bli svært høye. Jo senere en fysisk svekkelse blir oppdaget, desto lengre og dyrere blir legingsprosessen. Termografi brukes derfor stadig hyppigere for forebygging, akutt diagnostikk og rehabilitering.

  Ytterligere informasjon
 • Infrarød termografi for grensesikring

  Overvåkningen av tilfluktsrom og grenser er en ansvarsfull oppgave. Alt dreier seg om sikkerheten. Oppgaven til grensevaktene er å spore opp uvedkommende og anholde dem. Inntrengere benytter seg fremfor alt av dårlige siktforhold som skjul, så grensevaktene må fremfor alt være rustet om natten og ved tykk tåke. Det er nødvendig med utstyr med den nyeste teknikken. Og da tilbyr varmekameraene i...

  Ytterligere informasjon
 • Infrarød termografi innen stålproduksjonen

  Der det trengs kraftig ytelse, brukes det stål: anleggs- og maskinkonstruksjon, bilindustrien eller bygging av jernbaner og tilbehør. Etterspørselen etter stål er stadig økende. For at produsenten av produkter som bearbeides i stål skal kunne tilby best kvalitet, er kravene til råstålet ekstremt høye. Pålitelig og ikke-destruktiv kvalitetskontroll er mulig ved bruk av varmekameraer. Takket være...

  Ytterligere informasjon
 • Infrarød termografi i husdyravl

  Varmekameraer har allerede i flere år vist seg å være effektive innen industriell husdyravl av storfe, griser, sauer, geiter og fjærkre. De gir dyreoppdrettere og veterinærer en kostnadseffektiv metode for tidlig temperaturmåling og viktige data om tilstanden til det aktuelle avlsdyret. Hos Trotec finner du et stort utvalg av kameraer for infrarød termografi.

  Ytterligere informasjon
 • Elektrotermografi

  Hvordan er tilstanden til strømledningene som skjuler seg i en vegg eller et apparat? Er plasten blitt porøs? Er det feil i koblingene? Om det er like før en strømledning eller kobling løsner, eller isoleringen er i ferd med å sprekke, kan du vente deg store skader. For å forhindre brann i ledninger og feilfunksjon i det elektriske anlegget, er det viktig å finne slike feil på ledningene tidlig og...

  Ytterligere informasjon
 • Termografi i vindkraftanlegg

  Rotorbladenes oppgave i et vindkraftanlegg er å omgjøre vindkraften til elektrisk energi. De består av blandingsmateriale, kompositt, og blir utsatt for en enorm belastning både under produksjon og i drift. Derfor er det avgjørende for stabiliteten at de er i feilfri tilstand. Både produsenten og driftsansvarlig for en vindturbin får en nøyaktig oversikt over rotorbladene, både utvendig og...

  Ytterligere informasjon
 • Inspeksjon av solcelleanlegg

  Solcelleanlegg må være i optimal stand for å forsørge privatfolk og kunder som benytter seg av dem, på best mulig måte. Det kreves mer enn planlegging og installasjon. Også kontroll av solcellene og hele anlegget er utslagsgivende. Skjulte mangler eller defekter kan enkelt lokaliseres med et varmekamera fra Trotecs IC-serie. En god partner under inspeksjonen – både for fagfolk og privat.

  Ytterligere informasjon
 • Lokalisering i vann

  God sikt i høy sjø er ekstremt viktig, nettopp om natten. Det vet enhver sjømann som har vært ute med et skip i mørket. Fritidsbåtførere og redningsmannskaper som ønsker å styre båtene sine sikkert og lokalisere andre båter og personer i vannet, bruker infrarød teknologi. Varmekameraene fra Trotec gir detaljerte og innsiktsfulle termiske bilder og viser hvor det befinner seg hindre eller personer...

  Ytterligere informasjon
 • Søk etter oljeflak

  Skulle et oljeflak treffe kysten, ville det innebære store skader. Hele dyrepopulasjoner blir truet og floraen blir ødelagt. Avhengig av størrelsen snakker man til og med om en oljepest. Derfor arbeider miljøvernere og utrykningsmannskap alltid for full maskin for å lokalisere og fjerne oljen så raskt som mulig. Dette krever klarsyn, særlig når sikten er dårlig og bølgene høye. Trotec-gruppen...

  Ytterligere informasjon
 • Naturdokumentarer

  Hvordan jakter løvene om natten i ørkenen? Hvor har en anakonda skjult seg? Hvor flykter antilopene når de skremmes opp i mørket? Disse og mange andre spørsmål kan filmskapere besvare for seerne ved hjelp av helt moderne teknologi. Bruken av termokamera blir stadig mer populært når det lages naturdokumentarer. De detaljerte opptakene røper skjulte prosesser og gir seerne et fascinerende innblikk i...

  Ytterligere informasjon