Kundeservice & support: +49 2452 962-450

Ma. – To.: 8:00 – 17:30 | Fr.: 8:00 – 17:00

 1. Bruksområder
 2. Termografi
 3. Lokalisering i vann

Skip og personer forut: Lokalisering i vann

Termiske bilder viser hvor det befinner seg fremmede skip eller personer i vannet – best sikt selv i mørket.

God sikt i høy sjø er ekstremt viktig, nettopp om natten. Det vet enhver sjømann som har vært ute med et skip i mørket. Fritidsbåtførere og redningsmannskaper som ønsker å styre båtene sine sikkert og lokalisere andre båter og personer i vannet, bruker infrarød teknologi. Varmekameraene fra Trotec gir detaljerte og innsiktsfulle termiske bilder og viser hvor det befinner seg hindre eller personer i vannet.

På den mørke årstiden er det viktig å ha oversikt når man er ute med båter og skip på vannet. Tåke, kraftig regn og det at det blir tidlig mørkt hindrer ofte sikten, og det kan føre til store komplikasjoner. I havner eller kanaler viser bøyer vei, og disse må gjenkjennes tidlig nok – det samme gjelder objekter som ikke er opplyst, som for eksempel kajakker, vannscootere eller småbåter, samt hindre som skjær, drivved og stokker i vannet. Det er særdeles viktig med optimal sikt når et menneske eller et dyr har gått over bord, fordi det dreier seg om å redde liv. Hvis dagslyset forsvinner, eller tåke forhindrer sikten, bruker erfarne sjøfolk infrarød teknologi. Med et varmekamera vises temperaturforskjellene detaljert, og dermed kan personer, drivgods og andre hindringer oppdages på kortest mulig tid.

Klar sikt i mørke og tåke

Der det er nødvendig med klar sikt, er Trotec-gruppen med sine profesjonelle varmekameraer på pletten. De leverer detaljerte termiske bilder som letter søket etter personer og hindringer i vannet betraktelig. Ekte proffer for oversikt til lands og til vanns. Det er de infrarøde kameraene i IC-serien fra Trotec. De tilbyr en spesielt presis teknologi for termografiske sanntidsmålinger og har samtidig stor rekkevidde. Dermed kan skjær, bøyer, drivgods, andre skip og mennesker i vannet gjenkjennes tidlig på store avstander, både om dagen og om natten, i tett regn eller tykk tåke. Fordelen for skipsfart: Verken lyskilder fra andre skip eller i havner påvirker kvaliteten på de termiske bildene! De robuste kameraene er ikke bare kraftige og gir optimal orientering – de ligger også godt i hånden slik at de til enhver tid kan brukes, og de blir dermed et ekstra voktende øye for sjøfolkene.

Topp utstyr

Presis teknologi og perfekt utstyrt: Det varter for eksempel varmekameraet IC085LV opp med. Med den ytterst høye geometriske oppløsningen på 1,1 mrad og en stor 384 x 288' infrarød sensor med over 110 000 autarke temperaturmålepunkter leverer det skarpe termiske bilder, selv under tøffe forhold. Bildene ser du på en bevegelig 3,5" LCD-fargeskjerm. Takket være den høye bildegjentakelsesfrekvensen på 50/60 Hz er det ingen detalj som unnslipper IC085LV. Profesjonelt serieutstyr er tilgjengelig for sikker navigasjon og raskt og presist personsøk: blant annet et integrert digitalkamera for å ta ekte bilder, en fotolampe og DuoVision-funksjonen for sanntidsvisning av infrarøde og ekte bilder lagt over hverandre. Takket være Bluetooth-tilkoblingen som fås som ekstrautstyr, er det mulig med trådløse, muntlige kommentarer via headset. På den måten kan personsøk og patruljering på vann enkelt registreres og dokumenteres.

Kraftige modeller

IC-varmekamera-serien fra Trotec har i tillegg til IC085LV også andre kraftige modeller: IC125LV. Trotec har den moderne teknologien for termiske bilder, og du har valget.

Alle IC-modellene tilbyr

 • helradiometriske termiske bilder.
 • høy bildegjentakelsesfrekvens.
 • høy termisk ømfintlighet.
 • en bevegelig 3,5-tommers LCD-skjerm.
 • automatisk temperaturforfølgelse.
 • temperaturalarm.
 • integrert laserpeker.
 • infrarøde videoopptak i sanntid.
 • topp kvalitet produsert i EU.

Lokalisering i vann

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig

Ytterligere brukseksempler for måleteknologi innen termografi

 • Overvåkning av ville dyr

  Foruten kikkert er det for overvåking av ville dyr spesielt ett utstyret som ikke bør mangle: et varmekamera. Ved hjelp av infrarøde bilder kan dyrene spores opp ved dårlige siktforhold og i totalt mørke. Med varmekameraene i IC-serien tilbyr Trotec pålitelige overvåkningsenheter. Hendig, presise og robuste – alt til en lav pris.

  Ytterligere informasjon
 • Helsesjekk av trær

  Det er enten eiere eller offentlig forvaltning som har ansvar for sikkerheten i parker, på stier og i skogen, og som må ta seg av området. Aktsomhetsplikten omfatter også å vurdere helsen til trærne profesjonelt for å kunne utføre noen pleietiltak. Hvis det viser seg at et tre er døende, må det fjernes raskest mulig så det ikke utgjør noen fare for forbipasserende. Ved hjelp av infrarød teknologi...

  Ytterligere informasjon
 • Hestetermografi

  Hesten er et av Tysklands mest populære dyr. Hvis en hest skulle bli syk eller akutt skadet, kan behandlingskostnadene raskt bli svært høye. Jo senere en fysisk svekkelse blir oppdaget, desto lengre og dyrere blir legingsprosessen. Termografi brukes derfor stadig hyppigere for forebygging, akutt diagnostikk og rehabilitering.

  Ytterligere informasjon
 • Infrarød termografi for grensesikring

  Overvåkningen av tilfluktsrom og grenser er en ansvarsfull oppgave. Alt dreier seg om sikkerheten. Oppgaven til grensevaktene er å spore opp uvedkommende og anholde dem. Inntrengere benytter seg fremfor alt av dårlige siktforhold som skjul, så grensevaktene må fremfor alt være rustet om natten og ved tykk tåke. Det er nødvendig med utstyr med den nyeste teknikken. Og da tilbyr varmekameraene i...

  Ytterligere informasjon
 • Infrarød termografi innen stålproduksjonen

  Der det trengs kraftig ytelse, brukes det stål: anleggs- og maskinkonstruksjon, bilindustrien eller bygging av jernbaner og tilbehør. Etterspørselen etter stål er stadig økende. For at produsenten av produkter som bearbeides i stål skal kunne tilby best kvalitet, er kravene til råstålet ekstremt høye. Pålitelig og ikke-destruktiv kvalitetskontroll er mulig ved bruk av varmekameraer. Takket være...

  Ytterligere informasjon
 • Infrarød termografi i husdyravl

  Varmekameraer har allerede i flere år vist seg å være effektive innen industriell husdyravl av storfe, griser, sauer, geiter og fjærkre. De gir dyreoppdrettere og veterinærer en kostnadseffektiv metode for tidlig temperaturmåling og viktige data om tilstanden til det aktuelle avlsdyret. Hos Trotec finner du et stort utvalg av kameraer for infrarød termografi.

  Ytterligere informasjon
 • Elektrotermografi

  Hvordan er tilstanden til strømledningene som skjuler seg i en vegg eller et apparat? Er plasten blitt porøs? Er det feil i koblingene? Om det er like før en strømledning eller kobling løsner, eller isoleringen er i ferd med å sprekke, kan du vente deg store skader. For å forhindre brann i ledninger og feilfunksjon i det elektriske anlegget, er det viktig å finne slike feil på ledningene tidlig og...

  Ytterligere informasjon
 • Termografi i vannverk

  Kundene til en vannleverandør forventer drift uten avbrudd. Og leverandøren garanterer en tjeneste uten avbrudd. Ved kontroll av elektronikken brukes det varmekameraer slik at tekniske problemer kan lokaliseres raskest mulig og bruken av vedlikeholdsgrupper kan fortsette på en effektiv måte. Det detaljerte infrarøde bildene som varmekameraene fra Trotec leverer, viser nøyaktig hvor det er behov...

  Ytterligere informasjon
 • Termografi i vindkraftanlegg

  Rotorbladenes oppgave i et vindkraftanlegg er å omgjøre vindkraften til elektrisk energi. De består av blandingsmateriale, kompositt, og blir utsatt for en enorm belastning både under produksjon og i drift. Derfor er det avgjørende for stabiliteten at de er i feilfri tilstand. Både produsenten og driftsansvarlig for en vindturbin får en nøyaktig oversikt over rotorbladene, både utvendig og...

  Ytterligere informasjon
 • Inspeksjon av solcelleanlegg

  Solcelleanlegg må være i optimal stand for å forsørge privatfolk og kunder som benytter seg av dem, på best mulig måte. Det kreves mer enn planlegging og installasjon. Også kontroll av solcellene og hele anlegget er utslagsgivende. Skjulte mangler eller defekter kan enkelt lokaliseres med et varmekamera fra Trotecs IC-serie. En god partner under inspeksjonen – både for fagfolk og privat.

  Ytterligere informasjon
 • Søk etter oljeflak

  Skulle et oljeflak treffe kysten, ville det innebære store skader. Hele dyrepopulasjoner blir truet og floraen blir ødelagt. Avhengig av størrelsen snakker man til og med om en oljepest. Derfor arbeider miljøvernere og utrykningsmannskap alltid for full maskin for å lokalisere og fjerne oljen så raskt som mulig. Dette krever klarsyn, særlig når sikten er dårlig og bølgene høye. Trotec-gruppen...

  Ytterligere informasjon
 • Naturdokumentarer

  Hvordan jakter løvene om natten i ørkenen? Hvor har en anakonda skjult seg? Hvor flykter antilopene når de skremmes opp i mørket? Disse og mange andre spørsmål kan filmskapere besvare for seerne ved hjelp av helt moderne teknologi. Bruken av termokamera blir stadig mer populært når det lages naturdokumentarer. De detaljerte opptakene røper skjulte prosesser og gir seerne et fascinerende innblikk i...

  Ytterligere informasjon