Stikksager | HighPerformance pendelstikksager fra Trotec

Spørsmål?

Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.

Handel: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Sluttforbruker: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Produkter og tjenester
  2. Verktøy
  3. Stikksager

Stikksager med pendel

Alltid perfekt tilpasset til behovene – stikksager med batteri, ledning eller knott

I tillegg til boring, er saging av treverk og andre materialer en av de hyppigste oppgavene for hobbysnekkere og håndverkere. Da er det ikke så rart at den elektriske stikksagen har blitt et av de mest populære elektroverktøyene. I motsetning til vanlige stikksager, kan pendelstikksagene ikke bare bevege sagbladet vertikalt, men også horisontalt. Denne flertrinns justerbare pendelen reduserer det nødvendige mengden av kraft som trengs for bevegelse fremover, og muliggjør dermed raskere sagefremgang.

Merkekvalitet med prisfordel

Til nå kunne man kun velge mellom to typer pendelstikksager – enten bra, men dyr, eller bare billig. Med PowerTools fra Trotec kan du nå velge smart: lav pris, gode produkter og god design – alt i ett. HighPerformance over hele linjen. Vi står ikke bare for merkekvalitet når det gjelder målere og luftbehandlingsløsninger, men også for elektroverktøy: Profesjonelle Trotec-løsninger som gir deg mye for pengene!

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig

Stikksager – dette må du passe på når du kjøper

Tre
Metall

1. Hva skal du hovedsaklig bruke stikksagen til?

For å finne egnet stikksag til dine behov og krav, må du først tenke over hvilke materialer du hovedsaklig bearbeider og hvilke snitt du ønsker å utføre. Hver modell har et annet kurveforhold, og også når det gjelder effekten finnes det til dels store forskjeller.

Avhengig av bruksformål må du passe på at spesielt tilbehør allerede er del av apparatets leveringsomfang. Hvis du for eksempel ønsker lengre, rette snitt, er et parallellanslag ytterst nyttig. Det hjelper deg med å minimere de konstruksjonsbetingede avvikene når det sages rett frem. Planlegger du gjæringssnitt, anbefaler vi stikksager med justerbare fotplater. En integrert blåsefunksjon holder arbeidsplassen fri for spon og støv, mens bytte av sagblad uten verktøy øker komforten med arbeidet.

2. Bøyleform eller stavform med knott – hvilke stikksager er bedre?

Konstruksjons-formen er en avgjørende faktor for å lykkes med de ulike kuttemulighetene. Stikksager med bøylehåndtak er fremfor alt for nybegynnere og hobbysnekkere. De ligger trygt i hånden for rette kutt, kan føres med én hånd uten problemer, og er ofte lettere å slå på og av.

Proffene foretrekker som oftest stikksager med knotthåndtak som vår PJSS 11‑230V, som er lettere å manøvrere ved kompliserte oppgaver som kurvekutting, gjæringssnitt og arbeid over hodet enn stikksager med bøylehåndtak. Med knotten på forsiden av maskinen gir du den de optimale presset fremover mens du kan føre apparatet nøyaktig med den andre hånden.

Stikksager

Hva er en stikksag?

Stikksager er verktøy med et sagblad som er spent inn på én side. Sagbladets bevegelse opp og ned lager et snitt i arbeidsemnet, men bare den oppadgående bevegelsen medfører en fjerning av materiale.

3. Stikksager med batteri eller ledning?

Om en modell med ledning eller batteri er best egnet, avhenger av bruksformålet. Stikksager med ledning har den fordelen at du kan arbeide uten avbrytelser så lenge strømledningen er koblet til et fungerende strømuttak. En batteridrevet stikksag som vår PJSS 10‑20V er det ideelle valget hvis det er dårlig med tilkoblingsmuligheter på bruksstedet. Du trenger ikke å legge en lang skjøteledning først, du kan bare sette i gang.

Når det gjelder ytelsen kan imidlertid ikke de batteridrevne stikksagene måle seg med de elektriske stikksagene med ledning. Batteriet varer i en viss tid, så må det lades. For lengre arbeid anbefaler vi at du kjøper et ekstra batteri. Når batteriet er tomt kan du da bare sette inn det oppladede andre batteriet. Mens du jobber videre, kan det tomme batteriet lades opp, og det sparer deg et lengre tidsavbrudd i arbeidet. 

Laserføringslys

4. Stikksager med laser – hvilke fordeler har disse?

Noen moderne stikksager, som vår PJSS 10‑230V eller PJSS 11‑230V har et laserføringslys som markerer kuttelinjen. Det kobles inn separat, og laseren projiserer en tydelig synlig rød linje på arbeidsemnet og viser deg dermed helt presist i hvilken retning kuttet går. Avvik fra kuttelinjen oppdages umiddelbart og kan korrigeres direkte.

5. Sagblad: Hva er forskjellen?

For å kunne sage helt optimalt med stikksager, trenger du riktig sagblad. Når du velger sagblad, må du ta hensyn til følgende faktorer:

5.1. Typer sagblad

I prinsippet deles bladene for stikksager inn i følgende fire materialgrupper:

  • HCS (karbonstål) – for mykere materialer som tre, trefiberplater og plast
  • HSS (høytytende høyhastighetsstål) – for hardere materialer som aluminium, jern, stål eller
  • ikke-jernholdige metaller BIM (bimetall av HCS og HSS) – for arbeid i harde tresorter, metaller og hard
  • plast HM (hardmetall) – for saging av sementfiberplater, gipsplater og glassfiberforsterket plast

5.2. Fortanningen til sagbladet

Tannfordelingen, avstanden mellom to sagtenner, angis i millimeter eller i tommer. Jo mykere materialet som skal bearbeides er, desto større må tannfordelingen til sagbladet være. For liten tannavstand kan gjøre det vanskelig å føre bort sponet, slik at stikksagene arbeider langsommere eller i ekstreme tilfeller også kan sette seg fast.

5.3. Innspenningsfunksjon uten verktøy

Stikksager med hurtigchuck gjør det mulig å bytte sagblad uten verktøy på noen sekunder.

Innstillinger av pendelintensiteten
4-trinns drift: Tre pendeltrinn pluss trinn for finkutting

6. Hva er forskjellen mellom stikksager og pendelstikksager?

Ved første øyekast er det ingen store forskjeller mellom stikksager og pendelstikksager. På den sistnevnte beveger sagbladet seg imidlertid ikke bare opp og ned som på en stikksag.

På pendelstikksager blir sagbladet også skjøvet fremover med en føringsrull. Så i tillegg til vertikal bevegelse, får du også en horisontal bevegelse, noe som gjøre at sagbladet skjærer seg gjennom arbeidsemnet med mer kraft. Det sparer deg tid og gjør det lettere å sage.

Optimal tanngeometri

7. Hvordan kan man unngå oppriving?

På stikksager kutter sagbladet ved hver oppadgående bevegelse. Det fører hyppig til at snittet rives opp og gir frynsede kuttelinjer.

De fleste håndverkere omgår dette problemet ved å snu arbeidsemnet, sette sagen på omvendt vei, tape snittkanten med tape eller maskeringstape, eller bruke et spesielt sagblad med omvendt fortanning.

Stikksagene fra Trotec har en gjennomsiktig sponskjerm, som sørger for nøyaktige snitt uten oppriving og gjør det unødvendig med slike nødløsninger.

8. Hva betyr wattangivelsen for stikksagene?

Prinsipielt gjelder det samme for stikksager som for alle andre elektroverktøy: Jo høyere effekt i watt, desto større er maskinens yteevne. Kompakte sager med et kraftforbruk på rundt 600 watt er ideelle for nybegynnere og generelt til hjemmebruk. For profesjonell bruk anbefales derimot de kraftige pendelstikksagene med minst 700 watt, som ikke bare oppnår betydelig større sagedybde, men også høyere kuttehastighet.

9. Hvilke utstyrsfunksjoner må man ta hensyn til?

Et blikk på utstyrsfunksjonene til stikksagene kan spare deg mye irritasjon ved senere bruk. For batteridrevne stikksager kan for eksempel et reservebatteri være like fordelaktig som en ladestatusindikator. En elektronisk slagtallregulering muliggjør sikkert arbeid i henhold til materialet. En integrert tilkobling til støvavtrekk som suger bort støv og spon umiddelbart kan også være praktisk. Du bør heller ikke glemme en egnet transportkoffert der stikksagen samt tilbehøret kan oppbevares.

Med de kraftige stikksagene fra Trotec har du alltid det riktige verktøyet tilgjengelig. Vår batteridrevne stikksag PJSS 10‑20V med et 20 volt kraftig litium-ion-batteri gjør det mulig å arbeide på områder uten strømtilkobling. For presis kutting rett frem, i kurver eller gjæringssnitt anbefaler vi våre laserførte stikksager PJSS 10‑230V og PJSS 11‑230V. Alle Trotec-stikksagene leveres med flere tresagblad, et metallsagblad og ytterligere omfangsrikt tilbehør.