Luftavfukting hos kraftprodusenter
 1. Bransjeløsninger
 2. Bransjeoversikt
 3. Kraftprodusenter

Luftavfukting hos kraftprodusenter

Profesjonell klimakondisjonering for kraftverk

Luftavfukting hos kraftprodusenter

Luftavfukting mot kondens og korrosjon i kraftverk

For høy luftfuktighet er den klart største utfordringen for alle som driver kraftverk. Med høy luftfuktighet oppstår nemlig kondens og korrosjon som kan skade mekaniske deler. Et profesjonelt konsept for luftavfukting er derfor svært viktig for å sikre trygg drift.

Høy luftfuktighet – med korrosjon som resultat – kan føre til feil på turbiner, pumper, koplingsanlegg og hele det elektroniske anlegget i kraftverk. Dette gjelder spesielt for blant annet vannkraftverk eller offshore-vindkraftanlegg der man hele tiden kjemper med vannrelaterte problemer. For kraftprodusenter må målet med klimakondisjoneringen derfor være å få kontroll over luftfuktigheten. Bare på den måten kan man forebygge driftsavbrudd samt høye vedlikeholds- og reparasjonskostnader.

Høyeffektiv teknologi for tørt romklima i kraftverk

Industriservice-ekspertene våre vil sammen med teamet ditt utarbeide et klimakondisjoneringskonsept med høyeffektivt utstyr for kraftverk: De stasjonære adsorpsjonsluftavfukterne i TTR-serien er særlig egnet for kontinuerlig drift i kraftverk. For bruk i eksplosjonsfarlige områder tilbys TTR 250 Ex. Også industrikondensatorene i DH-serien og de mobile byggtørkerne i TTR-serien er svært godt egnet for klimakondisjonering hos kraftprodusenter. Vifter sørger for optimal luftsirkulasjon også på steder med vanskelig tilkomst, og hindrer dermed kondensdannelse. Hvis romluften skal varmes eller avkjøles ytterligere, anbefales de elektriske varmeapparatene og klimaanleggene våre. Med målerne og dataloggerne våre kan romluftkvaliteten overvåkes konstant for å sikre at luftfuktigheten holdes konstant nede.

Dermed er du alltid på den sikre siden! Prøvekjøring med Trotecs industriservice

Vår industriservice sørger for at du får en trygg og funksjonell avfuktingsløsning: Før de stasjonære industritørkerne eller luftavfukterne installeres, tester vi ved hjelp av mobilt utstyr og mobil fjernovervåkning at løsningen vår fungerer i praksis. Stasjonære løsninger installeres i kraftverket først når det er bekreftet at luftavfuktings­løsningen fungerer etter planen.

Etter ønske produserer vi også tilpassede adsorpsjonstørkere i spesialutførelse

Vi produserer etter ønske gjerne også tilpassede adsorpsjonstørkere i spesialutførelse «made in Germany» som passer perfekt til dine behov, for eksempel:

 • TTR-tørkeaggregater i hygieneutførelse
 • TTR-tørkeaggregater for LABS-fri tørrluft
 • TTR-tørkeaggregater med ekstra lavt duggpunkt

Benytt deg av muligheten til å planlegge, konstruere og produsere spesialutførelser med spesielt tilpassede komponenter for egne individuelle behov i nært samarbeid med våre spesialister: Her finner du mer informasjon …


Trotec-produkter for kraftprodusenter

Brukseksempler for kraftprodusenter

 • Elektrotermografi

  Hvordan er tilstanden til strømledningene som skjuler seg i en vegg eller et apparat? Er plasten blitt porøs? Er det feil i koblingene? Om det er like før en strømledning eller kobling løsner, eller isoleringen er i ferd med å sprekke, kan du vente deg store skader. For å forhindre brann i ledninger og feilfunksjon i det elektriske anlegget, er det viktig å finne slike feil på ledningene tidlig og...

  Ytterligere informasjon
 • Fuktighetsregulering i gassfordelerstasjoner

  Konsekvensene av kondens og høy luftfuktighet i gassfordelerstasjoner er kjente – og kostbare: Korrosjon på rør, trapper og andre metalldeler, samt svikt i styringselektronikk pga. fuktighet, kan koste så det svir. For å unngå at det kommer dit hen lønner det seg å investere i et profesjonelt luftavfuktingssystem.

  Ytterligere informasjon
 • Inspeksjoner hos energileverandører

  Energileverandørene har et stort ansvar. Ytelsen og tilfredsheten til mange selskaper og privatkunder avhenger av deres arbeid. Det gjelder særlig for strømforsyningen. Kundene må kunne stole på feilfri forsyning. For at ledningsnettet til enhver tid skal være i drift, må energileverandøren garantere at det tekniske er i optimal stand. Med regelmessige inspeksjoner har leverandørene mulighet til å...

  Ytterligere informasjon
 • Avfukting i vindkraftdelelageret

  Under montering av vindkraftanlegg blir anleggsdelene gjerne liggende månedsvis i svært store lagerhaller eller midlertidige teltlagre på stedet. For å unngå lagerskader som følge av korrosjon og rust er det viktig å ha et nøye gjennomtenkt system for fuktighetsregulering.

  Ytterligere informasjon
 • Arbeidstelt for kabeloperatører ved gravearbeid

  Ved legging av kobber- eller fiberoptiske kabler er det nødvendig å beskytte arbeidsområdet mot vær og vind for å kunne utføre elektrisk arbeid. I denne anledning trenger installatøren fremfor alt godt lys, slik at han kan identifisere fargene helt nøyaktig og koble kablene riktig. Alle arbeidstelt fra Trotec Group er godt egnet for kabeloperatører på grunn deres lysekte materiale.

  Ytterligere informasjon
 • Mobile varmesentraler for biogassanlegg

  Når man i et biogassanlegg har igangsatt gjæringsprosessen av organisk biomasse utvinnes en gassblanding som brukes til energiproduksjon. Under denne gjæringsprosessen utvikler det seg varme og det holder gjæringsprosessen i gang. Før biomassen imidlertid har nådd riktig gjæringstemperatur, trenger man et eksternt varmeanlegg i oppvarmingsfasen: Dette kan løses ved å leie mobile oljefyrte...

  Ytterligere informasjon
 • Termografi i vindkraftanlegg

  Rotorbladenes oppgave i et vindkraftanlegg er å omgjøre vindkraften til elektrisk energi. De består av blandingsmateriale, kompositt, og blir utsatt for en enorm belastning både under produksjon og i drift. Derfor er det avgjørende for stabiliteten at de er i feilfri tilstand. Både produsenten og driftsansvarlig for en vindturbin får en nøyaktig oversikt over rotorbladene, både utvendig og...

  Ytterligere informasjon
 • Tørking av pellets

  Den som ikke bryr seg om riktig klimatisering i produksjons- og lagerrommene, risikerer store skader på sitt produkt. Det gjelder også ved produksjon av pellets. Det biologiske brenselet er fremfor alt utsatt for en for høy luftfuktighet. Det ubehandlede treverket trekker fuktigheten ut av luften og tar den opp. Resultatet kan være katastrofalt både for kunden og for produsenten: Da er det nemlig...

  Ytterligere informasjon
 • Offshore: forebygg korrosjon

  Elektrisk svikt og korroderte metalldeler i gondolen på vindkraftanlegget eller i selve tårnet er dessverre typiske fuktskader i offshore-miljøer. De fører til betraktelige merutgifter på grunn av ekstra vedlikehold og eventuelle driftsstans. I tillegg får anlegget kortere driftstid. Strategisk plasserte luftavfuktere, varmeapparater og vifter hjelper imidlertid godt på, og beskytter mot kondens...

  Ytterligere informasjon
 • Inspeksjon av solcelleanlegg

  Solcelleanlegg må være i optimal stand for å forsørge privatfolk og kunder som benytter seg av dem, på best mulig måte. Det kreves mer enn planlegging og installasjon. Også kontroll av solcellene og hele anlegget er utslagsgivende. Skjulte mangler eller defekter kan enkelt lokaliseres med et varmekamera fra Trotecs IC-serie. En god partner under inspeksjonen – både for fagfolk og privat.

  Ytterligere informasjon