ULTRALYD
  1. Produkter og tjenester
  2. Måleinstumenter
  3. Ultralyd

ULTRALYD

Ultrasonisk lekkasjesøk i trykkluftanlegg: Ultrasoniske måleinstrumenter fra Trotec

ULTRALYD
ULTRALYD
ULTRALYD

Finn trykkluftlekkasjer og slitasjesteder tidlig med ultralyd

Selv de minste lekkasjene i trykkluftledninger fører til økt slitasje når gass lekker ut og genererer lyder i ultralydfrekvensområdet som ikke kan oppfattes av det menneskelige øre. På samme vis gir slitasje på bevegelige deler seg tidlig til kjenne.

Tetthetskontroll med ultralydsender

Trykkluft er en av de dyreste energiformene og lekkasjer utgjør her ofte 30 til 40 % av mengden som forbrukes. Med SL3000 kan du enkelt lokalisere slike lekkasjer. Hver lekkasje som repareres, sparer energi. Også gassledninger under trykk kan kontrolleres for lekkasjer med ultralyd. Dessuten løser SL3000 mange oppgaver innen forebyggende vedlikehold på en effektiv måte. Uten driftsstans kan deler av anlegg og roterende maskiner regelmessig undersøkes for slitasje ved hjelp av ultralyd. Slik kan potensielle skader oppdages på et tidlig tidspunkt.

Med SL3000 ultralyddetektor kan du også teste tettheten til vinduer, dører og andre bygningsdeler på en rask og enkel måte. I lukkede rom blir en ultralydsender posisjonert, og så undersøkes området rund ved hjelp av luftlydsonden. På utette steder utgår ultralyd fra senderen. Denne blir registrert av SL3000. Med denne metoden kan også andre trykkløse systemer som kabiner, varmeskap, klimaskap eller tanker kontrolleres for tetthet på en økonomisk måte. I tillegg til SL3000 ultralyddetektor behøver du kun en ekstra ultralydsender, som for eksempel SL800T fra Trotec.

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig