Kundeservice & support: +49 2452 962-450

Ma. – To.: 8:00 – 17:30 | Fr.: 8:00 – 17:00

ULTRALYD
 1. Produkter og tjenester
 2. Måleinstumenter
 3. Ultralyd

ULTRALYD

Ultrasonisk lekkasjesøk i trykkluftanlegg: Ultrasoniske måleinstrumenter fra Trotec

ULTRALYD
ULTRALYD
ULTRALYD

Finn trykkluftlekkasjer og slitasjesteder tidlig med ultralyd

Selv de minste lekkasjene i trykkluftledninger fører til økt slitasje når gass lekker ut og genererer lyder i ultralydfrekvensområdet som ikke kan oppfattes av det menneskelige øre. På samme vis gir slitasje på bevegelige deler seg tidlig til kjenne.

Tetthetskontroll med ultralydsender

Trykkluft er en av de dyreste energiformene og lekkasjer utgjør her ofte 30 til 40 % av mengden som forbrukes. Med SL3000 kan du enkelt lokalisere slike lekkasjer. Hver lekkasje som repareres, sparer energi. Også gassledninger under trykk kan kontrolleres for lekkasjer med ultralyd. Dessuten løser SL3000 mange oppgaver innen forebyggende vedlikehold på en effektiv måte. Uten driftsstans kan deler av anlegg og roterende maskiner regelmessig undersøkes for slitasje ved hjelp av ultralyd. Slik kan potensielle skader oppdages på et tidlig tidspunkt.

Med SL3000 ultralyddetektor kan du også teste tettheten til vinduer, dører og andre bygningsdeler på en rask og enkel måte. I lukkede rom blir en ultralydsender posisjonert, og så undersøkes området rund ved hjelp av luftlydsonden. På utette steder utgår ultralyd fra senderen. Denne blir registrert av SL3000. Med denne metoden kan også andre trykkløse systemer som kabiner, varmeskap, klimaskap eller tanker kontrolleres for tetthet på en økonomisk måte. I tillegg til SL3000 ultralyddetektor behøver du kun en ekstra ultralydsender, som for eksempel SL800T fra Trotec.

Enkel oppdagelse av de minste lekkasjer og lekkasjer

Med dette profesjonelle ultralyddetektor-settet kan du selv raskt og rimelig lokalisere lekkasjer i trykkluftnett, anleggssystemer og på skjulte rørledninger berøringsfritt på flere meters avstand.

Kostnadseksempel for lekkasjetap i trykkluftsystemer

Allerede på de minste lekkasjesteder i trykkluftsystemer strømmer det permanent ut store luftmengder med høy hastighet. Det forårsaker merkbart høyere driftskostnader:

Lekkasjestedets størrelse Utstrømmende luftmengde ved 8 bar Energitap**
[ø mm] [l/min] [l/annum]* [kWh/a]
1 75 39.420.000 5 125
2 260 136.656.000 17 765
3 600 315.360.000 40 997
4 1 100 578.160.000 75 161
* Ved helårsdrift 24 t i døgnet av anlegget.
** På grunn av ekstra nødvendig motoreffekt (0,13 kW per m³ trykkluft) for høyere volumstrøm til utligning av trykktapet.
ULTRALYD
ULTRALYD
ULTRALYD

SL800R med strukturbåren støysonde

SL800R mit Körperschallsonde

[Translate to Norwegian:]

 • Frühzeitige Verschleißerkennung an Kugel-, Wälz- oder Gleitlagern
 • Überprüfung von Kreiselpumpen auf Kavitation
 • Dichtheitskontrolle von Armaturen
 • Durchgangs- bzw. Funktionsprüfung von Kondensomaten

Diese Sonde nutzt den Körperschall als Träger innerer Zustände und Vorgänge aus. Somit wirkt die Gerätekombination wie ein elektronisches Stethoskop.

SL800R med luftbåren lydsonde

SL800R mit Luftschallsonde
 • Lekkasjesøking på ledninger og rør som ikke er dekket
 • Bevis for tap forårsaket av lekkasjer i gassfylte rørledningsnett, også under drift
 • Deteksjon av lekkasjer i høytrykksdamputstyr
 • Lokalisering av hårfestesprekker, dårlige sveiser eller slitte flensforbindelser
 • Lekkasjedeteksjon på alle tilgjengelige beslag og koblingselementer der prosesser foregår under vakuum eller høyt trykk

SL800R med luftbåren lydsonde og ultralydsender SL800T

Ultraschallsender SL800R
 • Lekkasjetest for å fastslå årsaken til energiskader, for eksempel på bygningsdører eller vinduer
 • Testing av beholdere, hus eller klimakamre for lekkasjer
 • Ultralydeksponering av tanker eller beholdere for å teste forseglingskomponenter

SL3000 ultralyddetektor

 • Raskt lekkasjesøk på trykkluftledninger og damp-, gass- og vakuumanlegg
 • Slitasjekontroll på roterende maskiner i løpende drift
 • Viser elektriske delutladninger ved isolasjonsskader
 • Tetthetskontroll av systemer uten trykk

Fordelene i praksis:

 • Utvikling, design, produksjon: 100 % Trotec
 • Enkel deteksjon av de minste lekkasjer og utettheter
 • Nøyaktig lekkasjeregistrering med kraftig transducerteknologi
 • Gunstige lekkasjesøk på trykkluftledninger samt damp-, gass- og vakuumanlegg, kjeler, væskeførende ledninger, ventiler, sleideventiler, kondensavledere
 • Pålitelig tidlig registrering av glide- og valselagerskader eller andre slitasjelyder
 • Luft- og strukturlydsonde for mange ulike oppgaver
 • Sikker lokalisering også ved støy i omgivelsene med lydisolerte hodetelefoner av høy kvalitet
 • Enkel håndtering
 • Ekstremt lydisolerte stereohodetelefoner muliggjør pålitelig lokalisering selv i sterk omgivelsesstøy
 • Omfattende utvalg av festbare luftbårne og strukturbårne støysonder for et bredt spekter av bruksområder
 • Lett å lese, bakgrunnsbelyst display med numerisk og veiledende måleverdirepresentasjon
 • Intuitiv funksjonstaster med
 • Ekstra funksjon for visning av maksimal verdi

Vårt utvalg av ultralydmåleapparater

 • SL3000-TrotecInnovations

  SL3000

  Ultrasonisk lekkasjedetektor

  Kompakte SL3000 er et proff ultrasonisk deteksjonssett for rask og enkel lekkasjesøk, inspeksjon for slit eller tetthetsprøver. Med ultralyd kan du oppdage presist hvor trykkluftlekkasjen er, og hvor det er slit før det blir til et problem. Den ultrasoniske teknikken gjør signalene hørbare og viser dem på sjermen. Ekstremt lyddempete hodetelefoner gjør søken lett selv med høyt støynivå i området.

  Lær mer!

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig