Kundeservice & support: +49 2452 962-450

Ma. – To.: 8:00 – 17:30 | Fr.: 8:00 – 17:00

 1. Bruksområder
 2. Luftrensing
 3. Virusfri romluft på kontorer

Virusfiltrert romluft på kontorer, hos myndigheter og i offentlige lokaler

Høytytende luftrensere fra Trotec holder romluften i store fellesarealer fri for virus og bakterier.

Åpne kontorlandskap, museer, offentlige institusjoner og myndigheter har et felles problem: I områder med mange besøkende er det alltid fare for at sykdomsfremkallende svevepartikler, allergener, sporer, bakterier og virus spres gjennom luften i rommet. Det være seg når man fornyer identitetskortet på det lokale borgerservicesenteret, registrerer eller avregistrerer en bil på veitrafikkontoret, men også i arbeidstiden i et åpent kontorlandskap, på et kundesenter osv.

Det er ikke uten grunn at mange mennesker, spesielt i tider med voldsomme influensaepidemier og andre sykdomsfremkallende epidemier forårsaket av norovirus eller SARS-CoV-2 (coronavirus), reduserer tiden de tilbringer i lukkede rom eller bygninger der mange mennesker er samlet på et begrenset område. Hvis man for eksempel kan unngå å gå på museum eller kino i krisetider, er det uunngåelig å oppsøke myndighetene, og de som jobber på et kontor med mange kolleger, har ikke noe annet valg enn å håpe at luften på kontoret er så lite forurenset som mulig. En viktig byggestein i et effektivt hygienekonsept for å beskytte mot aerogene infeksjoner er å holde romluften fri for virus ved hjelp av effektiv luftrensing med profesjonelle løsninger som de effektive luftrenserne fra Trotec.

Høytytende luftrensere fra Trotec holder romluften i kontormiljøer fri for virus og helseskadelige svevepartikler.

Corona & Co. utestengt fra lokalene.

Selv i "normale" tider er inneluften i åpne kontorlandskap, hos offentlige myndigheter og i offentlige institusjoner noen ganger over gjennomsnittet forurenset av fint støv, mikrofiber og muggsporer, noe som er dokumentert i flere studier. Og i epidemitider øker faren for aerogen smitte med luftbårne virus - disse kan overleve i flere timer som luftbårne partikler, beholde sin smittsomme effekt der og overvinne store avstander gjennom luftutveksling.

Ren luft for et sunt arbeidsmiljø

Sykefremkallende virus og bakterier er persistente og overlever en viss tid i inneluften. Studier har for eksempel vist at SARS-CoV-2-viruset overlever i flere timer i luften og beholder sin smittsomme effekt i denne tiden. Og for hver person som kommer til i arbeidsområdet, øker den usynlige smitterisikoen for de andre som venter i rommet.

Skillevegger skiller bare mennesker, men ikke den virusbelastede luften

Selv om kombinasjonen av konvensjonelle skillevegger, for eksempel mellom arbeidsplasser, og bruk av munnbind er en viktig første tilnærming for å redusere risikoen for direkte dråpesmitte med for eksempel SARS-CoV-2-viruset, beskytter ikke dette tiltaket alene mot en langt større smitterisiko - nemlig aerosolskyene som svever fritt i romluften og som alle tilstedeværende slipper ut i romluften bare ved å snakke. Ikke bare overvinner disse lett enhver fysisk barriere, men de kan også fortsette å sveve fritt i romluften som en smittsom aerosolsky i flere timer. Skillevegger med omsluttende aerosolbeskyttende kant er et effektivt alternativ!

Virusfri inneluft reduserer den aerogene smitterisikoen til null

Bruk av Trotec-luftrensere med sertifisert H14-HEPA-filterteknologi er aktiv smittebeskyttelse, fordi høytytende luftrensere som modellene i TAC-serien eller AirgoClean® One filtrerer ut praktisk talt alle luftbårne patogener fra romluften og beskytter dermed ikke bare mot indirekte infeksjon med SARS-CoV-2-viruset, men også mot alle andre aerogene infeksjoner - den virucidale effektiviteten til Trotecs høytytende luftrensere er vitenskapelig bevist!

Den effektive virusfiltreringen av kontorer og fellesarealer med Trotecs effektive luftrensere holder romluften praktisk talt bakteriefri og gir dermed ekstra sikkerhet for ansatte og besøkende som oppholder seg innendørs. Allergikere kan også puste lettet ut, for Trotecs høytytende luftrensere filtrerer pollen og luftbårne allergener like effektivt ut av romluften.

 


Effektiv virusfiltrering for områder med mange mennesker i bevegelse

Hvis romluften kan holdes fri for bakterier og virus, minimeres også den aerogene smitterisikoen. Trotec høyytelsesluftrensere som modellene i TAC-serien eller AirgoClean® One er utviklet nettopp for denne oppgaven, ettersom de effektivt og raskt reduserer oppholdstiden og intensiteten til aerosol- og svevestøvskyer i lukkede rom, noe som skaper et aktivitetssted for ansatte og besøkende med sterkt redusert smitterisiko.

Sunn inneluft - fri for virus, bakterier og allergener

Trotec høytytende luftrensere er utstyrt med sertifiserte HEPA-høytytende luftfiltre i klasse H14 i henhold til EN 1822, som skiller ut mer enn 99,995 % av alle fine svevepartikler større enn 0,1 µm og har en transmittans på bare 0,005 %. Eller for å si det på en annen måte: Av 100 000 partikler er det maksimalt fem som passerer gjennom H14-filteret. Takket være denne førsteklasses egenskapen brukes slike høyytelsesfiltre også i operasjonsstuer for å produsere ren luft og i tilsvarende hygienesensitive områder. De beste forutsetningene for å holde rom- og innåndingsluften i åpne kontorlandskap, kundesentre, offentlige lokaler, coworking-områder og andre områder med mange mennesker til enhver tid fri for luftbårne virus, bakterier, allergener eller andre helseskadelige svevestoffer.

Høytytende luftrensere "made in Germany" for profesjonell helsebeskyttelse

Om det gjelder mindre arbeidsområder eller åpne kontorlandskap - Trotec har den perfekte luftrenseløsningen for alle behov. Mens de mobile og stasjonære TAC-høytytende luftrensere er spesielt utviklet for større rom med mange mennesker, er bruken av AirgoClean® One som en førsteklasses luftrenseløsning for mindre arbeidsmiljøer eller hjemmekontoret.

TAC-høytytende luftrenser med sertifisert H14 HEPA-filterteknologi for virusfiltrering og luftrensing i store volumer
Høytytende luftrenser AirgoClean® One for mindre kontorer
Høytytende luftrenser i TAC-serien for store arbeidsområder


Med TAC er det ikke bare de enkelte detaljene som setter standarder - summen av alle detaljene setter også standarder.

Høy mobilitet - Ekstrem applikasjonsfleksibilitet - Stor renluftkapasitet - Høyytelsesfiltrering - Dekontaminering og regenerering av filter - Pris/ytelse-forhold

Sofistikert i detalj, uslåelig i sin helhet: Disse plusspunktene sikrer at TAC V+ - vitenskapelig bevist i flere studier - er en teknisk effektiv og svært fleksibel løsning for å redusere infeksjonsrisikoen ved aerosoler i lukkede rom.

Alltid stabil, om ønskelig også stasjonær: mobil virusbeskyttelse, fleksibelt utplasserbar akkurat der den trenger å beskytte

Høy bruksfleksibilitet på grunn av individuelt justerbar luftmengde

En annen avgjørende fordel med TAC er at luftmengden kan tilpasses individuelt til romvolumet og ønsket sirkulasjonshastighet. Uavhengig av romstørrelse eller bruksområde er riktig og permanent konstant luftmengde alltid "touch & play" for ekstra sikkerhet.

TAC er kompromissløst fleksibel og kan brukes umiddelbart hvor som helst.

Det ekstremt stabile, robuste og ripebestandige metallhuset er spesialdesignet for bruk i miljøer der mange mennesker oppholder seg, arbeider, leker, lærer eller feirer. Dette betyr at alle TAC-luftrensere med høy ytelse kan brukes der det er behov for dem, uten installasjonsarbeid.

Fleksibel, mobil og modulær, nøyaktig det antallet TAC-er som kreves i hygienekonseptet kan alltid holdes på lager, variabelt tilpasset beleggtetthet, sirkulasjonshastigheter, bakgrunnsstøy, romstørrelse og geometri.

Alltid stabil, også stasjonær på forespørsel: fleksibel virusbeskyttelse på stedet.

Frittstående enheter uten mobilitetsalternativ har en avgjørende ulempe: De er store, tunge - og når de først er satt opp, er det svært vanskelig å flytte dem til et annet sted - dvs. stasjonære frittstående enheter som ofte veier 200 kg eller mer.

TAC V+ og dens modellvarianter er smartere utformet: Her har du valget mellom en mobil versjon på hjul og en stasjonær frittstående versjon. Begge versjonene er like stabile, og den mobile versjonen er lett å flytte.

Husversjoner av TAC-luftrensere med høy ytelse

Mobil versjon for maksimal mobilitet

Hvis klasserom, kontorer, studioer eller andre rom må flyttes, er du ideelt utstyrt med en TAC-luftrenser med høy ytelse i mobil design. Den kan enkelt omplasseres og flyttes helt til andre rom. Med bare én person og uten ekstra installasjonsarbeid. Om ønskelig kan utløpshøyden også justeres fleksibelt ved hjelp av FlowExtender-tilbehør.

Et annet eksempel: Hvis skolefestivaler, teatergrupper, klubb- og firmafester eller andre arrangementer midlertidig krever mer ren luftmengde for å sikre luftutveksling på grunn av større rom og høyt antall mennesker, er dette ikke noe problem med TAC høyeffektive luftrensere i mobil design, da de kan plasseres fleksibelt i et hvilket som helst antall og på et hvilket som helst sted.

Tårnversjon for maksimal sikkerhet på et fast sted

Hvis du ikke trenger en variabel endring av luftrenserens plassering og luftrensingen skal foregå permanent på et fast sted, er TAC i tårndesign det optimale valget for deg. 50 % mindre, 50 % lettere, 100 % stiligere og likevel mer robust enn konkurrerende modeller, er denne versjonen langt enklere å flytte enn andre stasjonære luftrensere på grunn av de integrerte møbelhjulene. En ren designløsning for ren luft på plass!

De høyeffektive luftrenserne i TAC-serien er betydelig mindre og mer mobile enn konkurrerende enheter - med sammenlignbar ytelse.
Mobile TAC-luftrensere med høy ytelse med størrelses- og vektfordeler i forhold til konkurrentene.
Enten det er tårn (1) eller mobil versjon (2), kan utløpsnivået til alle TAC-høyytelsesluftrensere økes med opptil 50 cm ved hjelp av opptil to ekstra monterte FlowExtender Silence+-elementer (3).
Behovsorienterte modellvarianter med fleksible utblåsningshøyder
Die Mobilausführung der TAC-Hochleistungsluftreiniger passt durch jede Türe
Der mobile TAC ermöglicht auch ein stockwerkübergreifendes Umplatzieren
Stor renluftkapasitet, høyt stråletrykk og optimal strømningsgeometri

TAC høyytelses luftrensere har "kraften til raskt å fortynne romluften"

Tid er den viktigste faktoren for å redusere den indirekte risikoen for infeksjon. Nemlig kortest mulig tid for rask og effektiv fortynning av de smittsomme aerosolskyene direkte på opprinnelsespunktet, for eksempel ved hjelp av en "superspreader". Dette krever store mengder ren luft og høy jetkraft for å skape en optimalisert strømningsgeometri. Mengden virusfri luft som tilføres er avgjørende for smitteprosessen.

TAC høyytelses luftrenserne TAC V+, TAC M, TAC ECO og TAC BASIC samt multiluftbehandleren TAC XT har alt dette: Med et stort rent luftvolum, en optimal strømningsgeometri og mer enn nok jetkraft , bygges det opp en sirkulasjonsstrøm i rommet som sørger for at viruskonsentrasjonen i romluften først fortynnes med renset luft og deretter filtreres effektivt.

Bare tilstrekkelig høye sirkulasjonshastigheter eller virusfrie luftmengder minimerer risikoen for infeksjon, dette er vitenskapelig bevist. Når man effektivt bekjemper risikoen for infeksjon fra aerosolpartikler, er det ingen vei utenom høye sirkulasjonshastigheter (minst 6 ganger romvolumet, om mulig mer) og dermed store mengder renset luft – til tross for løfter om det motsatte fra andre leverandører, som annonser ett til tre luftskift per time som tilstrekkelig.

Vitenskapelige studier viser at for effektiv viral filtrering må luftrenseren som brukes kunne sikre en tilstrekkelig høy volumstrøm for nødvendig luftutskifting, akkurat som TAC XT, TAC V+, TAC M, TAC ECO og TAC BASIC garanterer. Luftskifte betyr ikke fullstendig utskifting av luft, men andelen virusfiltrert ren luft som tilføres per time basert på romvolumet.

FlowMatic sikrer konstante luftsirkulasjonshastigheter på alle effektnivåer, selv med økende filterforurensning

For å opprettholde sirkulasjonshastigheten som kreves i hygienekonseptet, er en konstant volumstrøm over hele bruksperioden avgjørende. Filterelementene til hver luftrenser tetter seg imidlertid gradvis over tid på grunn av grovt og fint støv (f.eks. på grunn av trafikk). Dette fører til en økning i mottrykket med et kraftig fall i luftstrømmen samtidig, noe som uunngåelig senker det ønskede beskyttelsesnivået.

Med den innovative FlowMatic-kontrollen til TAC XT, TAC V+ og TAC M, trenger du ikke å bekymre deg for fallende volumstrøm eller fall under den nødvendige sirkulasjonshastigheten:

Som med cruisekontrollen i en bil, registrerer FlowMatic-sensorene de faktiske verdiene av luftstrømmen i hele filterkjeden og justerer systemets ytelse dynamisk. På denne måten forblir den tidligere innstilte målverdien for luftmengden konstant ved hvert effekttrinn! Dette øker ikke bare filterets levetid og systemeffektivitet, men garanterer også samsvar med sirkulasjonshastigheten foreskrevet i det respektive hygienekonseptet.

Luftrensere uten FlowMatic-kontroll kan ikke varig og sikkert oppfylle kravene for å overholde den nødvendige sirkulasjonshastigheten. Av denne grunn må filtrene på slike modeller kontrolleres med jevne mellomrom for sikkerhets skyld og skiftes ut om nødvendig.

Luftwechsel-Empfehlungen für unterschiedliche Räumlichkeiten
Høyytelsesfiltrering: H14 betyr høyeste HEPA-filtereffektivitet

TAC høyytelses luftrensere kan "effektivt skille" virus

Hitzebeständiger H14-HEPA-Hochleistungsfilter

Bare H14 HEPA høyytelsesfiltre i henhold til EN 1822 (ISO 45H filter ISO 29463), som de som brukes i TAC V+, kan også filtrere ut de små virusbærende aerosolpartikler (0,1 - 0,2 µm) fra romluften 99.995 %. Dette betyr at H14 HEPA-filtre i henhold til EN 1822 har en filterytelse som er 10 ganger høyere enn H13 HEPA-filtre med 99,95 %, som brukes i de fleste luftrensere!

99,995 % eller 99,95 %? Det høres ikke så mye ut, men det er nettopp de to sifrene etter desimaltegnet som utgjør den store forskjellen mellom H13 og H14 HEPA-filtre! Virusbærende aerosolpartikler er ekstremt små. Og "virusfilter" er for "virusfiltrering". Derfor filtrerer TAC høyytelses luftrensere ikke bare de store, men også de små, svært smittsomme aerosolene fra romluften, som selv FFP2 og FFP3 åndedrettsvern ikke filtrerer ut og derfor ikke gir noen reell beskyttelse. Det er bare reell sikkerhet med et H14 HEPA-filter (EN 1822)!

Vitenskapelige studier begrenser imidlertid at en filterytelse som er gunstig for ønsket nedbrytningshastighet kun kan bekreftes dersom volumstrømmen til luftrenseren og strømningshastigheten i HEPA-filteret er tilstrekkelig tilpasset ved hjelp av en tilstrekkelig dimensjonert filteroverflate, som er tilfellet med høyytelses luftrenserne TAC V+, TAC M , TAC ECO og TAC BASIC eller multi-airhandler TAC XT!

Dekontaminering av termisk filter – kollisjonsputen for din sikkerhet

Unik teknologi - eksklusivt kun fra Trotec

Det termografiske bildet gjør det klart: Det varmebestandige H14-virusfilteret til TAC V+ varmes opp til rundt 100 °C ved termisk dekontaminering, som ødelegger de bundne mikroorganismene.
Fullt innkapslet H14 høytemperatur HEPA-filter, ispedd varmeledende metallfinner

Bare på TAC V+ og TAC XT er det spesielle, helkapslede H14-høytemperaturlamell HEPA-filteret regelmessig varmebehandlet. Dette filteret ble utviklet eksplisitt for dette formålet og er ispedd spesielle, varmeledende metallfinner.

Denne termiske dekontamineringsteknikken gir deg flere fordeler på en gang! Filteroppvarmingen denaturerer proteinene til de filtrerte virusene som er avgjørende for smittsomheten, og ødelegger virusene praktisk talt. Dette betyr at ingen smittsomme virus kan slippe ut fra filteret til omgivelsesluften, for eksempel ved feil håndtering når filteret skiftes. I tillegg drepes bakterier, bakterier og andre mikroorganismer. Filterdekontaminering ved temperaturer mye lavere enn 100 °C ville ikke være tilstrekkelig her. Det er ikke uten grunn at for eksempel når det gjelder bakterier i drikkevann, bør vannet kokes i minst tre til fem minutter, dvs. varmes opp til ca. 100 °C, før bruk.

Alt dette betyr mer beskyttelse av de ansatte under drift og også ved filterbytte! "Viruskollisjonsputen" for mer sikkerhet, så å si. Den er der når du trenger den - og så lenge det ikke skjer noe, merker du den ikke engang.

Vitenskapelige studier støtter nytten av termisk filterdekontaminering for effektiv virusfiltrering. Professor Christian Kähler påpeker for eksempel: "For maksimal hygiene og lengre levetid ved kontinuerlig drift bør H14-filteret varmes opp til ca. 100 °C i ca. 15 minutter hver dag for å motvirke dannelsen av biofilm, bakterier og sopp uten skadelige kjemiske tilsetningsstoffer eller UV-C-stråling."

Vi anbefaler å utføre termisk dekontaminering en gang i uken; bare i hygienisk følsomme områder med lav lufttemperatur og svært høy luftfuktighet bør termisk dekontaminering utføres en gang om dagen. Termisk dekontaminering av filteret med ukentlige intervaller krever bare 1,0 kW ekstra energi per uke og vil ikke øke romtemperaturen.

Det avgjørende pluss i sikkerhet og hygiene for bare 28 cent per dag, som også betaler seg selv.

Den omkoblingsbare termiske filterrensingen gir deg det avgjørende pluss i sikkerhet og filterhygiene! Samtidig er den ekstra energien som kreves ubetydelig. Selv om termisk dekontaminering utføres en gang om dagen, er kostnadene bare 1 kWh, dvs. ca. 28 cent per bruksdag. Og med en termisk dekontaminering utført en gang i uken, er kostnadene i underkant av 15 € per år.

Fordi termodekontaminering også øker filterlevetiden, må et nytt filter kjøpes sjeldnere - og på grunn av denne besparelsen drar du nytte av Thermodekon-merverdien av maksimal filtersikkerhet og filterhygiene praktisk talt gratis!

Termisk dekontaminering av filter - airbagen for din sikkerhet

Ingen filterfuktighet, ingen filtermugg eller lukt og samtidig en mye lengre filterlevetid.

Thermische Filterdekontamination und thermische Filterregeneration

Aerosolutskillere eller virusluftrensere fungerer der mange mennesker oppholder seg i et avgrenset rom i lang tid og avgir store mengder aerosoler. Aerosoler, enten de inneholder virus eller ikke, består i stor grad av mikrodråper - dvs. rent vann. Kommersielt tilgjengelige H14-filtre kan "fange opp" disse fuktige aerosolene, men de fanger også opp flere problemer. Dette skyldes at den økende fuktigheten i filteret fører til at det sotes til raskere. Som et resultat øker filtermotstanden, noe som stadig reduserer volumet av ren luft som leveres og dermed forkorter filterets levetid betydelig. Den raske sotingen av filtre ved høye aerosolbelastninger er vitenskapelig bevist i praktiske tester.

I tillegg truer permanent høy fuktinntrengning dannelsen av filtermugg eller biofilm. I stedet for å eliminere en fare, kan det oppstå andre farer. Nemlig redusert luftytelse, kortere filterlevetid og mugg på filteret. På grunn av den regelmessige oppvarmingen av filteret til over 100 °C er derimot fuktinntrengning, rask soting og mugg på filteret ikke noe problem med TAC V+ og TAC XT. Dette skyldes at fuktigheten fjernes igjen under den termiske regenereringssyklusen, og filteret blir dermed ikke bare regelmessig tørket, men også regenerert igjen via selvrensingsfunksjonen.

Med denne innovative prosessen forblir filtermotstanden lav og renluftmengden på et konstant høyt nivå i mye lengre tid. Dette resulterer i en lengre levetid sammenlignet med andre filtersystemer uten termisk regenerering og dekontaminering. Dette bekreftes også av nyere studier som i løpet av undersøkelsen av TAC V+ og dets H14-filter i henhold til EN 1822 (ISO 45H-filter ISO 29463) med selvrensende funksjon oppsummerer: "Det kan derfor forventes at dette filteret kan ha en levetid på flere år, avhengig av belastningen."

Maksimal filterhygiene for bare 28 cent per dag, noe som praktisk talt betaler for seg selv.

Bare 1 kWh energi er nødvendig for termisk dekontaminering og regenerering av filteret. Selv om termisk dekontaminering utføres en gang om dagen, beløper kostnadene seg til ca. 28 cent per bruksdag, og hvis termisk dekontaminering utføres en gang i uken, beløper kostnadene seg til i underkant av 15 € per år. Samtidig gir imidlertid den unike termiske filterdekontamineringen og filterregenerering deg den avgjørende merverdien av sikkerhet og hygiene gjennom hele filterets levetid. Og alt dette er i prinsippet gratis, for på grunn av den lengre filterlevetiden med regelmessig termisk filterregenerering trenger du ikke å kjøpe et nytt filter så ofte - takket være denne besparelsen drar du nytte av Thermodekon-merverdien av maksimal filtersikkerhet og filterhygiene praktisk talt gratis!

Den ekstra sikkerheten: Effektivitetstestet luftrensingsprinsipp

I en kontinuerlig prosess blir romluften som er forurenset med aerosolpartikler og smittsomme virus, fortynnet og tvunget til gulvet ved hjelp av en slags "luftvalseeffekt". Som alle TAC-høyytelsesluftrensere trekker TAC V+ inn den forurensede luften nær gulvet i store mengder og renser den med sin EN 1822-sertifiserte H14-filtereffektivitet på 99,995 % selv i løpet av en enkelt luftpassasje, og eliminerer luftbårne bakterier på en pålitelig måte.

Den rene, virusfiltrerte luften strømmer deretter tilbake oppover i rommet med høy strålekraft. Denne luftkretsen holder pusteluften permanent renere enn uten filtrering, spesielt i hodehøyde. Den filtrerte utløpsluften er ikke bare fri for virus, men også fri for pollen og innåndbart, skadelig finstøv, som alltid kommer inn i rommet utenfra hver gang rommet ventileres.

Renere, sunnere luft: mer beskyttelse mot indirekte smitte

Med TAC V+ kan du tilpasse den nødvendige mengden ren luft til dine behov. Enheten, som kan konfigureres via berøringsskjerm, kan enkelt "touch & play" programmeres for individuelle behov, slik at luftmengden kan tilpasses situasjonen til enhver tid. Og takket være den integrerte boost-funksjonen kan målrettet sjokkfiltrering utføres med maksimalt luftvolum, for eksempel i pauser eller ved bytte av rom.

For effektiv virusluftrensing krever vitenskapen minst 6 sirkulasjonshastigheter per time og et HEPA-filter i klasse H14. Både luftrenseren og H14-filteret må derfor ha en luftmengde som er minst seks ganger større enn luftvolumet i rommet. Hvis det er en høyere tetthet av mennesker eller fysisk aktivitet, anbefales en høyere sirkulasjonshastighet for sikkerhet.

Stor renluftkapasitet for effektiv luftrensing

Enten det er skole, kontor, treningsstudio eller restaurant, TAC V+ er ideelt utstyrt for alle krav, for som alle TAC-høyytelsesluftrensere har den kraftreserver som tillater 10 eller flere sirkulasjonshastigheter per time selv i større rom.

Lav støy: Nesten ikke til å tro, nesten ikke til å høre

TAC V+ er en luftrensingsrevolusjon av det stillegående slaget.

Schallschutzhaube für geräuscharmen Betrieb

Kvalifiserte luftrensere med høy ytelse skal gjøre innendørs bruk mulig igjen - ikke vanskelig! Likevel, uten store mengder ren luft kan ikke infeksjonsrisikoen minimeres!

Ved separering av aerosolpartikler eller filtrering av virus og bakterier er høye luftsirkulasjonshastigheter på 6 til 8 per time nødvendig, i medisinsk sektor til og med 12 til 15 ganger luftsirkulasjon per time. Det må tas hensyn til at det virusfrie romluftvolumet, som bestemmer risikoen for infeksjon, er et resultat av sirkulasjonshastigheten og romvolumet. Uten disse høye luftsirkulasjonshastighetene kan ikke spontant forekommende aerosolskyer fortynnes eller filtreres ut på en sikker og rask måte.

Av denne grunn trengs det selv i mindre rom på 45 m² rene luftmengder på 700 m³ til 1500 m³, noe som krever en tilsvarende kraftig vifte. Dette er spesielt viktig for å skape en optimal luftstrøm og luftføring i rommet. I tillegg til strømningsgeometri, filterytelse og lang filterlevetid er det imidlertid også ønskelig med et akseptabelt støynivå, til tross for de store luftmengdene og den høye stråleeffekten.

Av denne grunn ble det lagt stor vekt på lavt støynivå i TAC-høytytende luftrensere.

Alle modeller - mobile og stasjonære - har gjennomgått et omfattende lydisolasjonskonsept og har nå en integrert lyddemper på inntakssiden som standardutstyr. Alt i alt gjør dette at den nye TAC-generasjonen nesten ikke er merkbar i daglig drift og er de desidert mest stillegående aggregatene på markedet i forhold til luftytelse/aggregatstørrelse.

For støysensitive områder, som skoler, kontorer eller legekontorer, anbefaler vi de valgfrie lyddekslene, med hvilke det subjektivt opplevde volumet kan senkes ytterligere. I verksteder, pakkestasjoner eller diskoteker osv. er det vanligvis ikke nødvendig å bruke lydhettene.

Med valgfrie lydhetter produserer TAC V+ for eksempel bare ca. 30 dB, avhengig av effektnivået. Til sammenligning: En kommersielt tilgjengelig laserskriver genererer allerede et støynivå på rundt 50 dB under drift.

Sofistikert i detalj, uslåelig i sin helhet - alle fordelene med TAC V+ på et øyeblikk

Høy operasjonell fleksibilitet gjennom mobilitet

Enkelt å sette opp og flytte i stedet for tungvint montering og ombygging - Avgjørende fordeler i forhold til stasjonære, store og tunge gulvstående enheter: fleksibilitet i bruk. Takket være "Plug & Play"-vogndesignet kan den brukes både som mobil og stasjonær enhet - ganske enkelt satt opp fleksibelt akkurat der TAC skal beskytte. Fordi installasjonssteder og tiltenkt bruk kan endres igjen og igjen, krever effektive hygienekonsepter derfor en høy grad av fleksibilitet. TAC er en virkelig mobil enhet og kan derfor alltid settes opp raskt og enkelt akkurat der den skal beskytte.

Høy fleksibilitet i bruk på grunn av individuelt justerbare luftmengder

En annen avgjørende fordel med TAC er luftmengdene som kan tilpasses individuelt til romvolumet og ønsket sirkulasjonshastighet. Uavhengig av rommets størrelse eller brukskrav er den riktige og permanent konstante volumstrømmen alltid "touch & play" for ekstra sikkerhet.

Betydelig bedre helsebeskyttelse også mot svevestøv

De høyeffektive TAC-luftrenserne fra Trotec gir deg, dine medarbeidere, kunder, klienter, pasienter og elever et høyt beskyttelsesnivå mot indirekte smitte via aerosolpartikler. I tillegg til virus og bakterier skilles også respirabelt og helseskadelig finstøv (for eksempel fra veitrafikk eller byggeplasser) samt pollen sikkert ut av romluften.

Stor kapasitet for ren luft - høyt trykk

Opptil 2100 m³/t virus- og bakteriefiltrert ren luft med høy stråleeffekt for optimal luftsirkulasjon, gjennomstrømning og hyppig luftresirkulering. Riktig luftstrøm og luftstyring er et absolutt must for et høyt sikkerhetsnivå. Spesielt er den høye maksimale lufteffekten (boost-modus) optimalt egnet for rask separasjon (sjokkfiltrering) i pauser eller ved rombytter.

Effektiv høyytelsesfiltrering med høyeste HEPA-filterklasse, sertifisert i henhold til EN 1822.

TAC V+, TAC M og TAC XT bruker helkapslede H14 metall-lamellhøytemperaturfiltre "made in Germany" med strømningsoptimalisert høyteknologisk filtermateriale spesielt utviklet for Trotec. Hvert kvalitetsfilter er individuelt testet og sertifisert.

FlowMatic-kontroll: Konstante sirkulasjonshastigheter på alle ytelsesnivåer takket være konstant volumstrøm for mer sikkerhet

Den sensorbaserte FlowMatic-reguleringen i TAC V+, TAC M og TAC XT fungerer som cruisekontrollen i en bil: Selv ved økende tilsmussing av filteret med grov- og finstøv trenger du ikke å bekymre deg for at luftytelsen reduseres eller at den nødvendige luftutskiftningshastigheten underskrides.

Systemytelsen justeres kontinuerlig dynamisk, slik at den innstilte målverdien for luftmengde holdes konstant på alle ytelsesnivåer! For mer sikkerhet, lengre filterlevetid og betydelig høyere systemeffektivitet.

Eksklusivt for TAC V+ og TAC XT: Termisk filterdekontaminering for mer sikkerhet

Som kollisjonsputen i bilen din - du trenger den nesten aldri, men det er viktig at den er der! Pålitelig dreping av virus og bakterier ved hjelp av varme (15 minutter ved ca. 100 °C) gir en viktig merverdi når det gjelder hygiene og sikkerhet. Dette anbefales av ledende forskere for sikker kontinuerlig drift.

Termisk dekontaminering av filteret kan programmeres fritt og skjer helautomatisk, f.eks. utenfor åpnings- eller undervisningstidene.

Termisk dekontaminering utført med ukentlige intervaller krever bare 1,0 kW ekstra energi per uke og vil ikke øke romtemperaturen på grunn av den begrensede energitilførselen og den korte behandlingstiden.

Eksklusivt for TAC V+ og TAC XT: Termisk filterregenerering for mer hygiene

Automatisk selvrensing av filteret for lengre filterlevetid og for å forhindre bakterier, mugg, biofilm og resulterende lukt.

Filterregenerering skjer ved ca. 100 °C parallelt med termisk dekontaminering og er vitenskapelig anbefalt, fordi de fleste bakterier og mikroorganismer bare drepes ved temperaturer på ca. 100 °C. Det er ikke uten grunn at hvis det er bakterier i drikkevannet, bør vannet kokes i minst tre til fem minutter før bruk, dvs. varmes opp til ca. 100 °C.

Termisk filterregenerering: For lengre filterlevetid, bedre filterhygiene og mot filterlukt.

Helautomatisk drift gjennom fleksibel programmering

Takket være det fullt programmerbare og oppdaterbare berøringsdisplayet kan TAC V+, TAC M og TAC XT stilles inn individuelt til dine drifts- og hviletider, slik at du ikke trenger å bekymre deg for noe.

Lavt støyutslipp

Takket være den integrerte lyddemperen som er montert som standard, er TAC-høyytelsesluftrensere de desidert mest stillegående enhetene på markedet i forhold til luftytelse/ enhetsstørrelse. Valgfrie lyddeksler muliggjør også maksimal stillegående drift.

Robust konstruksjon for profesjonell bruk

Ekstremt robust, stabilt og ripebestandig metallhus, spesielt designet for bruk i miljøer der mange mennesker oppholder seg, arbeider, leker, lærer eller feirer. Valgfritt også sabotasjesikker for skoler, barnehager osv.

Også tilgjengelig som kompakt tårnversjon

I tillegg til den mobile versjonen er alle TAC-høytytende luftrensere også tilgjengelige som kompakte tårnversjoner for kontinuerlig stasjonær bruk. Disse enhetene for kontinuerlig stasjonær bruk er like kraftige som sine mobile motstykker, og er i underkant av en meter høye og glir harmonisk og stilfullt inn i ethvert miljø.

TAC V+ og TAC XT: Vedlikehold med lave kostnader

Vedlikeholdet av TAC V+ og TAC XT er svært gunstig. For det første er det gjennomsnittlige strømforbruket for den grunnleggende driften av enheten (vifte, elektronikk osv.) bare 150 Wh. Noen konkurrenter kan være nominelt lavere, men med tanke på den høye renluftkapasiteten er TAC V+ og TAC XT ekstremt kostnadseffektive når det gjelder kostnad per kubikkmeter virusfiltrert ren luft.

På den annen side gir aktiveringsfunksjonen for termisk forurensning med samtidig filterregenerering ikke bare et avgjørende pluss i sikkerhet og filterhygiene - men også et enormt innsparingspotensial! Aktivert en gang i uken utgjør de ekstra energiutgiftene for filterdekontaminering i underkant av 15 € per år (ca. 1 kWh/uke). Samtidig forbedrer dette filterhygienen og øker filterets levetid. Et nytt filter må kjøpes sjeldnere, og denne besparelsen betyr at du drar nytte av Thermodekon-merverdien av maksimal filtersikkerhet og filterhygiene praktisk talt gratis!


TAC V+ Mediathek

TAC V+ beveger seg - mye virusfri ren luft, fornøyde kunder og mange medier

I vårt TAC V+ mediesenter finner du videoer om hvordan TAC V+ fungerer og dets effektive luftrenseprinsipp. I tillegg har vi satt sammen mange informasjonsvideoer for deg om bruk av TAC V+ i forskjellige bruksområder som restauranter, supermarkeder eller treningsstudioer. Du finner også anbefalingsvideoer fra fornøyde brukere og et utvalg ulike medieoppslag om luftrenseren TAC V+ i mediebiblioteket TAC V+. Bestem deg selv...


TAC V+ med vitenskapelig bevist effektivitet!

Vitenskapelig bevist effektivitet: TAC V+ tilbyr det ledende forskere forfekter

Den mobile luftrenseren TAC V+ ble spesielt utviklet for å filtrere virus og dens effektivitet er testet i flere vitenskapelige studier. Omfattende studier bekrefter effektiviteten til TAC V+ med H14-filtersystemet "made in Germany". Finn ut mer om den vitenskapelig beviste effektiviteten til TAC V+ ...


Ofte stilte spørsmål om luftrenser om virusfiltrering

Lær mer om de tekniske mulighetene for filtrering av virus i luften

Vil du vite hvilke tekniske hjelpemidler som effektivt beskytter mot virus i inneluft? Har du spørsmål om de forskjellige rensemetodene som er tilgjengelige på markedet, deres driftsprinsipp og egnethet for virusfiltrering? Besøk vår luftrenser FAQ om virusfiltrering - Her finner du svar på alle dine spørsmål om luftrensing, virusfiltrering, standarder samt filterklasser og selvfølgelig om den høyeffektive luftrenseren TAC V+ ...


Pust sunnere, lev sunnere - Gjør rom om til luftkursteder ...

Pust sunnere, lev sunnere!

Gjør rom til luftkursteder! Et sted der du føler deg trygg på at det ikke er noen fare fra luften. Fordi "god luft" aldri har vært så verdifull som i dag. Det kommer ikke til å endre seg i morgen!

Her finner du overbevisende argumenter for hvorfor en investering i god luft alltid er verdt ...

Mega trend jó levegő

Megatrenden god luft

Selv etter Corona er Trotecs høyeffektive luftrensere som universelle garanter for ren luft fortsatt en verdifull investering - med god grunn!

Les her hvorfor luftrensing er så viktig for å beskytte helsen - og vil forbli det også etter Corona ...

Finstøv - den usynlige faren

Finstøv - den usynlige faren

Finstøv er en av de største miljørisikoene på verdensbasis. Skadelige nivåer av finstøv i uteluften får også nivåene innendørs til å stige.

Du finner mer informasjon om svevestøvproblemet her ...


Med Trotec-løsninger kan du ikke bare produsere ren luft, men også gjøre kvaliteten på romluften synlig!

Trippelindikator for sunn inneluft: Våre BQ-måleapparater for luftkvalitet viser deg alle viktige verdier.

Partikkelmåler BQ30 for overvåking av luftkvaliteten

Luftkvalitetsmonitoren BQ30, som kan brukes som en frittstående enhet, bør ikke mangle på noen lærers skrivebord eller kontorlandskap, fordi denne miljømålestasjonen viser deg de viktigste verdiene for sunn inneluft på et øyeblikk: I tillegg til den aktuelle CO2-forurensningen og de gjeldende klimadataene, vises også finstøvforurensningen i partikkelstørrelsene PM2.5 eller PM10.

CO2-belastningen er en viktig indikator for nødvendige ventilasjonstiltak, og de bestemte finstøvpartikkelstørrelsene inkluderer også pollen, noe som er nyttig for overvåking av luftkvaliteten for allergikere! I rom med et stort antall mennesker kan CO2-trafikklys fungere som en grov guide til god eller dårlig luft, fordi karbondioksid (CO2) er en pålitelig indikator for luftskifte.

I tillegg til BQ30 finner du også andre profesjonelle partikkeltellere i Trotec-sortimentet, for eksempel PC200 eller PC220, som ikke bare kan brukes til luftkvalitetskontroll, men for eksempel også til testing av filtersystemer.

Viktig: Verken luftforurensningsnivået med finstøv i partikkelstørrelsen PM2,5 eller CO2-forurensningen i rommet sier noe om infeksjonsrisikoen! Ingen av verdiene er et mål på infeksjonsrisiko, fordi det ikke er noen sammenheng mellom CO2- eller PM2,5-konsentrasjon og virusmengde. Lær mer om dette og andre emner relatert til virusfiltrering, filterklasser, filterstandarder og andre viktige nøkkeltall - oppsummert i våre vanlige spørsmål om luftrensere om virusfiltrering ...

Med de høyeffektive luftrenserne i TAC-serien tilbyr Trotec profesjonelle løsninger for aerosolfri, filtrert ren luftkvalitet i større rom som skoler, restauranter, kontorer, praksiser eller hoteller. Ved å levere virusfiltrert ren luft sikrer TAC V+ et høyt beskyttelsesnivå for ansatte og kunder, lærere og studenter, ansatte og pasienter i kommersielle miljøer og offentlige fasiliteter. Men du kan også dra nytte av vår ekspertise innen luftrensing og virusfiltrering i mindre rom:

AirgoClean® - synonymt med ren pusteluft: pakk ut, slå på, pust dypt.

Med AirgoClean® har du et bredt utvalg av utmerkede luftrensere fra Trotec til din disposisjon. Først og fremst AirgoClean® One - vår høytytende luftrenser nummer 1 for virusfiltrert ren luft i eksklusive omgivelser, legekontorer og advokatkontorer. Luftrensere av merket AirgoClean® står for effektiv filterytelse, høy brukerkomfort og velprøvd Trotec-kvalitet - pålitelig beskyttelse mot forurenset romluft med hus- og finstøv, bakterier, luftbårne virus eller pollen. Vårt store utvalg av luftrensere har den optimale AirgoClean®-enheten klar for ethvert behov ...

AirgoClean® - synonymet for ren luft - pakk ut, slå på, pust inn frisk luft

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig

 • Notarisering og sertifisering under koronapandemien

  Koronapandemien stiller notarer overfor helt nye utfordringer. Selv ved de høyeste forekomstene må notarkontoret holde åpent og være tilgjengelig, ettersom et stort antall offisielle notarielle handlinger har en systemkritisk betydning. "Eldre eller alvorlig syke mennesker kan for eksempel være avhengige av kortsiktig utarbeidelse og sertifisering av testamenter eller andre dødsdisposisjoner samt...

  Ytterligere informasjon
 • Terapiøkter under Corona-pandemien

  Restriksjonene i det daglige som utgangsbegrensninger, kontaktforbud, vedtatt hjemmekontor men også stengte skoler, barnehager og omsorgstilbud – alt dette har satt sitt preg på samfunnet. Mange voksne lider av angstlidelser, eksistensiell frykt og depresjon under pandemien. Men pandemien har også satt sitt preg på barn og unge. Evalueringen av flere studier viser at hyppigheten av psykiske...

  Ytterligere informasjon
 • Bakteriefri inneluft i restauranter og kantiner

  Corona Shutdown har satt spesielt restauratører i spissen for et eksistensielt veiskille. Reservene smelter, tiden presser, og sammen med håpet om suksessive avslappingstiltak kommer spørsmålet om effektive hygienekonsepter for å beskytte ansatte og gjester. En viktig hygienekomponent for å beskytte mot aerogene infeksjoner er å holde romluften fri for virus gjennom effektiv luftrensing med...

  Ytterligere informasjon
 • Bakterie- og virusfri romluft i medisinske praksiser

  Den som går til fastlegen i tider med influensa, mage-tarminfeksjon eller andre sammenlignbare infeksjonssykdommer, må vanligvis dele venterommet med snufsende, hostende eller til og med febersyke naboer. Å gå til tannlegen eller øyelegen deler også denne potensielle faren når en stor del av befolkningen er rammet av for eksempel en influensaepidemi. Dette er ikke en hyggelig situasjon, og som et...

  Ytterligere informasjon
 • Klimaanlegg, vifter? Nei! Luftrensere!

  Farlig halvviten, usannheter og anbefalinger om klimaanlegg og luftrensere sprer seg som ild i tørt gress i sosiale medier, og ikke bare i koronatiden. Klimaanlegg advares mot å være virusspriddere. Enkle vifter fremheves som beskyttelse mot smittsomme aerosoler i luften. Uansett om vinduet er åpent eller lukket. Hva er sant? Hva trenger vi å vite om klimaanlegg og vifter i forbindelse med...

  Ytterligere informasjon
 • Bakterie- og virusfri inneluft i barnehager

  Smittsomme sykdommer er ikke uvanlig i barnehager, barnepass og lignende omsorgsinstitusjoner. I tillegg til de velkjente barnesykdommene som kusma, meslinger, røde hunder, vannkopper, kikhoste og ringorm, er også diarésykdommer og øvre luftveisinfeksjoner vanlige. Med koronaviruset SARS-CoV-2 har det dukket opp enda en smittsom sykdom som utgjør en enorm utfordring for spesielt lærere. For selv...

  Ytterligere informasjon
 • Bakterie- og virusfri inneluft i skolene

  For at skoledriften skal kunne gjenopptas på en bærekraftig måte, er det også viktig å ha et beviselig effektivt hygienekonsept for virusfri inneluft i klasserommet. Her utgjør SARS-CoV-2-koronaviruset en enorm utfordring for lærere, rengjøringspersonale og rektorer. Selv regelmessige spray- og tørkedesinfeksjoner beskytter ikke mot dette viruset, som i mindre grad spres gjennom smøre- og...

  Ytterligere informasjon
 • Virusfiltrert romluft i hoteller og konferanselokaler

  Hotell- og cateringbransjen har blitt spesielt hardt rammet av de fortsatt merkbare effektene av koronaviruset. Nesten alle hotellene måtte stenge først, og det er sannsynlig at de kommer til å lide under konsekvensene også etter den verdensomspennende pandemien. Så lenge frykten for å bli smittet av koronaviruset er større enn den vanlige komforten på hotellet, vil mange gjester avlyse eller...

  Ytterligere informasjon
 • Virusfri inneluft på klubber og diskoteker

  Mange steder sliter klubber og diskoteker med ettervirkningene av koronakrisen. Mens restauranter og butikker har åpnet igjen, har klubber og diskoteker ennå ikke gjort det - sannsynligvis fordi de ofte blir sett på som potensielle smittekilder. Nettopp dette aspektet krever effektive hygienekonsepter som kan sikre maksimal smittebeskyttelse for gjester og ansatte gjennom beviselig effektive...

  Ytterligere informasjon
 • Luftrenser med H14-virusfiltrering for treningsstudioer og behandlingsrom

  Drivere av treningsstudioer, privatpraktiserende fysioterapeuter og fysioterapeuter kjenner godt til problemet: Avhengig av årstid og temperatur kan luften i trenings- eller behandlingsrommet bokstavelig talt stagnere - til tross for at det finnes et ventilasjonssystem. I tillegg er luften vi puster inn forurenset av svevepartikler som støv, nitrogenoksider og formaldehyd, men også av usynlige...

  Ytterligere informasjon
 • Virusfri rom- og innåndingsluft i supermarkeder, byggevarebutikker og butikker

  Nye smittsomme sykdommer som influensa A/H5N1 (fugleinfluensa) eller COVID-19 (koronavirus) sprer seg uregelmessig, men jevnt og trutt over hele verden, noen ganger med drastiske konsekvenser for ulike deler av samfunnslivet. Mens mange ikke-essensielle butikker tvinges til å stenge i tider med svært smittsomme pandemier for å forhindre spredning av et til tider nyoppdaget virus og dermed redusere...

  Ytterligere informasjon
 • Støvfrie byggeplasser takket være luftrensere

  På byggeplasser er det mye støv. Særlig i sammenheng med løfting, pussing, saging og fresing, og fjerning av gammel murpuss eller gamle fliser. Som oftest bruker håndverkere støvmasker og må regne med omfattende rengjøringsarbeider. Det er mye mer effektivt og mye sunnere å bruke luftrensere som suger bort støvet før det legger seg på alle flater og i lungene.

  Ytterligere informasjon
 • Rengjøring av romlufttekniske anlegg

  Ren luft på arbeidsplassen og i institusjonsbygg er ikke bare lovpålagt – det er også en viktig faktor for daglig velvære. Regelmessig rengjøring av romlufttekniske anlegg sikrer at luften forblir ren. Bruk av egnede luftrensere med HEPA-filter sørger for at svevestøv filtreres ut i tråd med forskriftene.

  Ytterligere informasjon