Fuktighetsregulering ved lagring av anleggsdeler

Spørsmål?

Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.

Handel: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Sluttforbruker: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Bruksområder
  2. Lagring og logistikk avfukting
  3. Avfukting i vindkraftdelelageret

Fuktighetsregulering ved lagring av anleggsdeler

Høyeffektive TTR-luftavfuktere beskytter vindkraftanleggsdeler

Under montering av vindkraftanlegg blir anleggsdelene gjerne liggende månedsvis i svært store lagerhaller eller midlertidige teltlagre på stedet. For å unngå lagerskader som følge av korrosjon og rust er det viktig å ha et nøye gjennomtenkt system for fuktighetsregulering.

Hver årstid byr på ulike utfordringer og risikoer for tårnelementene, metalldelene og styringselelektronikken for vindkraftanlegget: Om sommeren er luftfuktigheten over 80 prosent, og om vinteren kan fuktinntrenging føre til frostskader. I tillegg er kondensdannelse ved temperaturfall et stort problem. Den tradisjonelle metoden med å varmetørke lageret, er i dag ikke lenger tilstrekkelig. I tillegg til skyhøye energikostnader på grunn av stort varmetap, vil den ekstreme luftfuktigheten om sommeren skape vansker. Å skulle varme ytterligere for å redusere luftfuktigheten til et akseptabelt nivå på rundt 60 prosent, gir lite mening. Trotecs løsning med adsorpsjonsluftavfukting ved hjelp av de stasjonære høyeffektive aggregatene i TTR-serien sikrer tilføring av tørr luft samtidig som fuktighet transporteres bort.

En enorm utfordring: størrelsen på lageret

Felles for vindkraftanleggsdeler og tårnpartier er at de er svært store. Det kan dermed bli nødvendig å avfukte opptil 75000 kubikkmeter luft i lagerhaller eller -telt. Dette kan gjøres med høyeffektive enheter som for eksempel TTR 8200 med Trisorp dobbelt funksjonsprinsipp. Denne adsorpsjonsluftavfukteren avfukter opptil 9000 kubikkmeter luft i timen. Dette betyr at fuktigheten kan reguleres også i større telthaller bare ved hjelp av noen få enheter. TTR-serien er den mest økonomiske av sitt slag, og imponerer med blant annet veldig høy avfuktingseffekt (også ved lave duggpunktstemperaturer), avansert Monoventic-styringselektronikk, vifte i toppklasse, integrert varmegjenvinning og mikroprosessorstyring med tekstdisplay for funksjonsovervåking og energistyring.

En ekstra utfordring – den lange lufttransportveien

For å oppnå jevn regulering av fuktigheten på et lager med en lengde på 50, 70 eller selv 90 meter, bør det ideelt sett installeres et slangesystem med takoppheng. Adsorpsjonsavfukteren av typen TTR 8200 har den nødvendige ytelsen til å sende tørr luft og transportere bort fuktig luft over denne lange strekningen. Hvis det er nødvendig å spare på dyr lagerplass, kan luftavfukterne også leveres med værbeskyttelse eller plasseres i containere utenfor lageret.

Vi vet hvordan det fungerer: Trotecs designeksperter

Med industriservice er du garantert et sikkert avfuktingskonsept for lagring av deler til vindturbinanlegg: La oss gi deg råd om hvilke luftavfuktere, måleinstrumenter og dataloggere som passer best og er mest økonomiske for dine utfordringer.

Etter ønske produserer vi også tilpassede adsorpsjonstørkere i spesialutførelse

Vi produserer etter ønske gjerne også tilpassede adsorpsjonstørkere i spesialutførelse «made in Germany» som passer perfekt til dine behov, for eksempel:

  • TTR-tørkeaggregater i hygieneutførelse
  • TTR-tørkeaggregater for LABS-fri tørrluft
  • TTR-tørkeaggregater med ekstra lavt duggpunkt

Benytt deg av muligheten til å planlegge, konstruere og produsere spesialutførelser med spesielt tilpassede komponenter for egne individuelle behov i nært samarbeid med våre spesialister: Her finner du mer informasjon …