1. Produkter og tjenester
  2. Måleinstumenter
  3. Fukt
  4. Fuktmålere

Praktiske hjelpere når du vil måle fuktighet

Fjern fukt: De håndholdte målerne fra Trotec gir pålitelige data og lokaliserer problemområder når du skal måle fukt i treverk og bygninger.

Fukt i treverk og andre byggematerialer kan få fatale følger. Det kan føre til skader på bygningen og innebærer fare for mennesker som oppholder seg i et slikt inneklima over lengre tid. Fuktig murverk fører raskt til mugg. Bygningen blir porøs, murpussen drysser av. Med Trotecs fuktmålere kan du raskt og pålitelig se hvilken fuktighet som skjuler seg i nesten alle typer materialer. De kompakte, nøyaktige apparatene måler også fuktigheten i ulike tresorter. Dette kan være praktisk til privat bruk, for eksempel for å sjekke om veden er tørr nok. Eller i treverksbedrifter, der treet må ha tørket til et bestemt nivå før det kan behandles.

Trotec har den riktige fuktmåleren for deg - uansett bruk. De robuste, kompakte motstandsmålerne egner seg til enkle fuktmålinger. De to elektrodene føres inn i materialet som skal undersøkes. Jo bedre strømmen ledes, jo fuktigere er materialet. Så enkelt er målemetoden til en motstandsmåler. Like enkelt som å måle fukten i myke byggematerialer som gips, murpuss og gulvbelegg, er det å måle fukten i treverk. Dersom fuktmålingen skal gå dypere, uten å skade materialer ved å stikke i dem, er dielektriske fuktmålere et profesjonelt alternativ. Her utføres målingen med en kulekniv i en centimeters dybde, helt uten skader. På denne måten kan du lokalisere fuktige områder og avgrense dem helt nøyaktig.

Om du ønsker å måle fukt i ved, finne årsaker til mugg eller tørke større områder etter en vannskade: Trotecs fuktmålere er raske og nøyaktige.