1. Produkter og tjenester
  2. Måleinstumenter
  3. Utslipp
  4. Støynivåmålere

Finn støykilder

Se nøyaktige støyverdier på et øyeblikk. Trotecs lydmålere gjør det enkelt å bestemme støynivået hjemme, på arbeidsplassen og i industrien.

Støy fører til sykdommer, og den er overalt. Det kan være høyt støynivå på kontoret, men også i en fabrikk eller på en byggeplass. Dette kan innebære en helserisiko for medarbeiderne. Dessuten finnes det støykilder i nærheten av boligområder, eller i forbindelse med fritidsaktiviteter, som kan være til stor belastning.

For å gjøre noe med slike emisjoner og utarbeide en detaljert støyanalyse, enten i arbeidsøyemed eller til privat bruk, må støynivået undersøkes og registreres nøyaktig. Her trengs det en profesjonell støymåler. Trotec kan tilby to varianter. Begge måler støynivået pålitelig:

Støymåleren BS06 er velegnet til å lokalisere støykilder i bygghåndverk og til privat bruk. Støymåleren SL300 er velegnet til å måle støyen på arbeidsplasser i industrien og til dokumentasjon i ekspertuttalelser.

Dra nytte av den beste teknologien – 100 prosent Trotec!

Trotecs støymålere er klare til bruk på et øyeblikk. De garanterer en rask og presis støymåling - selv i røffe omgivelser og ved dårlige lysforhold.

Godt verktøy som sikrer en profesjonell støyanalyse:

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig