1. Produkter og tjenester
 2. Produkter ‑ HighPerformance
 3. Luftavfukting
 4. Adsorptions-Luftentfeuchter, stationär
 5. Funksjonsprinsipp

Arbeidsprinsippene til TTR-adsorpsjonsluftavfukterne

Virkemåten til TTR avfukterne i overblikk

Alle TTR-adsorpsjonsluftavfukterne har pålitelige Silikagel-Sorpsjonsrotorer i en mekanisk svært stabil design som kan rengjøres. Den kjemiske stabiliteten til silikagel garanterer at vanndamp eller klart vann ikke fører til ødeleggelse av rotoren. Lette forurensninger som støv fører bare til en redusert avfuktingseffekt.

Prosess- og regenereringsluft kanaliseres på forskjellige måter avhengig av Trotec-adsorpsjonsluftavfukterens konstruksjon:

Figurtekst arbeidsprinsipper:

 1. Avfuktingssektor
 2. Regenereringssektor
 3. Spylesektor for varmegjenvinning
 4. Prosessluft
 5. Regenereringsluft
 6. Tørrluft
 7. Oppvarming
 8. Fuktig luft

TTR-Bisorp-Mono

TTR-Bisorp-Mono

En vifte for prosess- og regenereringsluft plassert foran rotoren. En delstrøm av tørrluften blir brukt til regenerering.

TTR-Trisorp-Mono

TTR-Trisorp-Mono

En vifte for begge luftstrømmene plassert foran rotoren. Med spylesektor for varmegjenvinning for den innkommende regenereringsluften.

TTR-Trisorp-Dual

TTR-Trisorp-Dual

TTR-Trisorp-Dual

TTR-Trisorp-Dual

Adskilt luftføring av prosess- og regenereringsluft gjennom en vifte hver. Med spylesektor for varmegjenvinning for den innkommende regenereringsluften.