Adsorpsjonsavfukter TTR-serien
Home Comfort
  1. Produkter og tjenester
  2. Produkter ‑ HomeComfort
  3. Avfukting
  4. Adsorpsjonstørkere i TTR-serien

Adsorpsjonstørkere i TTR-serien

Mens kondensatorer avfukter ved duggpunktet, utnytter adsorpsjonstørkere sorpsjonsmetoden. Denne metoden benytter seg av forskjellen i damptrykk mellom den fuktige luften og et hygroskopisk sorpsjonsmiddel som trekker vannet ut av luften.

Også avfuktingsgranulat er med i denne kategorien, selv om de som oftest kun egner seg til tørrholding av små, lukkede beholdere.

Granulat – ingen god permanent løsning

Den opprinnelige og viktigste bruken av disse posene er å beskytte varer som ikke tåler fukt, under transport lagring. Alle har sett de små posene som ligger i vareforsendelser med vesker, elektroniske artikler, medikamenter eller klær.

Men granulat er ikke et ekte alternativ til luftavfuktere. Dessuten er det en lite økonomisk engangsløsningsom krever stadig kjøp av nytt granulat til beholderen fordi granulatet ikke kan brukes på nytt. På samme måte som en svamp suger tørkemiddelet vann ut av luften. Det må skiftes ut så snart det er mettet. På sikt er dette en dyr løsning.

Elektriske anlegg som genererer varm luft er noe annet. Inne i apparatene snurrer et tørkehjul som er belagt med kraftige, hygroskopiske stoffer som silikagel eller litiumklorid. Dette trekker vannmolekylene ut av luften som strømmer forbi hjulet.

For at tørkehjulet skal kunne fortsette å ta opp fuktighet, må det avgi fuktigheten et sted. Dette skjer ved hjelp av varmluft: Varmluften føres gjennom et regenereringsområde i tørkehjulet, der den trekker vanndampen ut av silikagelen igjen.

Komfortapparater med kondensator

Disse apparatene er utviklet for privat bruk og fungerer på samme måte som adsorpsjonstørkere til profesjonelt bruk.

Romluften som suges inn, føres gjennom et roterende tørkehjul som er belagt med et hygroskopisk sorpsjonsmiddel som trekker til seg vannet fra luften.

Et typisk sorpsjonsmiddel er silikagel – et tørkemiddel med svært stor hygroskopisk overflate. I profesjonelle adsorpsjonstørkeaggregater har ett gram av dette midlet en overflate på over 700 kvadratmeter. Under 10 gram kan dermed oppvise en overflate på størrelse med en fotballbane.

Den tørre luften blåses ut i rommet igjen etter at den har avgitt fuktigheten sin til sorpsjonsmidlet.

For at tørkehjulet som er mettet av fuktighet igjen skal være fritt til å ta opp mer vann, strømmer varm luft fra et varmeelement gjennom en separat regenerasjonssektor i tørkehjulet. Denne tar opp fuktigheten i tørkehjulet og leder den gjennom et kondensatorelement.

På utsiden strømmer kjølig innsugningsluft, slik at vannet kondenserer inne i kondensatorelementet og fanges opp i en beholder. Regenerasjonsluften tilføres så varmeelementet igjen, slik at ny fuktighet tas opp, og kretsløpet fortsetter.

Funksjonsprinsipp for en komfort-adsorpsjonstørker
Rett til Produktfinder

Finn en luftavfukter som passer til dine behov!

Med vår Produktfinder finner du raskt og enkelt en luftavfukter
som passer perfekt til dine bruksområder.

Rett til Produktfinder

Adsorpsjon, kondens eller Peltier-avfukter?

De viktigste fakta i en komplett oversikt - oppsummert på en leservennlig måte av Trotec, din avfuktingsekspert!

direkte til "Praktisk kunnskap om avfuktere" ...

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig