Kapasitetsberegning luftrenser
  1. Produkter og tjenester
  2. Service
  3. Rådgiveren / Kapasitetsberegning
  4. Kapasitetsberegning luftrensing

Kapasitetsberegning luftrenser

Brukshenvisning:

Her kan du selv beregne hvilken luftrensingskapasitet du trenger til rommene dine på en enkel måte. Dette overslaget for luftrensere er kun en retningslinje og kan ikke erstatte en nøyaktig beregning ut fra gjeldende normer. Hvis du har spørsmål, står vi gjerne til rådighet.

For beregning av påkrevd luftrensingseffekt behøver vi følgende informasjon:

  1. Hvilket volum har rommet (i kubikkmeter)?
  2. Hvilke skadelige stoffer skal filtreres ut?
  3. Hvilken type rom dreier det seg om?
  4. Alternativt kan ønsket antall luftutskiftningsrater oppgis direkte.

Beregning av romvolum

Filtrering av skadestoffer (valgt filter)

Grovstøvfilter (G4)

Tungt industristøv, fin sand, regndråper, grovt støv

Finstøvfilter (F7) inkl grovstøvfilter

Hår, pollen, soppsporer, plantesporer

Svevestoffilter (H13) inkl. finstøvfilter inkl. grovstøvfilter

Allergener fra husstøvmidd, sementstøv, muggsopp, soppsporer, mineralfiberstøv, flyvende aske, kullstøv, insektmidler, tåke (atmosfærisk), synkende finstøv, pollenpartikler, dieselstøv, sykdomsfremkallende stoffer, miltbrann-sporer, bakterier, fargepigmenter, katteallergener, oljetåke, eksos, tobakksrøyk, asbeststøv, smog, virus

Luftutskiftning

Alternative opplysninger

Resultat av kalkulering

Resultat av volumkalkulering [m³]:

0

Resultat av kalkulering [m³/h]:

0


Resultatet av beregningen viser hvilken effekt apparatet bør ha, hvilken filterkjede som kreves, romvolumet samt luftutskiftingsnivået. TKL-luftrensingssystemene dekker et effektspektrum på 380 m³/t til 5 700 m³/t. Dersom du behøver høyere effekt, må du velge en passende kombinasjon av flere apparater.


Juridiske henvisninger:
Dette skjemaet må kun brukes til tiltenkt bruk. Enhver reproduksjon eller uautorisert bruk av kildekoden er forbudt.

Ta kontakt med våre faglærte rådgivere for en beregning av luftrensingseffekten. Alle resultater av beregningen er utelukkende ment for en grov vurdering, og TKL GmbH tar ikke noe ansvar for noen som helst følgeskader. Bruk skjer på brukers eget ansvar og risiko. Våre generelle forretningsbetingelser (vilkår og betingelser) gjelder.