DH 95 S DH 145 S DH 115 S DH 105 S

Spørsmål?

Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.

Handel: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Sluttforbruker: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
 1. Produkter og tjenester
 2. Produkter ‑ HighPerformance
 3. Luftavfukting
 4. Kondensasjonsluftavfukter, stasjonær
 5. Industritørker DH-S-serien

Industri-kondensatorer i DH-S-serien

Fordi de enkleste løsningene ofte er de beste

Med DH-S-standardserien kan du kostnadseffektivt beskytte lagergods, produksjonsanlegg, byggverk og inventar mot fuktskader ...

DH-S-kondensatorene er en vellykket syntese av global innkjøpsledelse og lokal produksjonsforedling på produksjonsstedet i Tyskland.

Derfor forener de to avgjørende fordeler i ett apparat:

Det attraktive forholdet mellom pris og ytelse for en internasjonal standardløsning for mange tradisjonelle tørrholdingsoppgaver og en modulær foredling av el.-utstyr og vannførende komponenter i henhold til europeisk standard – fullstendig tysk håndprodusert og kvalitetskontrollert hos Trotec.

Med Trotecs kondensatorer i DH-S-serien får du derfor pålitelige standardløsninger for kostnadseffektiv luftavfukting overalt der hvor det må utføres hverdagslige avfuktingsoppgaver for beskyttelse mot korrosjon og kondens i produksjons- og lagermiljøer for industri, logistikk eller tilbydere.

Industri-kondensatorene i DH-S-serien får du eksklusivt kun hos Trotec!

Fordelene i praksis:

 • Pålitelige tørkeenheter med høy avfuktingskapasitet
 • Spesielt økonomisk løsning for typiske tørrholdingsoppgaver i produksjons- og lagerrom
 • Manometeranvisninger* for vedlikeholdsvennlig tidlig feildeteksjon
 • Elektriske og vannførende komponenter foredlet i moduler for hånd i Tyskland i henhold til europeiske standarder
 • DH 25 S / DH 65 S med aluminiumsrør-fordamper for effektiv luftavfuktingseffekt, selv ved lav romluftfuktighet
 • Optimalt pris-ytelse-forhold

* modellavhengig, se tekniske spesifikasjoner for detaljer

En effektiv luftfuktighetskontroll gjør det mulig å unngå kondens-, mugg- eller korrosjonsskader, øke sviktsikkerheten i elektriske anlegg, få optimaliserte prosessforhold for foredling og produksjon samt oppnå stabile klimaforhold i lagerrom eller arkiver på en økonomisk måte.

Ikke minst er det lettere å varme opp tørr luft, noe som medfører reduserte oppvarmingskostnader.

Luftfuktighetskontrollen kan skje med alle kondensatorer i DH-S-serien enten fuktavhengig med målverdiforvalg på intern hygrostat, eller med fuktuavhengig kontinuerlig drift. DH-S-enheter er dessuten utstyrt med stabile svinghjul* og en dreneringsfunksjon for restvann* for fleksibel bruk på vekslende steder.

Den integrerte automatiske varmgass-avrimingen garanterer effektiv tørrholdingsdrift uten tidsintervall-betingede avrimingspauser der det ikke foregår noen avfukting.

Kondensen kan føres ut via det eksterne utløpet over flere etasjer, siden den standard kondenspumpen* er designet for en transporthøyde på fire meter.

For større enheter registreres dessuten kjølevæsketrykket separat på trykk- og sugesiden for hver kompressor. Dette vises på godt leselige, monterte manometre*. Dermed kan potensielle feil registreres i tide og vedlikeholdsintervaller planlegges optimalt på forhånd.

Takket være den robuste rammekonstruksjonen utmerker kondenstørkerne i DH-S-serien seg dessuten med høy apparathusbestandighet.