Kundeservice & support: +49 2452 962-450

Ma. – To.: 8:00 – 17:30 | Fr.: 8:00 – 17:00

Industritørker DH-S-serien
Industritørker DH-S-serien
Industritørker DH-S-serien
Industritørker DH-S-serien
Industritørker DH-S-serien
Industritørker DH-S-serien
Industritørker DH-S-serien
 1. Produkter og tjenester
 2. Produkter ‑ HighPerformance
 3. Luftavfukting
 4. Kondensasjonsluftavfukter, stasjonær
 5. Industritørker DH-S-serien

Industri-kondensator i DH-S-serien

Med DH-S-standardserien kan du kostnadseffektivt beskytte lagergods, produksjonsanlegg, byggverk og inventar mot fuktskader ...

DH 25 S
DH 65 S
DH-S

Fordi de enkleste løsningene ofte er de beste. 

DH-S-kondensatorene er en vellykket syntese av global innkjøpsledelse og lokal produksjonsforedling på produksjonsstedet i Tyskland.

Derfor forener de to avgjørende fordeler i ett apparat:

Det attraktive forholdet mellom pris og ytelse for en internasjonal standardløsning for mange tradisjonelle tørrholdingsoppgaver og en modulær foredling av el.-utstyr og vannførende komponenter i henhold til europeisk standard – fullstendig tysk håndprodusert og kvalitetskontrollert hos Trotec.

Med Trotecs kondensatorer i DH-S-serien får du derfor pålitelige standardløsninger for kostnadseffektiv luftavfukting overalt der hvor det må utføres hverdagslige avfuktingsoppgaver for beskyttelse mot korrosjon og kondens i produksjons- og lagermiljøer for industri, logistikk eller tilbydere.

Industri-kondensatorene i DH-S-serien får du eksklusivt kun hos Trotec!

Investeringssikkerhet for dine tørkeapparater

Under byggtørking om sommeren eller tørking etter vannskader oppstår det svært raskt klimabetingelser som bidrar til å forkorte levetiden til kondensatorer i ekstrem høy grad - uavhengig av merke. For oss som produsent er det viktig å sørge for at du ikke behøver å skifte ut kondensatorer altfor tidlig. Derfor har vi satt opp noen praktiske tips som gjør det lettere for deg å ta vare på tørkeapparatene dine. Som en investeringssikkerhet. Her finner du mer informasjon ...

Teknisk byggtørking

Visste du allerede at alle byggtørkere også er industri-luftavfuktere, men slett ikke alle industri-luftavfuktere automatisk er en ekte byggtørker? Årsakene, og hvorfor varmgassavriming er den avgjørende forskjellen på dette, kan du lese om her ...

DH 145 S

Pålitelige tørkeenheter med høy avfuktingskapasitet

En effektiv luftfuktighetskontroll gjør det mulig å unngå kondens-, mugg- eller korrosjonsskader, øke sviktsikkerheten i elektriske anlegg, få optimaliserte prosessforhold for foredling og produksjon samt oppnå stabile klimaforhold i lagerrom eller arkiver på en økonomisk måte.

Ikke minst er det lettere å varme opp tørr luft, noe som medfører reduserte oppvarmingskostnader.

Luftfuktighetskontrollen kan skje med alle kondensatorer i DH-S-serien enten fuktavhengig med målverdiforvalg på intern hygrostat, eller med fuktuavhengig kontinuerlig drift. DH-S-enheter er dessuten utstyrt med stabile svinghjul* og en dreneringsfunksjon for restvann* for fleksibel bruk på vekslende steder.

Den integrerte automatiske varmgass-avrimingen garanterer effektiv tørrholdingsdrift uten tidsintervall-betingede avrimingspauser der det ikke foregår noen avfukting.

Kondensen kan føres ut via det eksterne utløpet over flere etasjer, siden den standard kondenspumpen* er designet for en transporthøyde på fire meter.

For større enheter registreres dessuten kjølevæsketrykket separat på trykk- og sugesiden for hver kompressor. Dette vises på godt leselige, monterte manometre*. Dermed kan potensielle feil registreres i tide og vedlikeholdsintervaller planlegges optimalt på forhånd.

Takket være den robuste rammekonstruksjonen utmerker kondenstørkerne i DH-S-serien seg dessuten med høy apparathusbestandighet.

* modellavhengig, se tekniske spesifikasjoner for detaljer


Eksempler på bruk:

Med standardserien DH-S kan du kostnadseffektivt beskytte lagret gods mot fuktskader.
DH-S-serien - Lagerapplikasjon
Med DH-S standardserien kan du kostnadseffektivt beskytte produksjonssystemer mot fuktskader.
DH-S-serien - Applikasjonsproduksjon
Med standardserien DH-S kan du kostnadseffektivt beskytte bygningsduk mot fuktskader.
DH-S-serien - Byggeplassapplikasjon
Med DH-S standardserien kan du kostnadseffektivt beskytte inventar mot fuktskader.
DH-S-serien - Applikasjon for inventarbeskyttelse

Direkte sammenligning av alle Industritørker DH-S-serien

Her har du muligheten til å sammenligne alle industriell tørketrommel fra Trotec på en oversiktlig måte, slik at du finner den Industritørker DH-S-serien som passer best for deg.

Modeller som du ikke ønsker å ta med i sammenligningen, kan du enkelt klikke bort.

Sammenligning av tekniske spesifikasjoner

Fordelene i praksis:

 • Pålitelige tørkeenheter med høy avfuktingskapasitet
 • Spesielt økonomisk løsning for typiske tørrholdingsoppgaver i produksjons- og lagerrom
 • Manometeranvisninger* for vedlikeholdsvennlig tidlig feildeteksjon
 • Elektriske og vannførende komponenter foredlet i moduler for hånd i Tyskland i henhold til europeiske standarder
 • DH 25 S / DH 65 S med aluminiumsrør-fordamper for effektiv luftavfuktingseffekt, selv ved lav romluftfuktighet
 • Optimalt pris-ytelse-forhold

* modellavhengig, se tekniske spesifikasjoner for detaljer


Bruk vår beste praksis industrielle tjeneste

Fordi hvert industriselskap har sine egne karakteristiske prosesser, systemer og rom, krever hver luftbehandlingsløsning også en saksspesifikk enhetskonfigurasjon. I sum er det ofte vanskelig å beregne de kombinerte effektene av luftstrømmer, luftfuktighetsforhold og temperatursvingninger på et rent teoretisk grunnlag, for eksempel i låseområder eller på transportørruter. Resultatet: Unødvendige ekstra kostnader på grunn av overbelastede krav eller - enda verre - i praksis, utilstrekkelig fungerende løsninger.

Du kan stole på våre eksperter

Erfarne klimaanleggsspesialister er nødvendig for å nøyaktig beregne behovene i industrien og utvikle skreddersydde konsepter for klimaanlegg. Stol på ekspertteamet vårt og tjenestene til industrielle tjenester: Vi analyserer situasjonen for individuelle behov sammen med deg på stedet, bestemmer de spesifikke enhetskravene og utarbeider en skreddersydd prosjektløsning helt til den nøyaktige plasseringen av enhetene.

Våre industrikonsulenter vil også gjerne informere deg personlig på tlf. +49 2452 962-777 om vår beste praksis industrielle service. Eller du kan ganske enkelt sende en forespørsel direkte til våre bransjeeksperter med dine personlige krav. Vi svarer raskt!

Nutzen Sie den Best-Practice-Industrieservice von Trotec

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig