1. Produkter og tjenester
  2. Måleinstumenter
  3. Luftkvalitet
  4. Partikkelteller

Partikkelteller for målinger av luftkvaliteten

Mobile laser-partikkeltellere er den optimale løsningen for overvåkning, kvalitetssikring og vurdering av luftkvaliteten.

De ergonomisk utformede partikkeltellerne PC200 og PC220 oppdager pålitelig problematiske konsentrasjoner av og kildene til skadelige partikler innendørs, i ventilasjonssystemer samt innen industriell produksjon. I tillegg til måling av luftkvaliteten, registrerer de mobile partikkeltellerne også alle relevante miljøklimaparametre som luftfuktighet, lufttemperatur, duggpunkt- og fuktkuletemperatur. Det integrerte digitalkameraet gjør det mulig med foto- og videodokumentasjon av måleomgivelsen. Funksjonsmangfoldet til disse mobile måleinstrumentene, som samsvarer med ISO-21501-4, avrundes med den integrerte dataloggeren for langtidsprotokollføring av måledata.

Bruksmuligheter for laser-partikkeltellerne PC200 og PC220

Måling av luftkvalitet innendørs: Sunn rom- og pusteluft er viktig for velværet på arbeidsplassen og hjemme. Produktiviteten lider under luft som er forurenset og belastet med skadelige stoffer (aerosoler, støv, støv og bakterier). En optimal luftkvalitet fremmer derimot ytelsen og skaper et produktivt arbeidsklima. Trotec partikkeltellerne PC200 og PC220 registrerer konsentrasjoner av skadelige stoffer i luften som overstiger grenseverdiene og kildene deres på arbeidsplassen og hjemme. I kvalitetssikring dokumenterer den integrerte dataloggeren overholdelse av de lovlige grenseverdiene.

Preventativt i prosessteknikken: Teknisk renhet er uunnværlig i den industrielle produksjonen. Forurensninger av mikro- og nanopartikler i produksjonsomgivelsene forårsaker visuelle og funksjonelle mangler på produktet. Laser-partikkeltellerne PC200 og PC220 er målerne å velge når det dreier seg om preventative tiltak i produksjonsprosessen.

Teknisk bygningsadministrasjon: Forurensede ventilasjonsanlegg eller ventilasjonsanlegg med feil er årsaken til helseskadelige luftkvalitetsproblemer. Derfor krever lovgiverne regelmessig vedlikehold. Med PC200 og PC220 kan klimateknikere registrere belastningen av skadelige stoffer i ventilasjonssystemer, lokalisere kildene for skadelige stoffer og kontrollere filtereffektiviteten.

 Standardutstyr

 Tilgjengelig som ekstrautstyr

 Ikke tilgjengelig