Klima- og fuktighetskontroller

Spørsmål?

Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.

Handel: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Sluttforbruker: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Bransjeløsninger
  2. Bransjeoversikt
  3. Vannverk og vannbehandlings– selskaper
  4. Klima- og fuktighetskontroller

Klima- og fuktighetskontroller

Tekniske anlegg i maskinrom eller pumpestasjoner i vannverk og høydebassenger utsettes for ekstreme belastninger gjennom materialkrevende omgivelsesbetingelser, høy luftfuktighet og permanent drift.

Vann er en svært dyrebar ressurs i behandlingsprosessene, men kan være ytterst skadelig utenfor disse prosessene. For høy luftfuktighet kan nemlig gi en rekke problemer:

korrosjon, kondens, mugg, redusert vannkvalitet, økte vedlikeholdskostnader for maskiner og bygg, skadde bygningsstrukturer, høyere energikostnader osv.

I rentvannsbeholdere eller andre rom med åpne vannflater kan kondensvann skade bærende bygningsdeler og gi sterkere bakterievekst.

I maskinrom eller pumpestasjoner kan svettende vannrør føre til kondens – med påfølgende korrosjonsskader – på de tekniske anleggene.

Optimal fuktighetskontroll i drikkevannsanlegg, brønnhoder og rentvannsbeholdere hindrer kondens, korrosjon og muggdannelse, beskytter elektriske innretninger, sikrer at hygieniske krav innfris og medvirker til å redusere drifts- og vedlikeholdskostnadene.

Spesialistene våre hjelper deg effektivt å sikre optimalt klima, særlig når det gjelder styring av luftfuktigheten i tekniske anlegg for vannbehandling og -fordeling.

Industrietrockner

Trotec er en av de ledende leverandørene av mobile og stasjonære avfuktingsløsninger i Europa, og tilbyr optimale løsninger for alle oppgaver.

Produktporteføljen vår omfatter kjøletørkere og adsorpsjonsavfuktere i alle effektklasser og flere forskjellige utførelser. Disse kan brukes i høy- og lavtemperaturområder, for kombinert varmegjenvinning eller luftvarming, og i eksplosjonsbeskyttede soner.