Leckageortung und Rohrnetzwartung

Spørsmål?

Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.

Handel: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Sluttforbruker: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Bransjeløsninger
  2. Bransjeoversikt
  3. Vannverk og vannbehandlings– selskaper
  4. Lekkasjesøk og vedlikehold av rørnett

Lekkasjesøk og vedlikehold av rørnett

Driftsøkonomisk og effektiv vannforsyning av høy kvalitet forutsetter et velfungerende rørnett

Selv ørsmå, skjulte lekkasjer kan gi overraskende store vanntap. I tillegg kommer faren for forurensning.

Kravene til teknikerne og målerne er her ekstra høye. Rørskader utvikler seg ofte sakte, og det kan gå lang tid før de oppdages.

LogControl

Jo tidligere potensielle eller faktiske lekkasjer oppdages, desto mer effektivt kan vanntap og følgeskader unngås.

Som Europas ledende tilbyder av måleteknisk utstyr for lekkasjesøk og byggverksdiagnostikk har vi optimale løsninger for alle behov.

Kontroll av vannrørnett, rutedetektering, sonemålinger, forhånds- og punktlokalisering for detektering av lekkasjer eller rør, forebyggende vedlikehold, analyser av pumpetilstand og tekniske installasjoner under vedlikeholdskontroller, trykk- eller gjennomstrømningsmålinger? Vi stiller med måleutstyr og ekspertise for alle målemetoder og oppgaver!

Sortimentet vårt av måleteknisk utstyr omfatter blant annet støy- og trykkdataloggere, ledningsdetektorer, høyeffektskorrelatorer, lyd- og ultralydmålere, gassdetektorer, optiske inspeksjonskameraer og termografikameraer.