Spørsmål?

Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.

Handel: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Sluttforbruker: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Bransjeløsninger
  2. Bransjeoversikt
  3. Kjemisk industri
  4. Tørking av siloer etter rengjøring.

Tørking av siloer etter rengjøring.

Rask og sikker avfukting av lagerbeholdere

Siloer og andre lager- eller transportbeholdere rengjøres med vann hver gang de skal brukes til en annen type bulkgods. For å få dem i bruksklar stand igjen raskest mulig anbefales bruk av reguleres optimalt med adsorpsjonstørkerne.

Etter at lagerbeholderne og siloene er rengjort, må de tørkes helt for å sikre at det nye bulkgodset er beskyttet mot fuktighet fra start av. For å sikre rask og økonomisk tørking anbefaler vi kunder fra kjemisk og farmasøytisk industri å velge våre høytytende tørkere TTR-serien.

Adsorpsjonsavfukteren TTR 1400 tørker alle typer siloer

Alle adsorpsjonstørkerne i denne serien har to separate luftføringer (TTR Trisorp dobbelt arbeidsprinsipp) for ekstra enkel justering. Den interne varmegjenvinningen kombinert med den høye kapasiteten og effekten til spesialrotorene gjør dem svært økonomiske i drift. TTR-serien omfatter både stasjonære og mobile adsorpsjonstørkere. Ved luftavfukting av siloer i kjemisk og farmasøytisk industri er særlig TTR 1400 i mobil utførelse med transportramme ideelt egnet. Den ytekraftige adsorpsjonstørkeren har en imponerende avfuktingseffekt på ca. 177 kg på 24 timer ved 20 °C og 60 % relativ fuktighet. Den avfukter en luftmengde på opptil 1800 m³/t, og fås også i rustfritt stål.

Vifteslanger og måleteknologi som systemtillegg

På samme måte som den høyeffektive adsorpsjonstørkeren bør også lufttransportslangene være designet for intensiv bruk i industrien. De solide, spiralforsterkede ventilasjonsslangene i Tronect®-serien gir deg merkekvalitet du kan stole på.
Håndholdte målere som for eksempel termohygrometerne og datalogger DL200X gjør luftavfuktingskonseptet for siloen komplett, og muliggjør konstant overvåking av tørkeprosessen.