1. Produkter og tjenester
  2. Service
  3. Rådgiveren / Kapasitetsberegning
  4. Kapasitetsberegning avfukting
  5. HighPerformance

Kapasitetsberegning luftavfukting

Finn den passende Trotec luftavfukteren med optimale verdier i forhold til ditt behov

Særlig i kommersielle miljøer er bruksspekteret til luftavfuktere svært variert. Felles for alle er det grunnleggende kravet om å regulere og kontrollere inneklimaet et ønsket nivå over tid. Beregningen foregår ut fra mange ulike parametere. Beregningen forutsetter et atmosfærisk trykk på 1013,25 mbar.