1. Produkter og tjenester
  2. Måleinstumenter
  3. Multifunksjon
  4. T3000
  5. SDI-sensorer

T3000-SDI-sensorer – Enkel betjening, intelligent teknologi …

Sensor for innklima eller materialfukt, anenometer, eller annet - bruk de utbyttbare sensorene til multimeter T3000 til dine formål

På den 5-polede kontakten til T3000 kan det kobles til ulike SDI-sensorer med integrert måleelektronikk, som beregner de målte variablene selvstendig og overfører dem til T3000 –d med digital presisjon og uten drift, som delvis er kjent fra analoge målere. Alle kalibreringsinnstillinger blir også direkte lagret i SDI-sensoren. Et testbevis som følger med hver multifunksjonsmåler, dokumentert at de er kvalitetstestet.

Hvis det er nødvendig på stedet å registrere andre variabler, for eksempel for å kunne fastsette korrelasjoner eller fordi det under målingen har kommet frem nye aspekter som må undersøkes, er det nok å bytte sensor – du får en mikrobølge-fuktighetsmåler ut av et termohygrometer eller et anemometer ut av en dielektrisk fuktsensor.

Med den intelligente teknologien gjenkjenner T3000 selvstendig hvilken SDI-sensor som er koblet til ved et bytte.