Kundeservice & support: +49 2452 962-450

Ma. – To.: 8:00 – 17:30 | Fr.: 8:00 – 17:00

Servicenumre:

Handel: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Sluttforbruker: +49 2452 962 450
Mandag til Fredag: 8.00 til 17.00

Spørsmål?

Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.

Handel: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Sluttforbruker: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
 1. Produkter og tjenester
 2. Nyheter
 3. Oversikt
 4. Enkel lokalisering av lekkasjer

Enkel lokalisering av lekkasjer

LD20HC korrelator – innovativ 2-i-1-måler

Den nye LD20HD korrelatoren tilbyr to ulike metoder for lekkasjelokalisering i rørledninger og drikkevannsnett med kun ett apparat: korrelasjon eller elektroakustikk Med ingeniørkunst som er "made in Germany" blir det nye kombiapparatet en selvsagt del av standardutstyret innen vannforsyning for måletekniske tjenesteytere til enkel lokalisering av lekkasjesteder.

LD20HC korrelator - bilde av sett med to sendere

Den innovative 2-i-1-måleren kombinerer de to metodene og forener fordelene fra dem begge: På denne måten er det mulig å verifisere lekkasjestedet som ble lokalisert ved hjelp av korrelasjon, ved hjelp av bakkemikrofoner. Det er også mulig å utføre alle andre typer akustisk lekkasje- og ledningslokalisering. I tillegg viser praktisk erfaring at lekkasjelokalisering med elektroakustiske metoder – særlig ved lange rørledninger – ofte kan være vanskelig å gjennomføre på grunn av forstyrrende faktorer som vær, dybden til røret eller mye støy i området. I slike tilfeller er det ofte enkelt å lokalisere et lekkasjested ved hjelp av korrelasjon.

LD20HC med både korrelasjonsmetode og elektroakustisk metode

Begge metodene tar utgangspunkt i samme grunnlag: Ved lekkasjer på rørledninger under trykk, blir vannet presset ut gjennom bruddstedet med trykk. Dermed oppstår det strømningsstøy samtidig som røret blir satt i bevegelse (svingninger). Begge lydene går i begge retninger gjennom rørledningene og blir oppfanget av meget ømfintlige sensorer ved tilgjengelige armaturer som ventiler, hydranter og hovedkraner for bygninger.

Korrelasjon er en PC-støttet prosess som kan gjennomføre svært nøyaktige lekkasjesøk i underjordiske trykkledningssystemer. En lekkasjelyd som brer seg utover i rørene når frem til armaturer som ventiler og hydranter til ulike tidspunkter. Tidsforskjellen avhenger av distansen mellom lekkasjen og kontaktstedene. Lyden ved opptil tre kontakt-målepunkter blir registrert av de svært ømfintlige signalopptakerne og overført til korrelatoren via de trådløse LD-senderne. LD20HC beregner den nøyaktige lekkasjeposisjonen ut fra løpetidsdifferansen til signalet med hensyn til materiale, rørdiameter samt målestrekningen. Fordi konstruksjonen til vannrøret alltid har innflytelse på hvordan lyden beveger seg, spesifiserer LD20HC korrelatoren materialet og diameteren for alle rør. På denne måten kan inntil 20 røravsnitt undersøkes i en og samme måleprosess. Signalet som fanges opp, forsterkes og sendes trådløst til korrelatoren. Denne kan behandle signalet med 256 ulike filtre som kan velges etter behov.

LD20HC kan også brukes til elektroakustisk lekkasje- og ledningssøk, siden det er mulig å tilkoble ulike mikrofoner som måler objekt- eller bakkelyd. Også bakken utsettes for svingninger på grunn av vannstrålen og røret. Disse overføres til overflaten og kan registreres som bakkestøy. Takket være en smart-funksjon som det er søkt patent for, kan man se direkte på displayet hva som er relevant: Potensielle lekkasjesteder blir vist som søylediagram og på det høyeste nivået ligger lekkasjestedet. Raskere og enklere er det ikke mulig å lokalisere lekkasjer!

LD20HC korrelator – leveres i en praktisk transportkoffert

Transportkofferten inneholder dessuten alt man trenger til lekkasjesøk: en LD20HC korrelator med to antenner og bærereim, inklusiv ladeadapter, LD K – lyddempede hodetelefoner, LD-TA – sender 1 med lydopptaker, rød, samt LD-TB – sender 2 med lydopptaker, gul.

Fordelene i praksis:

 • Kombiapparat til korrelasjonsmåling og akustisk lekkasjesøk
 • Fremtidsrettet måleteknologi med svært rask 6-kjerneprosessor i et robust apparathus av aluminium
 • 64-bit-trepunktskorrelasjon
 • Frekvensanalyse (FFT)
 • Materiale og diameter for røravsnittet kan spesifiseres
 • Tidsbesparende korrelasjonsmåling av inntil 20 røravsnitt i en og samme måleprosess
 • Innovativ smart-funksjon for enda raskere punktlekkasjesøk (patentsøknad foreligger)
 • Brukervennlig betjening med dual styring via knapper og berøringsdisplay
 • Svært ømfintlig lydopptaker og effektive trådløse sendere – over 60 000 gangers forsterkning
 • Tilkoblingsmulighet for mikrofoner som tar opp lyd fra bakken og gjenstander
LD20HC i bruk
LD20HC
LD20HC
LD20HC