Kundeservice & support: +49 2452 962-450

Ma. – To.: 8:00 – 17:30 | Fr.: 8:00 – 17:00

Servicenumre:

Handel: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Sluttforbruker: +49 2452 962 450
Mandag til Fredag: 8.00 til 17.00
Fuktig kjeller?

Spørsmål?

Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.

Handel: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Sluttforbruker: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Produkter og tjenester
  2. Nyheter
  3. Oversikt
  4. Problemer. Årsaker. Løsninger.

Fuktig kjeller?

Problemer. Årsaker. Løsninger.

Den mugne, sure lukten av en fuktig kjeller er kanskje plagsom, men anses av de fleste som harmløs. Faktisk så er en fuktig kjeller ikke bare et problem for nesen, men også en reell helsefare fordi fuktigheten tiltrekker seg mugg. Problemer med, årsaker til og løsninger for en fuktig kjeller – la oss belyse dette systematisk:

Den enkleste årsaken: lekkasje i vannrør

Hvis ingen vegger må avstemmes for å tette røret med lekkasje, kan dette problemet oftest løses raskt og rimelig. Ved andre årsaker er situasjonen ofte mer kompleks.

Årsak: manglende horisontal isolasjon

Hvis kjellerveggene er fuktige, kan årsaken være manglende horisontal isolasjon ned til jordsmonnet, særlig i eldre bygninger. Dette kan settes inn etterpå, for eksempel ved at muren innvendig og utvendig kuttes på steder og plater skyves inn.

Årsak: manglende eller overbelastet drenering

Hvis vann trenger inn via kjellervinduene når grunnvannsstanden er høy, eller hvis sigevann akkumuleres i groper og intensiv nedbør ikke flyter av, kan årsaken være manglende eller overbelastet drenering. For at den skal fungere optimalt til enhver tid, anbefaler TÜV-eksperter at dreneringen vedlikeholdes og spyles hvert 10. år av fagfolk.

Årsak: feil lufting

Kjellere skal aldri luftes om dagen når temperaturen ute er høy. Varm luft holder på betydelig mer fuktighet enn kald luft. Når kjelleren så avkjøles om kvelden, kondenseres fuktigheten av på de kalde veggene.

Årsak: defekt beskyttende belegg

Vertikalt er det også fare for at fuktigheten trenger gjennom hvis det beskyttende belegget er defekt. Bitumen, beskyttelsen for kjelleren, brytes ned allerede etter rundt 30 til 40 år. Det er som regel svært dyrt å fornye beskyttelsen, siden grunnmuren rundt huset må graves ut ned til sålen og tettes på nytt.

Årsak: tilstoppet takavløp

Hvis det i et kjellerhjørne stadig kommer en fuktig flekk, kan årsaken her være et tilstoppet takavløpssystem på muren: Regnvann som renner av hoper seg opp i takrennen og trenger gjennom muren. Derfor må takrenner og fallrør alltid holdes fri. Hvis det allerede har dannet seg fuktige steder på veggene, må du prøve å bruke en byggtørker for å unngå følgeskader.

I tvilstilfeller kan en bygginspektør hjelpe

De som ikke selv kan finne ut av årsaken til fuktigheten i kjelleren, kan innhente en bygginspektør. Byggmesterforbundet, TÜV eller forbrukerombud hjelper gjerne å formidle disse uavhengige fagfolkene.

Luftavfukting hjelper også i kjelleren

For mye fuktighet i kjelleren fører til mugg. Følgene kan være allergier og andre alvorlige sykdommer. Beskytt deg selv og andre med en av våre gunstige og samtidig energieffektive luftavfuktere som kontinuerlig sørger for en tørr kjeller: Informer deg om vårt utvalg av egnede apparater. Med verdens største utvalg av luftavfuktere har vi alltid en modell som passer for ethvert behov og enhver smak!

Verdens største utvalg av luftavfuktere