Kundeservice & support: +49 2452 962-450

Ma. – To.: 8:00 – 17:30 | Fr.: 8:00 – 17:00

Servicenumre:

Handel: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Sluttforbruker: +49 2452 962 450
Mandag til Fredag: 8.00 til 17.00

Spørsmål?

Vi er glade for å gi mer informasjon tilgjengelig.

Handel: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Sluttforbruker: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
 1. Produkter og tjenester
 2. Nyheter
 3. Oversikt
 4. Nøyaktig vurdering av luftkvaliteten

Nøyaktig vurdering av luftkvaliteten

BQ16 registrerer konsentrasjoner av formaldehyd og VOC

Noen av de hyppigste og samtidig farligste stoffgruppene som forekommer i romluften, er formaldehyd (HCHO) og flyktige organiske forbindelser (VOC).

Til bruk i egne oppholdsrom, kontorer, på arbeidsplassen eller i offentlige bygg, skoler og barnehager: Selv om romluften er belastet med disse stoffene, kan man verken lukte eller smake dem. Men forekomsten kan måles nøyaktig. Med det nye HCHO-TVOC-måler BQ16 fra Trotec.

Bruken av BQ16 er gledelig enkel: Når den er slått på, registrerer måleren automatisk de aktuelle konsentrasjonene av HCHO og TVOC. BQ16 registrerer selv svært lave konsentrasjoner fra 0,01 ppm eller 0,01 mg/m³. Lovverket definerer for det meste grenseverdier i mg/m³ eller som ppm (parts per Million), og derfor er BQ16 utviklet slik at måleverdiene kan vises enten som mg/m³ eller ppm med et tastetrykk.

Begge måleverdiene vises samtidig på det godt lesbare og belyste displayet BQ16. De integrerte MIN-, MAX- og HOLD-funksjonene gjør at du til enhver tid kan se den høyeste og den laveste målte verdien og holde fast på den aktuelle måleverdien ved behov, alt mens du måler. Denne praktiske måleren dessuten utstyrt med automatisk utkobling som gjør at batteriet holder lengre.

Fordelene i praksis:

 • Utvikling, design, produksjon: 100 % Trotec
 • Måleverdiregistrering i ppm eller mg/m³
 • Dobbel sannverdivisning for HCHO og TVOC
 • MIN-, MAX- og Hold-funksjon
 • Display med belysning
 • Automatisk utkobling
 • Praksisorientert, tysk industridesign – beskyttet design

Hvorfor formaldehyd og skadelige luftblandinger er så farlige

Det er ikke meningen at man skal bli syk av nye ting, verken en ny leilighet, ny innredning eller ny bil. Men i mange moderne materialer skjuler det seg farlig formaldehyd og mange flyktige organiske forbindelser. Vår BQ16 gir en nøyaktig vurdering av farer i hjemmet og på arbeidsplassen, i bilen eller direkte på utsalgsstedet, for eksempel når du kjøper møbler eller byggevarer.

Offentlige bygg, skoler og barnehager
Nye biler
Byggematerialer
Arbeidsplass
 • Metanal – vanligvis omtalt som formaldehyd – er et kjemisk utgangspunkt for mange industriprodukter som lakk, maling, lim og bindemidler eller konserveringsstoffer. Mange materialer inneholder formaldehyd, som treverk, gulvbelegg eller tekstiler. Dette kan medføre kontaminasjon av luften i lukkede rom i lang tid på grunn av utdunsting. Grunnet den spesielle giftighetsgraden er formaldehyd klassifisert i fareklassen karsinogen 1B som sannsynlig kreftfremkallende hos mennesker i henhold til EUs kjemikalieforordning (CLP).

  I henhold til grenseverdien som tyske miljøverndepartementet opererer med, bør en konsentrasjon på 0,1 mg formaldehyd per kubikkmeter rominnhold ikke overskrides. Ikke engang i et kort tidsrom.

 • Skadelige luftblandinger (VOC/TVOC) er substanser som fordamper lett allerede ved lave temperaturer – altså "fordamper" i gasstilstand – og dermed belaster luften. Derfor blir de betegnet som flyktige organiske forbindelser (volatile organic compounds) og målt som den totale verdien TVOC (total volatile organic compounds). Innendørs finnes det mange VOC-kilder, for eksempel gulvbelegg, maling og lakk, tetninger og lim, møbler og tepper. Mennesker kan bli kronisk syke av VOC-belastet inneluft. I den forbindelse snakker vi også om "Sick-Building-Syndrom".

  Ifølge det tyske miljøverndepartementet må rom som er ment for langvarig opphold, ha en varig TVOC-verdi som ikke overskrider 1 til 3 mg/m³ .